Hướng dẫn vẽ biểu đồ Boxplot trong SPSS chi tiết

Cách vẽ biểu đồ boxplot trong SPSS là một công cụ quan trọng để phân tích dữ liệu và hiểu rõ hơn về phân phối của các biến. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước chi tiết để tạo ra biểu đồ boxplot chính xác trong SPSS, giúp bạn nắm bắt thông tin quan trọng từ dữ liệu của mình.

Cách vẽ biểu đồ trong SPSS

Khi làm việc với dữ liệu trong SPSS, bạn có thể sử dụng các công cụ và chức năng của phần mềm để tạo ra các biểu đồ trực quan. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu và đưa ra những phân tích thích hợp.

Để vẽ biểu đồ trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn các biến mà bạn muốn vẽ biểu đồ.
 2. Chọn “Graphs” từ thanh menu chính và chọn loại biểu đồ mà bạn muốn tạo.
 3. Tùy chỉnh các thiết lập cho biểu đồ, bao gồm xác định trục x và trục y, lựa chọn kiểu biểu đồ và màu sắc.
 4. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ và xem kết quả.

Tổng hợp 9 loại biểu đồ trong SPSS

SPSS cung cấp nhiều loại biểu đồ khác nhau để phân tích và hiển thị dữ liệu. Dưới đây là danh sách 9 loại biểu đồ phổ biến trong SPSS:

 1. Biểu đồ cột (Bar chart): Hiển thị sự so sánh giữa các nhóm hoặc các biến.
 2. Biểu đồ đường (Line chart): Biểu diễn sự thay đổi của một biến theo thời gian hoặc một biến khác.
 3. Biểu đồ hộp (Boxplot): Thể hiện phân bố dữ liệu và các giá trị ngoại lệ.
 4. Biểu đồ tròn (Pie chart): Đại diện cho tỷ lệ phần trăm của các nhóm trong toàn bộ.
 5. Biểu đồ phân tán (Scatter plot): Biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến và xem xét xu hướng chung.
 6. Biểu đồ histogram: Mô tả phân phối của một biến liên tục thông qua các cột dọc.
 7. Biểu đồ kết hợp (Combined chart): Kết hợp nhiều loại biểu đồ khác nhau để hiển thị thông tin chi tiết hơn.
 8. Biểu đồ vùng (Area chart): Hiển thị sự thay đổi của một biến theo thời gian, tương tự như line chart nhưng có vùng được tô màu dưới dòng cong.
 9. Biểu đồ thủy triều (Gantt chart): Biểu diễn lịch trình công việc và tiến độ của chúng trong một dự án.

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Boxplot trong SPSS

Biểu đồ boxplot là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để hiển thị phân bố của một biến và các giá trị ngoại lệ. Đây là cách vẽ biểu đồ boxplot trong SPSS:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn biến mà bạn muốn vẽ boxplot.
 2. Chọn “Graphs” từ thanh menu chính và chọn “Legacy Dialogs”.
 3. Chọn “Boxplot” từ danh sách các loại biểu đồ.
 4. Di chuyển biến bạn đã chọn vào ô “Variable(s)” để xác định biến cho boxplot.
 5. Tùy chỉnh các thiết lập khác như tiêu đề, trục x và trục y theo mong muốn của bạn.
 6. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ boxplot và xem kết quả.

Cách vẽ biểu đồ Bar Chart trong SPSS

Biểu đồ cột (Bar chart) là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để so sánh giữa các nhóm hoặc các biến. Đây là cách vẽ biểu đồ cột trong SPSS:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn các biến mà bạn muốn so sánh.
 2. Chọn “Graphs” từ thanh menu chính và chọn “Legacy Dialogs”.
 3. Chọn “Bar” từ danh sách các loại biểu đồ.
 4. Di chuyển biến bạn đã chọn vào ô “Category Axis” để xác định nhóm cho cột.
 5. Tùy chỉnh các thiết lập khác như tiêu đề, trục x và trục y theo mong muốn của bạn.
 6. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ cột và xem kết quả.

Biểu đồ Line Chart trong SPSS

Biểu đồ đường (Line chart) là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để biểu diễn sự thay đổi của một biến theo thời gian hoặc một biến khác. Đây là cách vẽ biểu đồ đường trong SPSS:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn các biến mà bạn muốn hiển thị trên line chart.
 2. Chọn “Graphs” từ thanh menu chính và chọn “Legacy Dialogs”.
 3. Chọn “Line” từ danh sách các loại biểu đồ.
 4. Di chuyển biến bạn đã chọn vào ô “Category Axis” để xác định trục x cho line chart.
 5. Tùy chỉnh các thiết lập khác như tiêu đề, trục x và trục y theo mong muốn của bạn.
 6. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ đường và xem kết quả.

Biểu đồ Area Chart trong SPSS

Biểu đồ vùng (Area chart) là một loại biểu đồ thống kê được sử dụng để hiển thị sự thay đổi của một biến theo thời gian, tương tự như line chart nhưng có vùng được tô màu dưới dòng cong. Đây là cách vẽ biểu đồ vùng trong SPSS:

 1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS và chọn các biến mà bạn muốn hiển thị trên area chart.
 2. Chọn “Graphs” từ thanh menu chính và chọn “Legacy Dialogs”.
 3. Chọn “Area” từ danh sách các loại biểu đồ.
 4. Di chuyển biến bạn đã chọn vào ô “Category Axis” để xác định trục x cho area chart.
 5. Tùy chỉnh các thiết lập khác như tiêu đề, trục x và trục y theo mong muốn của bạn.
 6. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ vùng và xem kết quả.

Kết luận: Vẽ biểu đồ boxplot trong SPSS giúp hiển thị một cách trực quan và dễ hiểu các thông tin về phân bố và biến động của dữ liệu. Qua việc áp dụng các bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng tạo ra biểu đồ boxplot chính xác và hữu ích cho việc phân tích số liệu.