Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào SPSS chi tiết – Update 2022

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào SPSS – Một bài viết ngắn gọn và súc tích giúp bạn hiểu cách thức nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách nhập dữ liệu SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và công việc phân tích dữ liệu. Để sử dụng SPSS, bạn cần nhập dữ liệu vào phần mềm để tiến hành các phân tích và xử lý số liệu.

Có ba cách chính để nhập dữ liệu vào SPSS:

1. Nhập số liệu bằng tay:

Bạn có thể nhập dữ liệu bằng tay trực tiếp vào SPSS bằng cách tạo ra các biến và điền giá trị của từng quan sát cho từng biến. Điều này thích hợp khi bạn chỉ có một số lượng nhỏ quan sát hoặc khi không có nguồn dữ liệu điện tử.

2. Sao chép và dán từ nguồn khác:

Bạn có thể sao chép và dán các số liệu từ nguồn khác như Excel hoặc Word vào SPSS. Đầu tiên, bạn cần sao chép số liệu từ nguồn gốc, sau đó mở SPSS và tạo mới một bảng dữ liệu. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + V để dán số liệu vào bảng dữ liệu mới của SPSS.

3. Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác:

Bạn cũng có thể đọc tập tin dữ liệu từ các nguồn khác như Excel, CSV hoặc các cơ sở dữ liệu SQL vào SPSS. Để làm điều này, bạn cần chọn “File” trong thanh công cụ của SPSS và sau đó chọn “Open” để mở tập tin dữ liệu từ nguồn khác.

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào SPSS

Nhập dữ liệu vào SPSS là một quá trình quan trọng để tiến hành phân tích và xử lý số liệu. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách nhập dữ liệu vào SPSS:

Bước 1: Mở SPSS và tạo mới một bảng dữ liệu

Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn. Sau khi đã mở, bạn sẽ thấy giao diện chính của SPSS. Tiếp theo, bạn cần tạo mới một bảng dữ liệu để nhập số liệu.

Để tạo mới bảng dữ liệu, bạn có thể chọn “File” trong thanh công cụ của SPSS và sau đó chọn “New” hoặc nhấn Ctrl + N trên bàn phím. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện cho phép bạn tạo mới một bảng dữ liệu.

Bước 2: Tạo các biến

Sau khi đã tạo mới một bảng dữ liệu, bạn cần tạo các biến để lưu trữ số liệu. Biến là các đại lượng hoặc thuộc tính mà bạn muốn nghiên cứu và phân tích. Ví dụ, nếu bạn đang nghiên cứu về tuổi của người tham gia, bạn có thể tạo một biến có tên là “Tuoi” để lưu trữ thông tin về tuổi.

Để tạo một biến mới, bạn có thể chọn “Variable View” trong thanh công cụ của SPSS. Trong chế độ này, bạn sẽ thấy danh sách các biến và các thuộc tính của chúng như tên biến, kiểu dữ liệu và giá trị.

Bước 3: Nhập số liệu

Sau khi đã tạo các biến, bạn có thể nhập số liệu vào từng ô trong bảng dữ liệu. Bạn có thể di chuyển qua lại giữa chế độ “Data View” và “Variable View” để nhập số liệu cho từng quan sát (dòng) và từng biến (cột).

Trong chế độ “Data View”, bạn có thể nhập số liệu bằng cách điền giá trị của từng quan sát vào các ô tương ứng. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trong thanh công cụ của SPSS để nhập số liệu nhanh chóng.

Sau khi đã nhập đủ số liệu, bạn có thể lưu bảng dữ liệu và tiến hành phân tích và xử lý số liệu trong SPSS.

3 cách nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS

Nhập dữ liệu từ tệp tin Excel

Khi làm việc với SPSS, bạn có thể nhập dữ liệu từ các tệp tin Excel. Đầu tiên, hãy mở SPSS và chọn “File” trên thanh công cụ. Sau đó, chọn “Open” và tìm đến tệp tin Excel mà bạn muốn nhập dữ liệu từ. Chọn tệp tin và nhấn “Open”. Tiếp theo, SPSS sẽ hiển thị hộp thoại “Text Import Wizard” để bạn có thể tuỳ chỉnh cách nhập dữ liệu từ tệp tin Excel vào SPSS. Bạn có thể chọn các cài đặt như loại ký tự phân cách, kiểu dữ liệu cho từng biến và bỏ qua các hàng hoặc cột không cần thiết. Khi đã hoàn thành việc tuỳ chỉnh, nhấn “OK” để nhập dữ liệu từ tệp tin Excel vào SPSS.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và chọn “File” trên thanh công cụ.
 2. Chọn “Open” và tìm đến tệp tin Excel mà bạn muốn nhập dữ liệu từ.
 3. Chọn tệp tin và nhấn “Open”.
 4. Tuỳ chỉnh cách nhập dữ liệu từ tệp tin Excel vào SPSS trong hộp thoại “Text Import Wizard”.
 5. Nhấn “OK” để nhập dữ liệu từ tệp tin Excel vào SPSS.

Nhập dữ liệu bằng tay vào SPSS

Bạn cũng có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào SPSS bằng cách gõ từng giá trị vào các ô trong bảng dữ liệu. Đầu tiên, hãy mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới. Sau đó, nhấp chuột vào ô đầu tiên của biến bạn muốn nhập dữ liệu và gõ giá trị tương ứng. Khi đã nhập xong giá trị cho một ô, nhấp phím Tab để di chuyển đến ô tiếp theo hoặc Enter để di chuyển xuống hàng mới. Bạn có thể lặp lại quy trình này cho tất cả các biến và các hàng trong bảng dữ liệu. Khi đã hoàn thành việc nhập dữ liệu, bạn có thể lưu bảng dữ liệu và sử dụng nó trong các phân tích sau này.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Nhấp chuột vào ô đầu tiên của biến bạn muốn nhập dữ liệu và gõ giá trị tương ứng.
 3. Nhấp phím Tab để di chuyển đến ô tiếp theo hoặc Enter để di chuyển xuống hàng mới.
 4. Lặp lại quy trình này cho tất cả các biến và các hàng trong bảng dữ liệu.
 5. Lưu bảng dữ liệu và sử dụng nó trong các phân tích sau này.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Bên cạnh việc nhập dữ liệu từ tệp tin Excel hoặc nhập bằng tay, bạn cũng có thể đọc tập tin dữ liệu từ các nguồn khác như tệp tin CSV, SAS, Stata và nhiều hơn nữa. Để làm điều này, hãy mở SPSS và chọn “File” trên thanh công cụ. Sau đó, chọn “Open” và tìm đến tập tin dữ liệu mà bạn muốn đọc vào SPSS. Chọn tập tin và nhấn “Open”. Tiếp theo, SPSS sẽ tự động nhận diện loại tập tin và hiển thị hộp thoại “Import Data”. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt cho việc nhập dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS. Khi đã hoàn thành việc tuỳ chỉnh, nhấn “OK” để đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và chọn “File” trên thanh công cụ.
 2. Chọn “Open” và tìm đến tập tin dữ liệu mà bạn muốn đọc vào SPSS.
 3. Chọn tập tin và nhấn “Open”.
 4. Tuỳ chỉnh cài đặt cho việc nhập dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS trong hộp thoại “Import Data”.
 5. Nhấn “OK” để đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS.

Mở tập tin dữ liệu trong SPSS

1. Sử dụng menu File

Khi mở tập tin dữ liệu trong SPSS, bạn có thể sử dụng menu File để thực hiện việc này. Bạn chỉ cần nhấp vào File trên thanh công cụ chính của SPSS và chọn Open. Sau đó, bạn có thể duyệt qua các thư mục trên máy tính của mình để tìm và chọn tập tin dữ liệu muốn mở.

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Có thể mở được nhiều loại định dạng tập tin, bao gồm.sav (định dạng SPSS),.csv (định dạng giá trị phân cách bằng dấu phẩy) và nhiều hơn nữa.

2. Sử dụng câu lệnh Syntax

Ngoài việc sử dụng menu File, bạn cũng có thể mở tập tin dữ liệu trong SPSS bằng cách sử dụng câu lệnh Syntax. Đầu tiên, bạn cần mở cửa sổ Syntax bằng cách nhấp vào biểu tượng “Syntax Editor” trên thanh công cụ chính của SPSS. Sau đó, bạn có thể nhập câu lệnh “GET FILE” và chỉ định đường dẫn tới tập tin dữ liệu muốn mở.

Ưu điểm:

 • Cho phép tự động mở tập tin dữ liệu khi SPSS được khởi động.
 • Có thể sử dụng các câu lệnh Syntax để thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu trước khi mở tập tin.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS

Bạn có thể nhập số liệu bằng tay vào SPSS bằng cách sử dụng menu Data hoặc sử dụng câu lệnh Syntax.

Sử dụng menu Data

Để nhập số liệu bằng tay sử dụng menu Data, bạn cần nhấp vào Data trên thanh công cụ chính của SPSS và chọn Input Data hoặc Enter Data. Sau đó, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện cho phép bạn nhập từng giá trị của biến vào các ô trong bảng.

Sử dụng câu lệnh Syntax

Nếu bạn muốn nhập số liệu bằng tay thông qua câu lệnh Syntax, bạn có thể sử dụng câu lệnh “DATA LIST” để khai báo biến và sau đó sử dụng câu lệnh “BEGIN DATA” và “END DATA” để nhập từng giá trị của biến.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

1. Đọc tập tin Excel

Bạn có thể đọc tập tin dữ liệu từ Excel vào SPSS bằng cách sử dụng menu File hoặc câu lệnh Syntax. Đầu tiên, bạn cần chọn File trên thanh công cụ chính của SPSS và chọn Open. Sau đó, duyệt qua các thư mục để tìm và chọn tập tin Excel muốn đọc. Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh “GET DATA /TYPE=XLSX” trong Syntax để đọc tập tin Excel.

2. Đọc tập tin CSV

Tương tự như việc đọc tập tin Excel, bạn cũng có thể đọc tập tin CSV vào SPSS bằng cách sử dụng menu File hoặc câu lệnh Syntax. Sử dụng menu File, bạn chỉ cần chọn Open và duyệt qua các thư mục để tìm và chọn tập tin CSV muốn đọc. Sử dụng câu lệnh Syntax, bạn có thể sử dụng câu lệnh “GET DATA /TYPE=CSV” để đọc tập tin CSV.

Tổng kết, việc nhập dữ liệu vào SPSS cần tuân thủ quy trình chuẩn xác và cẩn thận. Đảm bảo kiểm tra tính chính xác, sắp xếp dữ liệu đúng đắn và sử dụng các công cụ hỗ trợ để tối ưu quá trình nhập liệu. Bằng cách này, ta có thể đạt được kết quả phân tích chính xác và tin cậy từ SPSS.