Hỗ Trợ Xử Lý và Phân Tích Nhân Tố Khám Phá (EFA) trên SPSS

Nếu quá khó khăn trong việc sử dụng phần mêm hay dữ liệu quá xấu. Dịch vụ hỗ trợ phân tích EFA và hiệu chỉnh dữ liệu – nơi Mạnh Hùng Digi đang làm việc sẽ là giải pháp cho bạn.

Phân tích Nhân Tố Khám Phá (EFA) – Là Gì?

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) là một công cụ mạnh mẽ trong nghiên cứu thống kê, được sử dụng để hiểu cấu trúc ẩn của dữ liệu. EFA giúp bạn xác định mối tương quan giữa các biến và tìm ra các nhân tố (factors) tiềm ẩn đứng sau dữ liệu.

Khi Nào Sử Dụng Nhân Tố Khám Phá EFA?

EFA thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Nghiên Cứu Xã Hội và Hành Vi: Để tìm ra các yếu tố ẩn đằng sau các biểu đồ hành vi xã hội, tư duy, hoặc tình cảm.
 2. Nghiên Cứu Giáo Dục: Để xác định cấu trúc tiềm ẩn trong bài kiểm tra, đánh giá, hoặc khảo sát.
 3. Nghiên Cứu Tâm Lý Học: Để hiểu cấu trúc tinh thần và tính cách của con người.

Các Chỉ Số Cần Quan Tâm Khi Phân Tích Nhân Tố Khám Phá EFA

Khi thực hiện EFA, bạn cần xem xét các chỉ số sau:

 1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): Đo độ phù hợp của dữ liệu với EFA. Giá trị nên cao hơn 0.5 để đảm bảo phân tích có ý nghĩa.
 2. Bartlett’s Test of Sphericity: Kiểm tra tính tương quan giữa các biến. Giá trị p-value thấp (dưới 0.05) thể hiện tính tương quan.
 3. Eigenvalues: Xác định số lượng nhân tố bằng cách xem eigenvalues trong scree plot. Các nhân tố có eigenvalues lớn hơn 1 thường được giữ lại.
 4. Loadings (Hệ số tải trọng): Chỉ số này cho biết mức độ biến mục tiêu được giải thích bởi từng nhân tố. Các biến mục tiêu nên có hệ số tải trọng cao với ít nhất một nhân tố.

Lưu Ý Khi Thực Hiện EFA

 • Lựa chọn số lượng nhân tố cần phân tích một cách cẩn thận, tránh lựa chọn quá nhiều nhân tố không có ý nghĩa thực sự.
 • Tìm hiểu và hiểu rõ dữ liệu trước khi thực hiện EFA. Điều này giúp bạn lựa chọn các biến phù hợp và xác định mục tiêu của mô hình.

Một Số Dạng Mô Hình Có Sử Dụng Nhân Tố Khám Phá EFA Trong Bài

EFA có thể được sử dụng trong nhiều dạng mô hình, bao gồm:

 1. Nghiên Cứu Hạnh Phúc và Sự Hài Lòng: Xác định các yếu tố ẩn đằng sau hạnh phúc và sự hài lòng của con người.
 2. Khảo Sát Sức Khỏe Tinh Thần: Hiểu cấu trúc tâm lý và tình cảm của cá nhân.
 3. Nghiên Cứu Thị Trường: Xác định các yếu tố ẩn đằng sau sự lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hiệu Chỉnh Số Liệu Khi Cần Thiết

Nếu các chỉ số quan trọng không thỏa mãn, bạn có thể cần thực hiện một số hiệu chỉnh dữ liệu:

 1. Loại bỏ Biến Không Phù Hợp: Nếu các biến không phản ánh các yếu tố tiềm ẩn hoặc gây nhiễu cho kết quả, bạn có thể xem xét loại bỏ chúng.
 2. Thử Nghiệm Các Mô Hình Alternatif: Nếu kết quả EFA ban đầu không đủ tốt, bạn có thể thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau và điều chỉnh theo ý muốn.
 3. Kiểm Tra Tương Quan Các Nhân Tố: Đôi khi, có sự tương quan giữa các nhân tố. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét việc gộp hoặc thay thế các nhân tố để đơn giản hóa mô hình.

Phân tích nhân tố khám phá EFA có thể phức tạp, nhưng nó cung cấp cái nhìn sâu hơn về cấu trúc dữ liệu và giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ẩn đằng sau chúng. Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong việc thực hiện EFA hoặc xử lý dữ liệu trên SPSS, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn để đảm bảo bạn có được kết quả phân tích đáng tin cậy và ý nghĩa cho nghiên cứu của mình.

Giới thiệu loạt bài viết về phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố là tên chung của một nhóm các thủ tục được sử dụng chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Trong nghiên cứu chúng ta có thể thu thập được một số lượng biến khá lớn và hầu hết các biến này có liên hệ với nhau và số lượng của chúng phải được giảm bớt xuống đến một số lượng mà chúng ta có thể sử dụng được. Liên hệ giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét và trình bày dưới dạng một số ít các nhân tố cơ bản ví dụ như hình ảnh của siêu thị có thể được đo lường bằng cách yêu cầu những người được phỏng vấn đánh giá các siêu thị về một loạt các chi tiết trên một thang đo khoảng cách. Những đánh giá về các chi tiết này sẽ được phân tích để xác định các nhân tố hình thành nên hình ảnh của siêu thị

Trong phân tích phương sai hồi quy bộ và phân tích biển số một biến được coi là phụ thuộc và các biến khác được coi là biến độc lập hay biến dự đoán nhưng trong phân tích nhân tố không có sự phân biệt hai loại như vậy mà thay vào đó phân tích nhân tố là một kỹ thuật phụ thuộc lẫn nhau trong đó toàn bộ các biến mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau sẽ được nghiên cứu

Truy cập link sau để đọc full tài liệu cho vấn đề này: https://ungdung.hotronghiencuu.com/series/phan-tich-nhan-to

 

Nếu như bạn gặp số liệu quá xấu và cần hiệu chỉnh nó- hãy gọi ngay cho tôi để được hỗ trợ nhé!

Trân trọng, Mạnh Hùng