Hướng dẫn cách nhập dữ liệu SPSS chi tiết – Cập nhật 2022

Hướng dẫn cách nhập SPSS – Phần mềm phân tích thống kê hàng đầu. Tìm hiểu cách nhập liệu vào SPSS một cách dễ dàng và nhanh chóng. Được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý và phân tích dữ liệu, SPSS là công cụ không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu và sinh viên.

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu SPSS

Để nhập dữ liệu vào SPSS, bạn có thể sử dụng hai phương pháp: nhập số liệu bằng tay trực tiếp vào SPSS hoặc đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS. Đầu tiên, hãy mở SPSS và tạo một tập tin mới.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS:

 1. Mở SPSS và chọn File > New > Data để tạo một tập tin mới.
 2. Trong cửa sổ Variable View, bạn cần khai báo các biến cho dữ liệu của mình. Nhập tên biến, loại biến (ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi ký tự), và các thông số khác như giới hạn giá trị của biến.
 3. Sau khi đã khai báo xong các biến trong Variable View, chuyển sang cửa sổ Data View để nhập số liệu cho từng biến. Chú ý rằng các hàng trong Data View đại diện cho từng quan sát (ví dụ: người tham gia nghiên cứu) và các cột đại diện cho các biến.
 4. Nhập số liệu bằng cách di chuyển qua lại giữa các ô trong Data View và gõ giá trị tương ứng cho từng quan sát và biến.
 5. Khi nhập xong, bạn có thể lưu tập tin dữ liệu bằng cách chọn File > Save As và đặt tên cho tập tin.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS:

 1. Mở SPSS và chọn File > Open > Data để mở một tập tin dữ liệu đã tồn tại.
 2. Tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu và chọn nó.
 3. Chọn các tùy chọn cần thiết, ví dụ như xác định loại file (ví dụ: Excel, CSV) và xác định hàng đầu tiên của file là tiêu đề hay không.
 4. Nhấp vào nút OK để SPSS đọc dữ liệu từ file vào.

Cách mở tập tin dữ liệu đã lưu trong SPSS

Để mở một tập tin dữ liệu đã lưu trong SPSS, làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và chọn File > Open > Data để mở cửa sổ Open Data.
 2. Tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu và chọn nó.
 3. Nếu tập tin dữ liệu không hiển thị trong danh sách tập tin, bạn có thể chọn All Files (*.*) trong ô File Type để xem tất cả các loại file.
 4. Chọn tập tin dữ liệu mà bạn muốn mở và nhấp vào nút OK.

Cách nhập số liệu bằng tay vào SPSS

Để nhập số liệu bằng tay vào SPSS, làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và chọn File > New > Data để tạo một tập tin mới.
 2. Trong cửa sổ Variable View, khai báo các biến cho dữ liệu của bạn. Nhập tên biến, loại biến (ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi ký tự) và các thông số khác như giới hạn giá trị của biến.
 3. Sau khi đã khai báo xong các biến trong Variable View, chuyển sang cửa sổ Data View để nhập số liệu cho từng biến. Hàng đại diện cho từng quan sát và cột đại diện cho các biến.
 4. Nhập số liệu bằng cách di chuyển qua lại giữa các ô trong Data View và gõ giá trị tương ứng cho từng quan sát và biến.

Cách đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Sử dụng tính năng Import trong SPSS

Để đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS, bạn có thể sử dụng tính năng Import trong phần mềm. Đầu tiên, bạn cần mở SPSS và chọn File > Import để mở cửa sổ Import Data. Tại đây, bạn có thể chọn loại tập tin dữ liệu mà bạn muốn nhập vào, ví dụ như Excel, CSV hoặc các định dạng khác.

Sau khi chọn loại tập tin, bạn cần chỉ định vị trí của tập tin trên máy tính của bạn bằng cách nhấp vào nút Browse. Sau khi đã chọn tập tin, bạn có thể xem trước nội dung của tập tin và điều chỉnh các thiết lập nhập khẩu theo ý muốn. Cuối cùng, nhấp vào nút OK để hoàn thành quá trình nhập khẩu.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và chọn File > Import.
 2. Chọn loại tập tin dữ liệu mà bạn muốn nhập vào (ví dụ: Excel, CSV).
 3. Chỉ định vị trí của tập tin trên máy tính bằng cách nhấp vào nút Browse.
 4. Xem trước nội dung của tập tin và điều chỉnh các thiết lập nhập khẩu theo ý muốn.
 5. Nhấp vào nút OK để hoàn thành quá trình nhập khẩu.

Bước nhập dữ liệu vào SPSS sử dụng Variable View và Data View

Sử dụng Variable View để khai báo biến

Trước khi nhập dữ liệu vào SPSS, bạn cần khai báo các biến mà bạn sẽ sử dụng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng chế độ Variable View trong SPSS. Trong chế độ này, bạn có thể xác định tên biến, kiểu dữ liệu, và các thuộc tính khác của từng biến.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và chọn Window > Variable View để chuyển sang chế độ Variable View.
 2. Thêm các cột mới cho từng biến bằng cách nhấp chuột phải vào danh sách biến và chọn Insert Variables.
 3. Đặt tên cho từng biến trong cột Name.
 4. Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho từng biến trong cột Type (ví dụ: Numeric, String).
 5. Cấu hình các thuộc tính khác của từng biến (ví dụ: Label, Missing Values).
 6. Nhấp vào nút OK để hoàn thành quá trình khai báo biến.

Sử dụng Data View để nhập số liệu

Sau khi đã khai báo các biến trong Variable View, bạn có thể chuyển sang chế độ Data View để nhập số liệu cho từng biến. Trong chế độ này, bạn sẽ thấy một bảng dữ liệu trống với các cột tương ứng với các biến đã được khai báo.

Danh sách các bước:

 1. Chuyển sang chế độ Data View bằng cách chọn Window > Data View.
 2. Nhập số liệu cho từng biến trong các ô tương ứng của bảng dữ liệu.
 3. Lưu lại dữ liệu đã nhập bằng cách chọn File > Save hoặc nhấn Ctrl + S.

Quy trình khai báo biến và nhập số liệu trong SPSS

Khai báo biến trong Variable View

Trước khi nhập số liệu vào SPSS, bạn cần khai báo các biến mà bạn sẽ sử dụng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng chế độ Variable View trong SPSS. Trong chế độ này, bạn có thể xác định tên biến, kiểu dữ liệu, và các thuộc tính khác của từng biến.

Danh sách các bước:

 1. Mở SPSS và chọn Window > Variable View để chuyển sang chế độ Variable View.
 2. Thêm các cột mới cho từng biến bằng cách nhấp chuột phải vào danh sách biến và chọn Insert Variables.
 3. Đặt tên cho từng biến trong cột Name.
 4. Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho từng biến trong cột Type (ví dụ: Numeric, String).
 5. Cấu hình các thuộc tính khác của từng biến (ví dụ: Label, Missing Values).
 6. Nhấp vào nút OK để hoàn thành quá trình khai báo biến.

Nhập số liệu trong Data View

Sau khi đã khai báo các biến trong Variable View, bạn có thể chuyển sang chế độ Data View để nhập số liệu cho từng biến. Trong chế độ này, bạn sẽ thấy một bảng dữ liệu trống với các cột tương ứng với các biến đã được khai báo.

Danh sách các bước:

 1. Chuyển sang chế độ Data View bằng cách chọn Window > Data View.
 2. Nhập số liệu cho từng biến trong các ô tương ứng của bảng dữ liệu.
 3. Lưu lại dữ liệu đã nhập bằng cách chọn File > Save hoặc nhấn Ctrl + S.

Tóm lại, việc nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS là quan trọng để thực hiện các phân tích thống kê. Bằng cách tuân thủ quy trình nhập dữ liệu chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng, ta có thể đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích và nghiên cứu.