Hướng dẫn chi tiết cách nhập liệu vào SPSS – Cập nhật 2022

Cách nhập liệu vào SPSS là một hướng dẫn ngắn gọn giúp bạn hiểu cách sử dụng phần mềm SPSS để nhập dữ liệu. Bằng cách theo các bước đơn giản và chi tiết, bạn sẽ nắm được cách nhập liệu chính xác và hiệu quả vào SPSS để thực hiện các phân tích số liệu chuyên sâu.
1.

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu SPSS

Để nhập dữ liệu vào SPSS, bạn có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản để nhập dữ liệu vào SPSS:

Nhập dữ liệu bằng tay:

Bạn có thể nhập dữ liệu bằng tay trực tiếp vào các ô trong bảng tính của SPSS. Đầu tiên, hãy tạo một biến cho mỗi thông tin bạn muốn nhập và sau đó điền giá trị cho từng quan sát.

 • Mở SPSS và tạo một bảng tính mới.
 • Tạo các biến cho từng thông tin bạn muốn nhập (ví dụ: tên, tuổi, giới tính).
 • Điền giá trị cho từng quan sát trong các ô tương ứng với biến đã được tạo.
 • Lưu lại tập tin khi hoàn thành việc nhập dữ liệu.

2.

Các cách nhập dữ liệu vào SPSS

Trong SPSS, có nhiều cách để nhập dữ liệu từ nguồn khác nhau vào chương trình. Dưới đây là một số cách phổ biến để nhập dữ liệu vào SPSS:

Nhập dữ liệu từ tập tin Excel:

Bạn có thể nhập dữ liệu từ tập tin Excel vào SPSS bằng cách sử dụng tính năng “Import Data” của SPSS. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng tập tin Excel của bạn được lưu dưới định dạng.xls hoặc.xlsx.

 • Mở SPSS và chọn “File” trong thanh menu chính.
 • Chọn “Open” và sau đó chọn “Data”.
 • Tìm đến tập tin Excel mà bạn muốn nhập và nhấp vào nút “Open”.
 • Trong hộp thoại Import Data, chọn các biến mà bạn muốn nhập và chỉ định kiểu dữ liệu cho từng biến.
 • Nhấp vào nút “OK” để hoàn thành việc nhập dữ liệu từ tập tin Excel vào SPSS.

3.

Mở tập tin dữ liệu đã lưu trong SPSS

Khi bạn đã lưu một tập tin dữ liệu trong SPSS, bạn có thể mở lại nó để xem hoặc chỉnh sửa thông tin. Dưới đây là cách để mở lại một tập tin dữ liệu đã lưu trong SPSS:

 • Mở SPSS và chọn “File” trong thanh menu chính.
 • Chọn “Open” và sau đó chọn “Data”.
 • Tìm đến tập tin dữ liệu mà bạn muốn mở và nhấp vào nút “Open”.
 • Tập tin dữ liệu sẽ được mở trong SPSS, cho phép bạn xem và chỉnh sửa thông tin.

4.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS

Bạn có thể nhập số liệu bằng tay trực tiếp vào SPSS bằng cách sử dụng tính năng nhập dữ liệu của chương trình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để nhập số liệu bằng tay vào SPSS:

 • Mở SPSS và tạo một bảng tính mới.
 • Tạo các biến cho từng thông tin bạn muốn nhập (ví dụ: tên, tuổi, giới tính).
 • Điền giá trị cho từng quan sát trong các ô tương ứng với biến đã được tạo.
 • Lưu lại tập tin khi hoàn thành việc nhập số liệu.

5.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

SPSS cho phép bạn đọc tập tin dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả tập tin Excel, tập tin văn bản và cơ sở dữ liệu SQL. Dưới đây là hướng dẫn để đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS:

Đọc tập tin Excel:

 • Mở SPSS và chọn “File” trong thanh menu chính.
 • Chọn “Open” và sau đó chọn “Data”.
 • Tìm đến tập tin Excel mà bạn muốn nhập và nhấp vào nút “Open”.
 • Trong hộp thoại Import Data, chọn các biến mà bạn muốn nhập và chỉ định kiểu dữ liệu cho từng biến.
 • Nhấp vào nút “OK” để hoàn thành việc nhập dữ liệu từ tập tin Excel vào SPSS.

6.

Khai báo biến và nhập dữ liệu trong SPSS

Khi làm việc với SPSS, bạn cần khai báo các biến trước khi nhập dữ liệu. Dưới đây là hướng dẫn để khai báo biến và nhập dữ liệu trong SPSS:

 • Mở SPSS và tạo một bảng tính mới.
 • Chọn “Variable View” để chuyển sang chế độ khai báo biến.
 • Tạo các cột cho từng biến bạn muốn nhập dữ liệu (ví dụ: tên, tuổi, giới tính).
 • Điền thông tin cho từng biến, bao gồm tên biến, kiểu dữ liệu và định dạng.
 • Chuyển sang chế độ “Data View” để nhập dữ liệu vào các ô tương ứng với biến đã được khai báo.

Tổng kết, cách nhập liệu vào SPSS là quá trình quan trọng giúp xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả. Bằng việc tuân thủ các bước và quy tắc, người dùng có thể đạt được kết quả chính xác và đáng tin cậy từ việc sử dụng phần mềm này. Việc nắm vững kỹ thuật nhập liệu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và sự thành công trong quá trình nghiên cứu.