Hướng dẫn mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Cách nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS giúp người dùng thu thập và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp nhập liệu hiệu quả trên SPSS để tạo ra các câu hỏi nhiều lựa chọn cho nghiên cứu và thống kê.

Mã hóa biến cho câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi thực hiện các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu, chúng ta thường đặt câu hỏi với nhiều lựa chọn để thu thập dữ liệu từ người tham gia. Để phân tích dữ liệu này, chúng ta cần mã hóa các lựa chọn thành các biến số có giá trị số.

Có một số phương pháp mã hóa biến cho câu hỏi nhiều lựa chọn. Một trong những phương pháp thông dụng là mã hóa theo kiểu “one-hot encoding”. Đây là quy trình mã hóa mỗi lựa chọn thành một biến nhị phân (0 hoặc 1), trong đó 0 đại diện cho không được chọn và 1 đại diện cho được chọn.

Ví dụ, nếu câu hỏi có 3 lựa chọn A, B và C, ta sẽ tạo ra 3 biến mới: A, B và C. Nếu người tham gia đã chọn lựa chọn A, giá trị của biến A sẽ là 1 và giá trị của biến B và C sẽ là 0.

Phương pháp “one-hot encoding”

 • Tạo ra một số biến mới tương ứng với số lựa chọn trong câu hỏi.
 • Đặt giá trị của biến mới là 1 nếu lựa chọn được chọn và 0 nếu không được chọn.
 • Phương pháp này cho phép mã hóa các biến nhiều lựa chọn thành dạng số, thuận tiện cho việc phân tích và xử lý dữ liệu.

Ví dụ:

Xét một câu hỏi với 3 lựa chọn: A, B và C. Chúng ta tạo ra ba biến mới: A, B và C. Nếu người tham gia đã chọn lựa chọn A, giá trị của biến A sẽ là 1 và giá trị của biến B và C sẽ là 0. Tương tự, nếu người tham gia đã chọn lựa chọn B, giá trị của biến B sẽ là 1 và giá trị của biến A và C sẽ là 0.

Thống kê tần số áp dụng cho câu trả lời nhiều lựa chọn

Khi có câu hỏi với nhiều lựa chọn, một cách thông thường để phân tích dữ liệu là thống kê tần số. Thống kê tần số cho phép ta xem tỷ lệ phần trăm người tham gia đã chọn từng lựa chọn.

Để thực hiện thống kê tần số cho câu trả lời nhiều lựa chọn, ta sử dụng các biến đã được mã hóa theo phương pháp “one-hot encoding”. Ta tính tổng số lần xuất hiện của mỗi biến và chia cho tổng số người tham gia để tính toán tỷ lệ phần trăm.

Cách thực hiện thống kê tần số:

 • Tính tổng số lần xuất hiện của mỗi biến trong dữ liệu.
 • Tính toán tỷ lệ phần trăm bằng cách chia số lần xuất hiện của mỗi biến cho tổng số người tham gia và nhân 100.
 • Hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc đồ thị để dễ nhìn và so sánh giữa các lựa chọn.

Ví dụ:

Xét một câu hỏi với 3 lựa chọn: A, B và C. Sau khi mã hóa theo phương pháp “one-hot encoding”, ta có các biến A, B và C. Tính toán tỷ lệ phần trăm bằng cách chia số lần xuất hiện của mỗi biến cho tổng số người tham gia và nhân 100. Kết quả có thể được hiển thị dưới dạng bảng hoặc đồ thị để dễ nhìn và so sánh giữa các lựa chọn.

Sự khác nhau giữa câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi một lựa chọn

Định nghĩa

Câu hỏi nhiều lựa chọn là loại câu hỏi trong đó người trả lời có thể chọn một hoặc nhiều phương án đáp án. Trong khi đó, câu hỏi một lựa chọn chỉ yêu cầu người trả lời chọn duy nhất một phương án đáp án.

Khả năng tùy chỉnh

Với câu hỏi nhiều lựa chọn, người tạo câu hỏi có thể tùy chỉnh số lượng phương án đáp án và cho phép người trả lời chọn nhiều phương án. Điều này cho phép thu thập thông tin chi tiết về ý kiến của người trả lời. Trong khi đó, câu hỏi một lựa chọn giới hạn sự tùy chỉnh và không cho phép thu thập thông tin chi tiết.

Ví dụ:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn: Bạn đã từng đi du lịch ở các quốc gia sau đây? (Chọn tất cả những phương án áp dụng)
  • – Việt Nam
  • – Thái Lan
  • – Mỹ
  • – Nhật Bản
 • Câu hỏi một lựa chọn: Bạn có thích đi du lịch không?
  • – Có
  • – Không

Nguyên tắc mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn

Để mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn, ta cần sử dụng các ký tự đặc biệt để đánh dấu các phương án đáp án và tách chúng ra. Một số nguyên tắc mã hóa thông thường bao gồm:

Sử dụng checkbox hoặc radio button:

– Checkbox được sử dụng khi người trả lời có thể chọn nhiều phương án đáp án.
– Radio button được sử dụng khi người trả lời chỉ có thể chọn một phương án đáp án.

Đánh số hoặc đặt ký tự cho từng phương án:

– Đánh số hoặc đặt ký tự (ví dụ: A, B, C) cho từng phương án đáp án để người trả lời dễ dàng chọn.

Ví dụ:

Câu hỏi nhiều lựa chọn với checkbox:

 • A. Việt Nam
 • B. Thái Lan
 • C. Mỹ
 • D. Nhật Bản

Câu hỏi nhiều lựa chọn với radio button:

 • Không

Cách thực hiện chạy câu trả lời nhiều lựa chọn sau khi mã hóa

Sau khi mã hóa câu trả lời nhiều lựa chọn, ta có thể thực hiện các bước sau để xử lý và phân tích kết quả:

1. Thu thập dữ liệu:

– Lưu lại các phương án đáp án mà người trả lời đã chọn.

2. Xử lý dữ liệu:

– Đếm số lượng người trả lời đã chọn từng phương án đáp án.
– Tính tỷ lệ phần trăm của mỗi phương án đáp án so với tổng số người trả lời.

3. Phân tích kết quả:

– Xem xét các phương án đáp án được chọn nhiều nhất và ít nhất.
– So sánh các phương án đáp án để tìm ra xu hướng hoặc ý kiến chung của người trả lời.

Ví dụ:

Kết quả thống kê câu hỏi nhiều lựa chọn “Bạn đã từng đi du lịch ở các quốc gia sau đây?”

 • A. Việt Nam: 80%
 • B. Thái Lan: 60%
 • C. Mỹ: 30%
 • D. Nhật Bản: 40%

Kết quả thống kê câu hỏi nhiều lựa chọn “Bạn có thích đi du lịch không?”

 • Có: 90%
 • Không: 10%

Cách đọc kết quả thống kê với câu hỏi nhiều lựa chọn

1. Xác định mục tiêu của câu hỏi nhiều lựa chọn

Khi đọc kết quả thống kê với câu hỏi nhiều lựa chọn, điều quan trọng là xác định mục tiêu của câu hỏi. Bạn cần hiểu rõ rằng bạn muốn tìm hiểu về cái gì và những thông tin cụ thể nào bạn muốn thu thập từ kết quả.

Ví dụ:

 • Nếu câu hỏi là “Bạn thích loại phim nào nhất?”, mục tiêu có thể là xác định loại phim được yêu thích nhất trong nhóm người được khảo sát.
 • Nếu câu hỏi là “Bạn đã từng du lịch đến các nước nào?”, mục tiêu có thể là biết được số lượng người đã du lịch và danh sách các nước đã được ghé thăm.

2. Phân tích phần centrum (trung tâm) của kết quả

Sau khi xác định mục tiêu, bạn cần tìm hiểu phần centrum của kết quả. Điều này bao gồm việc xem xét các giá trị trung bình, phần trăm hoặc số lượng người chọn mỗi lựa chọn.

Ví dụ:

 • Nếu câu hỏi là “Bạn thích loại phim nào nhất?”, bạn có thể xem xét tỷ lệ phần trăm người chọn từng loại phim hoặc số lượng người chọn mỗi loại phim.
 • Nếu câu hỏi là “Bạn đã từng du lịch đến các nước nào?”, bạn có thể xem xét danh sách các nước được ghé thăm và số lượng người đã ghé thăm mỗi nước.

3. Phân tích biên (đường biên) của kết quả

Sau khi đã hiểu về phần centrum, bạn cũng cần phân tích biên của kết quả. Điều này bao gồm việc xem xét sự biến động trong dữ liệu và các giá trị cận trên và cận dưới.

Ví dụ:

 • Nếu câu hỏi là “Bạn thích loại phim nào nhất?”, bạn có thể xem xét sự khác biệt giữa tỷ lệ phần trăm người chọn từng loại phim và xem xét giá trị cao nhất và thấp nhất.
 • Nếu câu hỏi là “Bạn đã từng du lịch đến các nước nào?”, bạn có thể xem xét số lượng người đã ghé thăm mỗi nước và xem xét các nước có số lượng người ghé thăm cao nhất và thấp nhất.

Trên đây là những cách nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS một cách đơn giản và tiện lợi. Việc sử dụng phần mềm này giúp cho việc phân tích dữ liệu trở nên thuận tiện và chính xác hơn. Chúng ta có thể áp dụng những phương pháp trên để tăng hiệu quả công việc và đưa ra những kết quả chính xác trong nghiên cứu của mình.