Cách tính độ nhạy và độ đặc hiệu trong SPSS: Hướng dẫn chi tiết từ TS.BS.Vũ Duy Kiên

Cách tính độ nhạy độ đặc hiệu trong SPSS là một phương pháp quan trọng trong việc đánh giá khả năng của mô hình thống kê trong dự báo và phân tích dữ liệu. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tính toán độ nhạy độ đặc hiệu và cung cấp các ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

1. Ứng dụng đường cong ROC trong nghiên cứu

Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) là một công cụ quan trọng trong phân tích đánh giá hiệu suất của các biện pháp chẩn đoán và dự báo. Đường cong ROC được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y học, kinh tế, xã hội học và kỹ thuật. Đường cong này cho phép mô tả quan hệ giữa tỷ lệ sai dương (false positive rate) và tỷ lệ đúng dương (true positive rate) của một biện pháp chẩn đoán hoặc dự báo.

Trong nghiên cứu, đường cong ROC được sử dụng để xác định khả năng phân loại của một biến số hoặc mô hình. Nó cho phép ta đánh giá hiệu suất của một biến số hoặc mô hình trong việc phân loại hai nhóm: nhóm có bệnh và nhóm không có bệnh. Đường cong ROC cung cấp thông tin về khả năng phân loại của biến số hoặc mô hình qua việc tính toán diện tích dưới đường cong ROC (AUC – Area Under the Curve).

Các ứng dụng của đường cong ROC trong nghiên cứu bao gồm:

 • Đánh giá hiệu suất của các biện pháp chẩn đoán và dự báo
 • So sánh hiệu suất của các biến số hoặc mô hình khác nhau
 • Xác định ngưỡng cắt tối ưu để phân loại hai nhóm
 • Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên hiệu suất phân loại

Lợi ích của việc sử dụng đường cong ROC trong nghiên cứu:

 • Cung cấp thông tin về hiệu suất phân loại chính xác và không chính xác của một biến số hoặc mô hình
 • Giúp tìm ra ngưỡng cắt tối ưu để phân loại hai nhóm
 • Cho phép so sánh hiệu suất của các biến số hoặc mô hình khác nhau
 • Giúp đưa ra quyết định về việc áp dụng hay không áp dụng một biện pháp chẩn đoán hoặc dự báo trong thực tế.

2. Độ nhạy và độ đặc hiệu là gì

Độ nhạy (Sensitivity)

Độ nhạy là một khái niệm trong thống kê được sử dụng để đánh giá khả năng của một bài kiểm tra hoặc mô hình phân loại trong việc phát hiện các trường hợp tích cực. Nó được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng trường hợp tích cực được phát hiện chính xác và tổng số trường hợp tích cực có thực.

Ví dụ:

 • Một bài kiểm tra y tế được sử dụng để xác định xem một người có bị bệnh ung thư hay không.
 • Nếu người ta áp dụng bài kiểm tra này cho 100 người, trong đó 80 người thật sự có bệnh ung thư và 20 người không có, và kết quả chỉ có 70 người được xác định là dương tính với bệnh ung thư.
 • Từ các con số trên, ta có thể tính toán độ nhạy của bài kiểm tra: (70/80) x 100 = 87.5%.

Độ đặc hiệu (Specificity)

Độ đặc hiệu là khái niệm ngược lại với độ nhạy. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng của một bài kiểm tra hoặc mô hình phân loại trong việc xác định các trường hợp tiêu cực. Độ đặc hiệu được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng trường hợp tiêu cực được xác định chính xác và tổng số trường hợp tiêu cực có thực.

Ví dụ:

 • Trong ví dụ trên, ta có thể tính toán độ đặc hiệu của bài kiểm tra: (80/20) x 100 = 400%.

3. Hướng dẫn vẽ đường cong ROC với SPSS

Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) là một công cụ quan trọng trong phân tích thống kê, được sử dụng để đánh giá và so sánh hiệu suất của các mô hình phân loại. SPSS là một phần mềm phổ biến được sử dụng để thực hiện các phân tích thống kê, bao gồm cả vẽ đường cong ROC.

Để vẽ đường cong ROC trong SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và tải dữ liệu mà bạn muốn phân tích.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh công cụ chính và sau đó chọn “ROC Curve”.
 3. Trong hộp thoại ROC Curve, chọn biến đầu vào (thường là biến liên tục) và biến phụ thuộc (thường là biến nhị phân).
 4. Bấm “OK” để vẽ đường cong ROC.

4. Cách tính độ nhạy và độ đặc hiệu trong SPSS

Để tính toán độ nhạy và độ đặc hiệu trong SPSS, bạn có thể sử dụng các công cụ thống kê có sẵn trong phần mềm. Dưới đây là các bước cơ bản để tính toán:

 1. Mở SPSS và tải dữ liệu mà bạn muốn tính toán.
 2. Chọn “Transform” từ thanh công cụ chính và sau đó chọn “Compute Variable”.
 3. Trong hộp thoại Compute Variable, nhập công thức tính toán cho độ nhạy hoặc độ đặc hiệu.
 4. Bấm “OK” để tính toán và lưu kết quả vào một biến mới.

5. Diễn giải nghiên cứu tiên lượng: ROC (Receiver Operating Characteristic)

Trong nghiên cứu tiên lượng, đường cong ROC được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình phân loại trong việc dự đoán kết quả. Đường cong ROC biểu thị tỷ lệ giữa độ nhạy và độ đặc hiệu của một mô hình phân loại ở các ngưỡng khác nhau.

Diễn giải kết quả từ đường cong ROC có thể bao gồm:

 • Nếu diện tích dưới đường cong ROC là 0.5, điều này cho thấy mô hình không có khả năng phân loại tốt hơn ngẫu nhiên.
 • Nếu diện tích dưới đường cong ROC là lớn hơn 0.5, điều này cho thấy mô hình có khả năng phân loại tốt hơn ngẫu nhiên.
 • Giá trị càng gần 1 cho thấy mô hình có khả năng phân loại tốt.

6. Phương pháp xử lý số liệu – nghiên cứu giá trị của thang ROC

Thang ROC (Receiver Operating Characteristic) là một công cụ quan trọng trong xử lý số liệu và được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình phân loại. Nghiên cứu giá trị của thang ROC nhằm xác định ngưỡng tốt nhất để phân loại.

Phương pháp xử lý số liệu trong nghiên cứu giá trị của thang ROC có thể bao gồm:

 • Tìm ngưỡng tối ưu bằng cách tính toán độ nhạy và độ đặc hiệu ở các ngưỡng khác nhau.
 • Vẽ đường cong ROC và tính diện tích dưới đường cong để đánh giá hiệu suất của mô hình.
 • So sánh các mô hình phân loại khác nhau bằng cách so sánh diện tích dưới đường cong ROC.

Tổng kết lại, SPSS cung cấp một phương pháp tính độ nhạy độ đặc hiệu hiệu quả để phân tích dữ liệu. Việc sử dụng công cụ này có thể giúp các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong việc xác định sự ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc một cách chính xác và tin cậy. Điều này làm cho SPSS trở thành một công cụ hữu ích trong quá trình phân tích số liệu thống kê.