[PDF] Hướng dẫn phân tích số liệu nghiên cứu y học bằng phần mềm SPSS

Giáo trình SPSS y học là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho các chuyên gia y tế và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Nó giúp người đọc hiểu và áp dụng phần mềm SPSS vào việc phân tích dữ liệu y học một cách chuyên sâu và hiệu quả. Với nội dung phong phú và thực tiễn, giáo trình này sẽ là nguồn thông tin đáng tin cậy để nâng cao kiến thức và kỹ năng của người đọc trong lĩnh vực này.

Table of Contents

1. Phân tích số liệu nghiên cứu y học bằng phần mềm SPSS

Hướng dẫn sử dụng SPSS trong phân tích số liệu y học

Phần mềm SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến trong lĩnh vực y học. Với SPSS, người dùng có thể thực hiện nhiều loại phân tích như thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, hồi quy, và phân tích biến số. Hướng dẫn sử dụng SPSS trong phân tích số liệu y học giúp người dùng hiểu và áp dụng các công cụ và kỹ thuật trong SPSS để xác định các mối liên hệ, tương quan và xu hướng trong dữ liệu y học.

Các bước chính khi sử dụng SPSS trong phân tích số liệu y học:

 1. Nhập liệu: Mã hóa và nhập liệu cho các biến trong nghiên cứu.
 2. Thống kê mô tả: Tạo bảng tổng kết và biểu đồ để tóm tắt thông tin cơ bản về các biến.
 3. Kiểm định giả thuyết: Sử dụng các phương pháp kiểm định thống kê để xác định sự khác biệt và mối liên hệ giữa các biến.
 4. Hồi quy: Áp dụng mô hình hồi quy để dự đoán và giải thích biến kết quả.
 5. Đánh giá độ tin cậy: Xác định tính tin cậy của các thang đo trong nghiên cứu.

Lợi ích của việc sử dụng SPSS trong phân tích số liệu y học

Sử dụng SPSS trong phân tích số liệu y học mang lại nhiều lợi ích cho người nghiên cứu:

 • Hiệu suất cao: SPSS có khả năng xử lý và phân tích hàng loạt dữ liệu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc tính toán bằng tay.
 • Độ chính xác cao: SPSS áp dụng các phương pháp thống kê tiên tiến để xác định mức độ chính xác của kết quả, từ đó tạo ra những thông tin có ý nghĩa trong lĩnh vực y học.
 • Khả năng tùy chỉnh: SPSS cho phép người dùng tùy chỉnh các bước và kết quả phân tích theo yêu cầu cụ thể của nghiên cứu, từ đó đảm bảo tính linh hoạt và chính xác trong quá trình phân tích.

2. Tập sách phân tích số liệu nghiên cứu y học SPSS

2.1. Giới thiệu về tập sách

Tập sách phân tích số liệu nghiên cứu y học SPSS là một nguồn tài liệu quan trọng và hữu ích cho những người quan tâm đến việc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực y học. Tập sách này được biên soạn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu y học.

2.1.1. Nội dung của tập sách

 • Tập sách cung cấp kiến thức căn bản về SPSS và các khái niệm liên quan đến phân tích số liệu y học.
 • Nó giới thiệu các công cụ và phương pháp sử dụng trong SPSS để thực hiện các phân tích thống kê.
 • Tập sách cũng đi vào chi tiết về quy trình mã hóa và nhập liệu dữ liệu trong SPSS, giúp người đọc hiểu rõ về việc chuẩn bị dữ liệu trước khi tiến hành phân tích.
 • Ngoài ra, tập sách còn đưa ra các ví dụ và bài tập thực tế để người đọc có thể áp dụng kiến thức đã học vào việc phân tích dữ liệu y học của mình.

2.2. Lợi ích của việc sử dụng tập sách

Sử dụng tập sách phân tích số liệu nghiên cứu y học SPSS mang lại nhiều lợi ích cho người đọc:

 • Tập sách cung cấp kiến thức chuyên sâu về phân tích số liệu y học trong SPSS, giúp người đọc hiểu rõ về các khái niệm và phương pháp quan trọng trong lĩnh vực này.
 • Nó giúp người đọc nắm vững quy trình mã hóa và nhập liệu dữ liệu trong SPSS, từ đó giảm thiểu sai sót và đảm bảo chất lượng dữ liệu được sử dụng cho phân tích.
 • Tập sách cung cấp ví dụ và bài tập thực tế, giúp người đọc áp dụng kiến thức vào thực tế công việc và nghiên cứu y học của mình.
 • Bằng việc sử dụng tập sách, người đọc có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về phân tích số liệu y học trong SPSS.

3. Các phương pháp và công cụ trong phân tích dữ liệu y học

Phân tích dữ liệu y học

Trong lĩnh vực y học, phân tích dữ liệu là một quy trình quan trọng để hiểu và tìm ra thông tin hữu ích từ các tập dữ liệu liên quan đến sức khỏe con người. Các phương pháp và công cụ trong phân tích dữ liệu y học rất đa dạng và được áp dụng để nghiên cứu các vấn đề như hiệu quả của thuốc, tác động của chế độ ăn uống và hoạt động thể chất đến sức khỏe, hay xác định các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Công cụ trong phân tích dữ liệu y học

Có nhiều công cụ được sử dụng trong việc phân tích dữ liệu y học, bao gồm:
– SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): Đây là một trong những công cụ thống kê phổ biến nhất được sử dụng để xử lý và phân tích các tập dữ liệu y học. SPSS cung cấp nhiều chức năng cho việc thực hiện các kiểm định thống kê, phân tích biến số và tạo ra các đồ thị mô tả dữ liệu.
– R: R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường tính toán được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu y học. Nó cung cấp các gói phần mềm thống kê và đồ họa mạnh mẽ để xử lý và phân tích dữ liệu y học.
– Excel: Mặc dù không phải là công cụ chuyên sâu trong phân tích dữ liệu y học, Excel vẫn được sử dụng để thực hiện các tính toán đơn giản và tạo ra báo cáo tổng quan về dữ liệu y học.

4. Quy trình mã hóa và nhập liệu dữ liệu trong SPSS

Mã hóa và nhập liệu dữ liệu

Trước khi tiến hành phân tích dữ liệu trong SPSS, quy trình mã hóa và nhập liệu dữ liệu là bước quan trọng để chuẩn bị tập dữ liệu cho việc xử lý. Mã hóa và nhập liệu đảm bảo rằng các biến được định nghĩa chính xác và thông tin từ tập dữ liệu gốc được chuyển thành định dạng thích hợp cho việc phân tích.

Quy trình mã hóa và nhập liệu dữ liệu trong SPSS

1. Chuẩn bị biểu mẫu nhập liệu: Xác định các biến cần được nhập liệu và tạo biểu mẫu nhập liệu phù hợp.
2. Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu: Kiểm tra lại các giá trị dữ liệu để đảm bảo rằng chúng không có sai sót hoặc thiếu sót.
3. Mã hóa biến: Áp dụng quy tắc mã hóa cho các biến định tính, ví dụ như gán số cho các giá trị của biến.
4. Nhập liệu: Nhập dữ liệu từ nguồn gốc vào SPSS bằng cách sử dụng biểu mẫu đã chuẩn bị.
5. Kiểm tra lại dữ liệu: Kiểm tra lại kết quả nhập liệu để đảm bảo rằng không có lỗi hoặc thiếu sót nào trong quá trình.

Quy trình này giúp đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của tập dữ liệu trong SPSS, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các phân tích và kiểm định sau này.

5. Thống kê mô tả và tóm tắt dữ liệu trong SPSS

Thống kê mô tả

Trong SPSS, thống kê mô tả là quá trình sắp xếp và tổ chức dữ liệu để hiểu rõ hơn về tính chất và đặc điểm của nó. Các phương pháp thống kê mô tả bao gồm tính trung bình, độ lệch chuẩn, phân vị, độ biến thiên, và các giá trị cực đại và cực tiểu. Thông qua việc sử dụng các công cụ trong SPSS, ta có thể hiển thị những thông tin này dưới dạng bảng hoặc biểu đồ để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu.

Tóm tắt dữ liệu

Tóm tắt dữ liệu là quá trình phân tích và diễn giải các thông tin từ dữ liệu thu thập được. Trong SPSS, ta có thể sử dụng các phương pháp như biểu đồ hòa quy, biểu đồ cột, biểu đồ tròn và biểu đồ hình chiếu để trực quan hóa thông tin từ dữ liệu. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng các chỉ số như hệ số tương quan và hệ số xác suất để đánh giá mối quan hệ giữa các biến.

Danh sách công cụ thống kê trong SPSS:

 • Tính trung bình: Được sử dụng để tính giá trị trung bình của một tập dữ liệu.
 • Độ lệch chuẩn: Được sử dụng để đo sự phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.
 • Phân vị: Được sử dụng để xác định giá trị nằm ở vị trí cụ thể trong tập dữ liệu, ví dụ như phân vị thứ 25% hoặc phân vị thứ 75%.
 • Độ biến thiên: Được sử dụng để đo mức độ biến thiên của các giá trị trong tập dữ liệu.
 • Giá trị cực đại và cực tiểu: Được sử dụng để xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập dữ liệu.

6. Kiểm định mối liên hệ giữa các biến định tính trong SPSS

Kiểm định chi bình phương (Chi-square test)

Kiểm định chi bình phương là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến định tính. Trong SPSS, ta có thể sử dụng kiểm định chi bình phương để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm của biến định tính hay không. Kết quả của kiểm định này được hiển thị dưới dạng giá trị p, cho biết mức độ ý nghĩa của mối quan hệ.

Kiểm định t-exact Fisher

Kiểm định t-exact Fisher là một phương pháp thống kê không dựa trên giả thiết về phân phối chuẩn và được sử dụng khi số lượng quan sát nhỏ hoặc khi các điều kiện của kiểm định chi bình phương không được thỏa mãn. Trong SPSS, ta có thể sử dụng kiểm định t-exact Fisher để xác định xem có mối liên hệ ý nghĩa giữa hai biến định tính hay không.

Danh sách công cụ kiểm định trong SPSS:

 • Kiểm định chi bình phương: Được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến định tính.
 • Kiểm định t-exact Fisher: Được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến định tính khi số lượng quan sát nhỏ.

7. Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng trong SPSS

Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng

Trong phân tích dữ liệu, một vấn đề quan trọng là phân tích liên hệ giữa các biến khác nhau. Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê để xem xét mối quan hệ giữa một biến nguyên nhân (định tính) và một biến kết quả (định lượng).

Để phân tích liên hệ này, chúng ta có thể sử dụng kiểm định t hoặc kiểm định ANOVA. Kiểm định t được sử dụng khi chỉ có hai nhóm so sánh, trong khi kiểm định ANOVA được sử dụng khi có ba hoặc nhiều nhóm so sánh. Kết quả của các kiểm định này cho chúng ta thông tin về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm.

Ví dụ:

Ví dụ, chúng ta muốn xem xét mối quan hệ giữa việc uống cà phê (biến nguyên nhân định tính) và mức độ tăng cân (biến kết quả định lượng). Chúng ta có thể sử dụng kiểm định t để so sánh trung bình mức độ tăng cân giữa nhóm uống cà phê và nhóm không uống cà phê. Kết quả của kiểm định t sẽ cho chúng ta biết liệu có sự khác biệt ý nghĩa về mức độ tăng cân giữa hai nhóm này hay không.

8. Phân tích phương sai và kiểm định phi tham số trong SPSS

Phân tích phương sai

Phân tích phương sai là một phương pháp thống kê được sử dụng để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm trong một biến kết quả liên tục khi có một hoặc nhiều biến nguyên nhân. Trong SPSS, chúng ta có thể thực hiện phân tích phương sai bằng cách sử dụng ANOVA.

Phân tích phương sai cho chúng ta thông tin về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm và xác định xem liệu sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không. Nếu kết quả của kiểm định ANOVA cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp tiếp theo để xác định nhóm nào cụ thể có sự khác biệt.

Kiểm định phi tham số

Trong SPSS, kiểm định phi tham số là một phương pháp thống kê được sử dụng khi không đủ điều kiện để sử dụng các phương pháp kiểm định thông thường như kiểm định t hoặc ANOVA. Kiểm định phi tham số không yêu cầu giả định về phân phối chuẩn của dữ liệu và có tính ổn định cao hơn trong trường hợp dữ liệu bất bình thường.

Ví dụ, chúng ta muốn so sánh mức độ hạnh phúc giữa hai nhóm người (A và B) nhưng không biết liệu dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn hay không. Chúng ta có thể sử dụng kiểm định Mann-Whitney U để so sánh mức độ hạnh phúc giữa hai nhóm này. Kết quả của kiểm định này cho chúng ta biết liệu có sự khác biệt ý nghĩa về mức độ hạnh phúc giữa hai nhóm này hay không.

9. Hồi quy tuyến tính và hồi quy binary logistic trong SPSS

Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (định lượng) và một hoặc nhiều biến độc lập (định tính hoặc định lượng). Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng hồi quy tuyến tính để xem xét mối quan hệ này.

Kết quả của hồi quy tuyến tính cho chúng ta thông tin về độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến và cung cấp công thức để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của biến độc lập.

Hồi quy binary logistic

Hồi quy binary logistic là một phương pháp thống kê được sử dụng khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân (chỉ có hai giá trị). Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng hồi quy binary logistic để xem xét yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của một sự kiện hoặc biến nhị phân.

Kết quả của hồi quy binary logistic cho chúng ta thông tin về độ mạnh và ý nghĩa của yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến nhị phân. Chúng ta có thể sử dụng các hệ số hồi quy để dự đoán xác suất xảy ra của biến nhị phân dựa trên các giá trị của các yếu tố ảnh hưởng.

10. Đánh giá độ tin cậy của thang đo trong SPSS

Đánh giá độ tin cậy của thang đo là một bước quan trọng trong việc kiểm tra tính chính xác và ổn định của câu hỏi hoặc biểu đồ được sử dụng để thu thập dữ liệu. Trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp thống kê để đánh giá độ tin cậy này.

Một trong những phương pháp thông dụng để đánh giá độ tin cậy là tính toán chỉ số alpha Cronbach. Chỉ số này cho chúng ta biết mức độ tin cậy nội tại của câu hỏi hoặc biểu đồ, tức là khả năng các câu hỏi hoặc biểu đồ trong thang đo này đo lường một khía cạnh duy nhất của khái niệm được nghiên cứu.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng phân tích thành phần chính để xác định độ tin cậy của các câu hỏi hoặc biểu đồ. Phân tích này cho chúng ta biết mức độ tương quan giữa các câu hỏi hoặc biểu đồ và có thể giúp loại bỏ các câu hỏi hoặc biểu đồ không tin cậy từ thang đo.

Đánh giá độ tin cậy của thang đo là quan trọng để chắc chắn rằng dữ liệu thu thập được là chính xác và có thể sử dụng để rút ra kết luận.

Giáo trình SPSS y học là một tài liệu quan trọng và hữu ích cho các chuyên gia y tế trong việc nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp kiến thức về phần mềm SPSS và các phương pháp thống kê liên quan đến y học. Bằng việc sử dụng giáo trình này, các chuyên gia có thể áp dụng những kỹ năng này vào công việc của mình để đưa ra những kết quả chính xác và đáng tin cậy.