Cách sử dụng SPSS 22: Hướng dẫn phân tích câu hỏi Multiple Response và tạo biến mới

“Spss 22 là một công cụ phân tích thống kê mạnh mẽ và phổ biến. Với bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Spss 22 để nắm bắt và phân tích dữ liệu một cách đơn giản và hiệu quả. Bạn sẽ khám phá các tính năng và công cụ hữu ích của Spss 22 để áp dụng vào công việc nghiên cứu, thống kê và phân tích dữ liệu.”

Hướng dẫn phân tích câu hỏi có nhiều đáp án bằng Multiple Response trên phần mềm SPSS

Phân tích câu hỏi có nhiều đáp án (Multiple Response) là một bước quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu. Đối với các câu hỏi như “Bạn đã sử dụng loại sản phẩm nào trong danh sách sau đây? (có thể chọn nhiều lựa chọn)”, việc phân tích và hiển thị kết quả theo từng lựa chọn là cần thiết để hiểu rõ hơn về xu hướng và sự tương tác giữa các biến.

Để phân tích câu hỏi có nhiều đáp án bằng Multiple Response trên phần mềm SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

 • Kiểm tra lại dữ liệu và đảm bảo rằng các câu trả lời đã được mã hóa theo đúng cấu trúc Multiple Response của SPSS.
 • Nếu dữ liệu chưa được mã hóa, bạn cần tạo biến mới để mã hóa lại dữ liệu. Đặt tên cho biến mới và gán giá trị 0 cho các đáp án không được chọn và giá trị 1 cho các đáp án được chọn.

Bước 2: Phân tích câu hỏi có nhiều đáp án

 • Mở phần mềm SPSS và tạo một biến mới để lưu kết quả phân tích.
 • Chọn “Analyze” trong thanh công cụ của SPSS và chọn “Multiple Response” từ menu xuất hiện.
 • Trong cửa sổ Multiple Response, chọn biến mới bạn đã tạo trong bước 1 làm biến đầu vào. Chọn các biến khác nếu muốn so sánh với biến đầu vào.
 • Chọn “OK” để thực hiện phân tích. Kết quả sẽ hiển thị trên bảng Output của SPSS.

Tạo biến mới và mã hóa lại dữ liệu trong SPSS

Trong quá trình phân tích dữ liệu, có thể bạn sẽ cần tạo biến mới và mã hóa lại dữ liệu để thuận tiện cho việc phân tích và hiển thị kết quả. Trên phần mềm SPSS, bạn có thể thực hiện các bước sau để tạo biến mới và mã hóa lại dữ liệu:

Bước 1: Tạo biến mới

 • Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn “Transform” từ thanh công cụ.
 • Chọn “Compute Variable” để tạo biến mới.
 • Trong cửa sổ Compute Variable, đặt tên cho biến mới và chọn kiểu dữ liệu phù hợp.
 • Định nghĩa công thức tính toán cho biến mới. Bạn có thể sử dụng các biến hiện có trong file dữ liệu hoặc sử dụng các hàm tính toán có sẵn trong SPSS.
 • Chọn “OK” để tạo biến mới. Biến mới sẽ được thêm vào file dữ liệu.

Bước 2: Mã hóa lại dữ liệu

 • Mở file dữ liệu trong SPSS và chọn “Transform” từ thanh công cụ.
 • Chọn “Recode Into Different Variables” để mã hóa lại dữ liệu.
 • Trong cửa sổ Recode Into Different Variables, chọn biến cần mã hóa lại và đặt tên cho biến mới sau khi mã hóa.
 • Xác định các giá trị ban đầu của biến cần mã hóa và gán giá trị mới cho mỗi giá trị ban đầu. Bạn có thể gán giá trị số hoặc chuỗi ký tự tuỳ thuộc vào loại dữ liệu của biến.
 • Chọn “OK” để mã hóa lại dữ liệu. Biến mới sau khi mã hóa sẽ được thêm vào file dữ liệu.

Hướng dẫn làm phiếu điều tra – survey trên internet

1. Chuẩn bị trước khi tạo phiếu điều tra trực tuyến

Khi bắt đầu tạo một phiếu điều tra trực tuyến, bạn cần chuẩn bị một số thông tin cần thiết như mục tiêu của cuộc khảo sát, các câu hỏi cần được đặt và các phương pháp thu thập dữ liệu. Bạn cũng nên xác định rõ công chúng mục tiêu để có thể lựa chọn các kênh quảng cáo phù hợp.

1.1 Xác định mục tiêu của cuộc khảo sát

Mục tiêu của cuộc khảo sát giúp bạn xác định rõ những thông tin cần thu thập và những câu hỏi cần được đặt trong phiếu điều tra. Bạn nên xem xét các yếu tố như mục đích nghiên cứu, vấn đề muốn giải quyết, hoặc thông tin mong muốn từ người tham gia khảo sát.

1.2 Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu

Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến như email, mạng xã hội, hoặc website riêng. Bạn nên lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu và đối tượng của cuộc khảo sát. Ngoài ra, bạn cũng cần xác định thời gian và nguồn lực để triển khai phiếu điều tra.

2. Tạo phiếu điều tra trực tuyến

Sau khi chuẩn bị các thông tin cần thiết, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như Google Forms, SurveyMonkey hoặc Typeform để tạo phiếu điều tra. Các công cụ này cho phép bạn thiết kế giao diện phiếu điều tra theo ý muốn và thu thập dữ liệu từ người tham gia.

Trong quá trình tạo phiếu điều tra, bạn nên chú ý đến việc đặt câu hỏi rõ ràng và dễ hiểu, sắp xếp câu hỏi theo một trình tự logic và kiểm tra lại tính toàn vẹn của phiếu điều tra trước khi triển khai.

Cách tạo biến mới và mã hóa lại dữ liệu trong SPSS

1. Tạo biến mới trong SPSS

Để tạo biến mới trong SPSS, bạn có thể sử dụng công cụ “Transform” và chọn “Compute Variable”. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn cần đặt tên cho biến mới và viết công thức tính toán dựa trên các biến đã có. Sau khi thiết lập xong, bạn có thể nhấn “OK” để tạo biến mới.

1.1 Ví dụ về tạo biến mới

Ví dụ, nếu bạn muốn tính tổng điểm của hai biến A và B, bạn có thể đặt tên cho biến mới là “Total” và viết công thức là “A + B”. Khi tính toán hoàn thành, SPSS sẽ tự động tạo một cột mới chứa kết quả của phép tính.

2. Mã hóa lại dữ liệu trong SPSS

Mã hóa lại dữ liệu trong SPSS giúp chuyển đổi các giá trị của một biến thành các giá trị khác phù hợp với nghiên cứu của bạn. Để mã hóa lại dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ “Transform” và chọn “Recode into Different Variables”. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn cần chọn biến gốc và thiết lập các quy tắc mã hóa cho từng giá trị.

2.1 Ví dụ về mã hóa lại dữ liệu

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị “1” thành “Nam” và giá trị “2” thành “Nữ” trong biến “Giới tính”, bạn có thể thiết lập quy tắc mã hóa là “1 = Nam” và “2 = Nữ”. Khi hoàn thành, SPSS sẽ tạo một biến mới chứa các giá trị đã được mã hóa lại.

Phân tích câu hỏi có nhiều đáp án bằng Multiple Response trên SPSS

1. Chuẩn bị dữ liệu cho phân tích Multiple Response

Trước khi phân tích câu hỏi có nhiều đáp án, bạn cần chuẩn bị dữ liệu theo đúng định dạng của SPSS. Đầu tiên, bạn cần tạo một biến cho mỗi lựa chọn trong câu hỏi. Sau đó, bạn cần gán giá trị 0 hoặc 1 cho từng biến tương ứng với việc người tham gia chọn hay không chọn lựa chọn đó.

1.1 Ví dụ về chuẩn bị dữ liệu

Ví dụ, nếu câu hỏi có 3 lựa chọn A, B và C, bạn cần tạo 3 biến A, B và C. Nếu người tham gia chọn lựa chọn A và B, bạn gán giá trị 1 cho biến A và B, còn lại là 0.

2. Phân tích câu hỏi Multiple Response trong SPSS

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ “Analyze” và chọn “Multiple Response Sets” để phân tích câu hỏi có nhiều đáp án. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn cần chọn các biến đã tạo và thiết lập các tùy chọn phân tích như hiển thị số lượng người chọn mỗi lựa chọn hay tổng số người tham gia khảo sát.

2.1 Ví dụ về phân tích câu hỏi Multiple Response

Ví dụ, sau khi phân tích, bạn có thể nhìn thấy số lượng người chọn từng lựa chọn A, B và C trong câu hỏi. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự phân bố của các đáp án và đưa ra những kết luận từ kết quả phân tích.

Một số lưu ý khi thực hiện phiếu điều tra trực tuyến

1. Xác định mục tiêu rõ ràng

Trước khi triển khai phiếu điều tra trực tuyến, bạn cần xác định mục tiêu rõ ràng của cuộc khảo sát. Điều này giúp bạn lựa chọn các câu hỏi phù hợp và thu thập thông tin cần thiết từ người tham gia.

1.1 Ví dụ về xác định mục tiêu

Ví dụ, nếu mục tiêu của cuộc khảo sát là tìm hiểu ý kiến của khách hàng về sản phẩm mới, bạn có thể lựa chọn các câu hỏi liên quan đến chất lượng, giá trị và sự hài lòng với sản phẩm.

2. Thiết kế câu hỏi dễ hiểu và rõ ràng

Khi thiết kế câu hỏi trong phiếu điều tra, bạn cần đảm bảo các câu hỏi dễ hiểu và rõ ràng để người tham gia có thể trả lời một cách chính xác. Bạn nên tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc mơ hồ trong việc đặt câu hỏi.

2.1 Ví dụ về thiết kế câu hỏi

Ví dụ, thay vì đặt câu hỏi “Bạn có hài lòng với sản phẩm không?”, bạn nên đặt câu hỏi cụ thể như “Bạn đánh giá chất lượng sản phẩm từ 1 đến 5?” để thu được thông tin chi tiết và dễ so sánh.

3. Kiểm tra tính toàn vẹn của phiếu điều tra

Sau khi thiết kế phiếu điều tra, bạn nên kiểm tra tính toàn vẹn của phiếu để đảm bảo rằng không có câu hỏi bị thiếu hoặc trùng lắp. Bạn cũng nên kiểm tra lại các quy tắc logic trong việc chuyển hướng người tham gia giữa các câu hỏi.

3.1 Ví dụ về kiểm tra tính toàn vẹn

Ví dụ, bạn có thể kiểm tra tính toàn vẹn bằng cách chạy một phiếu điều tra thử và kiểm tra xem tất cả các câu hỏi đã được hiển thị và hoạt động như mong muốn.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng SPSS 22. Với SPSS 22, người dùng có thể dễ dàng thực hiện phân tích số liệu và tạo biểu đồ một cách chuyên nghiệp. Sử dụng SPSS 22 sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc của mình. Hãy áp dụng các kỹ thuật này để khai thác tối đa tiềm năng của phần mềm và đạt được những kết quả chính xác và đáng tin cậy.