Phân tích tần số trong SPSS: Đánh giá cơ cấu biến định tính và vẽ biểu đồ tự động

“Frequencies trong SPSS: Mở rộng hiểu biết về dữ liệu thống kê và phân tích một cách đáng tin cậy. Tìm hiểu về tần số trong SPSS để phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.”

Thống kê tần số

Khái niệm

Trong thống kê, tần số là số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong một tập dữ liệu. Thông qua việc tính toán và phân tích tần số, chúng ta có thể hiểu được phân bố và sự phụ thuộc của các giá trị trong dữ liệu.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm 100 học sinh và mỗi học sinh được đánh điểm từ 1 đến 10. Chúng ta muốn biết tần số của các điểm số để hiểu được phân bố điểm trong lớp. Sau khi tính toán, chúng ta có thể nhận ra rằng có 20 học sinh đạt điểm 8, 15 học sinh đạt điểm 7 và chỉ có 5 học sinh đạt điểm 10. Từ đó, chúng ta có thể nhận ra rằng điểm số trong lớp không được phân bố đều và nhiều hơn nữa, chúng ta cũng có thể so sánh với các lớp khác để xem liệu lớp này có thành tích cao hay không.

Phân tích thống kê mô tả

Khái niệm

Phân tích thống kê mô tả là quá trình sắp xếp, tổ chức và mô tả dữ liệu số thành các thông tin có ý nghĩa. Phân tích này giúp ta hiểu rõ hơn về dữ liệu và các đặc điểm của nó như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và phân vị.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm 50 người tham gia khảo sát về chiều cao của họ. Chúng ta muốn biết chiều cao trung bình của nhóm này để hiểu được đặc điểm chung. Sau khi tính toán, chúng ta thấy rằng chiều cao trung bình là 165cm, phương sai là 25cm^2 và độ lệch chuẩn là 5cm. Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng nhóm này có chiều cao trung bình khá cao và phân tán không quá lớn.

SPSS

Khái niệm

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê rất phổ biến được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu. SPSS có khả năng tính toán các chỉ số thống kê, tạo biểu đồ và thực hiện các phân tích chi tiết trên dữ liệu.

Các chức năng của SPSS

 • Thống kê mô tả: SPSS có thể tính toán trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và các thông số khác để mô tả dữ liệu.
 • Phân tích t-test: SPSS có thể thực hiện phân tích t-test để so sánh hai nhóm dữ liệu và xem xét sự khác biệt giữa chúng.
 • Hồi quy: SPSS cung cấp công cụ để thực hiện hồi quy đơn và hồi quy đa biến để tìm ra mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu.
 • Biểu đồ: SPSS cho phép tạo ra các loại biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn và biểu đồ điểm để minh họa dữ liệu.

Biểu đồ

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ

Sử dụng biểu đồ là một cách hiệu quả để trực quan hóa dữ liệu và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ và phân bố của các giá trị trong dữ liệu. Biểu đồ cũng giúp chúng ta dễ dàng so sánh và phân tích các thông tin số liệu.

Các loại biểu đồ thường được sử dụng

 • Biểu đồ cột: Biểu đồ cột thường được sử dụng để so sánh các giá trị của các nhóm khác nhau hoặc theo thời gian.
 • Biểu đồ hình tròn: Biểu đồ hình tròn thường được sử dụng để hiển thị tỷ lệ phần trăm của các thành phần trong một tập dữ liệu.
 • Biểu đồ điểm: Biểu đồ điểm thường được sử dụng để biểu diễn quan hệ giữa hai biến và xem xét mức độ tương quan.
 • Biểu đồ đường: Biểu đồ đường thường được sử dụng để theo dõi xu hướng và biến đổi của một biến theo thời gian.

Biến định tính

Khái niệm

Biến định tính là loại biến trong thống kê mô tả mà các giá trị của nó chỉ có thể thuộc vào một số hữu hạn các danh mục hoặc nhóm. Các biến định tính không có giá trị số, mà chỉ biểu thị sự phân loại hoặc thuộc tính của đối tượng.

Ví dụ

Một ví dụ về biến định tính là giới tính. Giới tính chỉ có hai giá trị là nam và nữ, và không có giá trị số liên tục. Biến định tính cũng có thể là các thuộc tính khác như màu sắc (đỏ, xanh, vàng), kết quả (đạt, không đạt) hoặc nhóm tuổi (trẻ em, thanh niên, người lớn).

Độ tuổi

Khái niệm

Độ tuổi là một biến số trong thống kê mô tả biểu diễn tuổi của cá nhân hoặc đối tượng. Độ tuổi được hiểu theo khía cạnh thời gian từ khi sinh ra cho đến hiện tại.

Cách phân loại độ tuổi

 • Trẻ em: 0-12 tuổi
 • Thanh niên: 13-19 tuổi
 • Người trưởng thành: 20-59 tuổi
 • Người cao tuổi: trên 60 tuổi

Giới tính

Khái niệm

Giới tính là một biến định tính trong thống kê mô tả biểu diễn giới tính của cá nhân hoặc đối tượng. Giới tính có hai giá trị chính là nam và nữ, và được xác định dựa trên các đặc điểm sinh lý và xã hội.

Ví dụ về phân loại giới tính

 • Nam: các cá nhân có cơ quan sinh dục nam và nhận định bản thân là nam giới.
 • Nữ: các cá nhân có cơ quan sinh dục nữ và nhận định bản thân là nữ giới.
 • Khác: các cá nhân không thuộc vào hai danh mục trên hoặc không xác định rõ giới tính của mình.

Học vấn

Khái niệm

Học vấn là một biến định tính trong thống kê mô tả biểu diễn mức độ học vấn của cá nhân hoặc đối tượng. Học vấn có thể được phân loại theo các cấp độ khác nhau, từ không học với các trình độ cao hơn.

Cách phân loại học vấn

 • Không học: không có bằng cấp hoặc chưa đi học.
 • Tiểu học: đã hoàn thành tiểu học.
 • Trung học cơ sở: đã hoàn thành trung học cơ sở (gồm cả THCS và PTCS).
 • Trung học phổ thông: đã hoàn thành trung học phổ thông (gồm cả THPT và PTTH).
 • Cao đẳng/Đại học: đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.
 • Sau đại học: đã tốt nghiệp sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Thời gian công tác

Khái niệm

Thời gian công tác là một biến số trong thống kê mô tả biểu diễn số năm, tháng hoặc ngày mà cá nhân hoặc đối tượng đã làm việc trong một ngành nghề hoặc công ty cụ thể.

Ví dụ

Một ví dụ về thời gian công tác là số năm mà một nhân viên đã làm việc cho một công ty. Ví dụ: 5 năm, 10 tháng, 2 ngày. Thời gian công tác cũng có thể được biểu diễn bằng số ngày hoặc tháng để so sánh và phân tích.

Tổng kết, việc sử dụng phân tích tần suất trong SPSS là một công cụ quan trọng giúp ta hiểu rõ hơn về phân bố các biến số và nhận diện được xu hướng chung của dữ liệu. Kết quả từ phân tích này có thể giúp chúng ta đưa ra những quyết định hợp lý và xây dựng các chiến lược tối ưu cho nghiên cứu hoặc công việc của mình.