Phân tích giá trị riêng trong SPSS

Giá trị riêng là một khái niệm quan trọng trong thống kê và phân tích dữ liệu. Trong SPSS, eigenvalue được sử dụng để đánh giá sự quan trọng của các thành phần chính trong việc giải thích biến số. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm eigenvalue và cách tính toán nó trong SPSS để phân tích dữ liệu hiệu quả.

1. Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) là một phương pháp thống kê được sử dụng để tìm ra các nhân tố ẩn đằng sau các biến quan sát. EFA giúp chúng ta hiểu được cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu và xác định mối quan hệ giữa các biến. Qua đó, chúng ta có thể rút ra thông tin quan trọng từ dữ liệu và áp dụng vào việc giải thích, dự đoán hoặc phân loại.

Trong SPSS, EFA được thực hiện bằng cách xây dựng ma trận xoay và ước lượng các hệ số chuẩn hóa cho mỗi nhân tố. Kết quả của EFA bao gồm: ma trận xoay, giá trị riêng (eigenvalue), tổng phần trăm biến thể được giải thích bởi từng nhân tố (explained variance), và hệ số chuẩn hóa của từng biến với từng nhân tố. Các kết quả này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu.

Các bước thực hiện EFA trong SPSS:

 1. Chuẩn bị dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu đã được chuẩn hóa và không có giá trị thiếu.
 2. Xác định số lượng nhân tố: Dựa vào mục tiêu nghiên cứu và kiến thức chuyên môn, xác định số lượng nhân tố cần xây dựng.
 3. Thiết lập mô hình: Chọn phương pháp ước lượng nhân tố, quyết định việc xoay ma trận và chọn tiêu chí để xác định số lượng nhân tố.
 4. Thực hiện EFA: Chạy EFA trong SPSS và thu thập kết quả.
 5. Đánh giá kết quả: Xem xét các giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và các chỉ số khác để đánh giá sự phù hợp của mô hình.

Lợi ích của EFA:

 • EFA giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc tiềm ẩn của dữ liệu và mối quan hệ giữa các biến.
 • EFA cung cấp thông tin quan trọng để giải thích, dự đoán hoặc phân loại dữ liệu.
 • EFA giúp chúng ta xác định các nhân tố quan trọng và loại bỏ các biến không cần thiết trong mô hình.

2. Giá trị hội tụ và giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố

Giá trị hội tụ:

Trong phân tích nhân tố, giá trị hội tụ là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phù hợp của mô hình với dữ liệu. Giá trị này cho biết tổng số nhân tố cần được giữ lại sau khi thực hiện phân tích nhân tố. Thông thường, ngưỡng chấp nhận được cho giá trị hội tụ là 1 hoặc lớn hơn. Nếu giá trị hội tụ bé hơn 1, có thể xem xét việc loại bỏ các biến không cần thiết hoặc tái cấu trúc lại mô hình.

Giá trị phân biệt:

Giá trị phân biệt trong phân tích nhân tố đo lường mức độ khác biệt giữa các nhóm trong dữ liệu. Giá trị này cho biết khả năng của các yếu tố để phân chia và diễn giải sự khác biệt trong dữ liệu. Các yếu tố có giá trị phân biệt cao được coi là quan trọng và có khả năng diễn giải rõ ràng sự khác biệt trong dữ liệu.

Các tiêu chí đánh giá giá trị phân biệt:

 • Giá trị phân biệt lớn hơn 0.5 được coi là mức độ phân biệt tốt.
 • Giá trị phân biệt lớn hơn 0.7 được coi là mức độ phân biệt rất tốt.
 • Nếu giá trị phân biệt bé hơn 0.3, yếu tố có thể không có khả năng diễn giải sự khác biệt trong dữ liệu.

3. Các tiêu chí đánh giá kết quả phân tích EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), có một số tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả của quy trình này:

Các tiêu chí đánh giá kết quả EFA bao gồm:

 • Hình dạng ma trận xoay: Ma trận xoay cần có các yếu tố lớn và các yếu tố nhỏ gần bằng 0 để cho thấy sự hiệu quả của việc xoay.
 • Sự giải thích tổng thể: Tổng phương sai giải thích bởi các yếu tố cần đạt mức độ chấp nhận được, thường từ 60% trở lên.
 • Giá trị riêng: Các giá trị riêng của ma trận xoay cần phải lớn hơn 1 để chỉ ra rằng mô hình có khả năng giải thích dữ liệu tốt hơn so với việc sử dụng các yếu tố ban đầu.

4. Cách thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) trên SPSS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Các bước để thực hiện EFA trên SPSS:

 1. Mở SPSS và nhập dữ liệu vào chương trình.
 2. Chọn “Analyze” trong thanh công cụ và chọn “Dimension Reduction” và sau đó chọn “Factor…”
 3. Chọn biến để bao gồm trong phân tích nhân tố và điều chỉnh các thiết lập cho mô hình.
 4. Xem kết quả của EFA, bao gồm ma trận xoay, giá trị riêng và tổng phương sai được giải thích.
 5. Đánh giá kết quả và tạo báo cáo cho phân tích nhân tố khám phá.

5. Xử lý biến xấu trong kết quả ma trận xoay của EFA

Khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), có thể gặp phải các biến xấu trong kết quả ma trận xoay. Các biến xấu có thể là các yếu tố không rõ ràng hoặc không liên quan đến dữ liệu ban đầu. Để xử lý các biến xấu, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

Cách xử lý biến xấu trong kết quả ma trận xoay của EFA:

 • Loại bỏ các yếu tố không rõ ràng: Nếu một yếu tố không có ý nghĩa hoặc không liên quan đến dữ liệu ban đầu, bạn có thể loại bỏ nó khỏi mô hình.
 • Tái cấu trúc mô hình: Nếu một số biến không được xoay chính xác hoặc gây ra sự chồng chéo giữa các yếu tố, bạn có thể điều chỉnh lại mô hình để cải thiện kết quả.

6. Lợi ích và ứng dụng của phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) có nhiều lợi ích và ứng dụng trong nghiên cứu và thực tiễn:

Lợi ích của EFA:

 • Giúp xác định các yếu tố chính trong dữ liệu: EFA giúp xác định các yếu tố chung hoặc nhóm biến liên quan trong dữ liệu, từ đó giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến.
 • Tạo ra các chỉ số tổng thể: EFA cho phép tính toán các chỉ số tổng thể như tổng phương sai được giải thích bởi các yếu tố, giúp đánh giá mức độ diễn giải của mô hình.

Ứng dụng của EFA:

 • Nghiên cứu xã hội: EFA được sử dụng để phân tích và hiểu các biến trong nghiên cứu xã hội, từ việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng cho đến việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một tổ chức.
 • Psyhology: EFA được sử dụng trong nghiên cứu tâm lý để xác định các yếu tố nhân cách, nhóm biến liên quan đến một khía cạnh nhất định của cá nhân.

Tổng kết, Eigenvalue trong SPSS là một giá trị quan trọng để phân tích dữ liệu. Nó cho biết mức độ ảnh hưởng của các thành phần chính trong tập dữ liệu và giúp xác định số lượng thành phần cần sử dụng để giải thích biến thiên. Hiểu rõ về eigenvalue sẽ giúp nâng cao hiệu quả phân tích và tối ưu hóa kết quả nghiên cứu.