Cách đọc kết quả kiểm định t-test độc lập trong SPSS

Cách đọc kết quả kiểm định t độc lập trên SPSS là một bài viết giúp bạn hiểu rõ cách phân tích kết quả từ bài kiểm định t và áp dụng trong phân tích thống kê. Hãy theo dõi để biết cách diễn giải kết quả và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Table of Contents

Giả thiết về phân phối chuẩn:

Giả thiết về phân phối chuẩn cho biết rằng dữ liệu trong mỗi nhóm được rút ra từ một quần thể có phân phối chuẩn. Điều này quan trọng vì kiểm tra t độc lập dựa trên giả thiết này để xác định sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm. Để kiểm tra giả thiết này, ta có thể sử dụng các biểu đồ như biểu đồ Q-Q (quantile-quantile plot) và các thống kê như Shapiro-Wilk test.

Biểu đồ Q-Q là một công cụ hữu ích để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Nó so sánh phân phối của dữ liệu với một phân phối chuẩn theo trục hoành và trục tung. Nếu các điểm nằm gần đường chéo, tức là dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Ngược lại, nếu các điểm không nằm gần đường chéo, tức là dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

Shapiro-Wilk test là một thống kê kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Giả thiết không tuân theo phân bố chuẩn được chấp nhận nếu p-value của kiểm tra này nhỏ hơn một ngưỡng xác định trước (thông thường là 0.05). Nếu giả thiết không được đáp ứng, ta có thể sử dụng một phương pháp thay thế như kiểm tra Mann-Whitney U để so sánh hai nhóm.

Giả thiết về sự đồng nhất của phương sai:

Giả thiết về sự đồng nhất của phương sai cho biết rằng phương sai của các nhóm là bằng nhau. Điều này quan trọng vì nếu giả thiết không được đáp ứng, ta không thể tin tưởng vào kết quả của kiểm tra t độc lập. Để kiểm tra giả thiết này, ta có thể sử dụng các thống kê như Levene’s test.

Levene’s test là một phép toán thống kê được sử dụng để xác định tính đồng nhất của phương sai giữa hai hoặc nhiều nhóm. Giả thiết về tính đồng nhất của phương sai được chấp nhận nếu p-value của kiểm tra này lớn hơn một ngưỡng xác định trước (thông thường là 0.05). Nếu giả thiết không được đáp ứng, ta có thể sử dụng một phiên bản t-test không đồng nhất của Welch để so sánh hai nhóm.

Giả thiết về tính độc lập:

Giả thiết về tính độc lập cho biết rằng các quan sát trong mỗi nhóm là độc lập với nhau. Điều này quan trọng vì nếu giả thiết không được đáp ứng, ta không thể tin tưởng vào kết quả của kiểm tra t độc lập. Tính độc lập có nghĩa là việc quan sát một thành viên trong một nhóm không ảnh hưởng đến việc quan sát thành viên khác trong cùng một nhóm.

Để kiểm tra giả thiết này, ta cần xác định cách thu thập dữ liệu và phương pháp phân chia các nhóm. Nếu các quan sát trong mỗi nhóm được ngẫu nhiên chọn và không có tương tác giữa các thành viên trong cùng một nhóm, thì giả thiết về tính độc lập được coi là được đáp ứng.

Nhóm không liên quan

Khái niệm

Nhóm không liên quan là một thuật ngữ trong thống kê để chỉ sự không có mối quan hệ hoặc tương tác giữa hai biến. Khi hai biến không có mối quan hệ, việc thay đổi giá trị của một biến sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của biến còn lại. Điều này cho phép chúng ta xác định được sự độc lập giữa các nhóm và tiến hành các phân tích thống kê phù hợp.

Ví dụ

Ví dụ về nhóm không liên quan có thể là nghiên cứu về mức độ hài lòng với sản phẩm và tuổi tác của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, nếu không có mối quan hệ giữa tuổi tác và mức độ hài lòng, chúng ta có thể xem nhóm tuổi khác nhau là các nhóm không liên quan và tiến hành phân tích thống kê để so sánh mức độ hài lòng giữa các nhóm này.

Phân loại

– Nhóm không liên quan
– Mối quan hệ
– Tương tác

Mục tiêu

Mục tiêu của việc nghiên cứu nhóm không liên quan là xác định sự độc lập giữa các biến và tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của một biến đến biến khác. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các yếu tố và có thể áp dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra giả thiết và đưa ra kết luận khoa học.

Giới tính

Phân loại giới tính

Trong nghiên cứu xã hội, giới tính là một yếu tố quan trọng được sử dụng để phân loại và phân tích dữ liệu. Giới tính thường được chia thành hai nhóm chính: nam và nữ. Tuy nhiên, trong thực tế, có những người không thuộc vào hai nhóm này và tồn tại sự đa dạng về giới tính. Do đó, việc phân loại giới tính có thể mở rộng để bao gồm các danh sách khác nhau như nam, nữ, transgender, genderqueer, non-binary và nhiều hơn nữa.

Ví dụ:

 • Nam
 • Nữ
 • Transgender
 • Genderqueer
 • Non-binary

Tác động của giới tính trong nghiên cứu

Giới tính có thể có tác động lớn đến kết quả của một nghiên cứu. Ví dụ, khi nghiên cứu về sự chênh lệch lương giữa nam và nữ trong một công ty, việc phân loại theo giới tính sẽ cho phép nhà nghiên cứu so sánh mức lương giữa hai nhóm này. Ngoài ra, giới tính cũng có thể ảnh hưởng đến các biến khác như sự tham gia vào các hoạt động xã hội, quyết định về việc học tập và sự phân bố nguồn lực trong xã hội.

Ví dụ:

 • Giới tính có thể ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên trong công ty.
 • Giới tính có thể ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên về việc theo học các ngành nghề liên quan đến khoa học và công nghệ.

Lương năm đầu tiên sau đại học

Lương năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại học là một chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị của một bằng cấp. Thông qua việc thu thập thông tin về lương năm đầu tiên sau tốt nghiệp từ các cựu sinh viên, chúng ta có thể hiểu được mức lương trung bình và phân bố lương của người đi làm sau khi hoàn thành khóa học Đại học.

Tác động của lương năm đầu tiên sau đại học

Lương năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại học có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của sinh viên về việc theo học và chọn ngành nghề. Nếu mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp cao, sinh viên có thể cảm thấy khái quát và có khả năng kiếm được thu nhập ổn định trong tương lai. Ngược lại, nếu mức lương trung bình thấp, sinh viên có thể suy nghĩ kỹ về việc theo học và chọn ngành nghề.

Ví dụ:

 • Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp Đại học là 50 triệu VND/năm.
 • Sinh viên chọn ngành Kinh tế vì hy vọng kiếm được mức lương cao sau khi tốt nghiệp.

Căng thẳng trong kiểm tra

Nguyên nhân cơ bản của căng thẳng trong kiểm tra

Căng thẳng trong quá trình kiểm tra có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong số đó là áp lực từ việc chuẩn bị và ôn tập cho kỳ thi. Sinh viên có thể cảm thấy áp lực và lo lắng vì sợ không đạt được kết quả cao hoặc không đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi. Ngoài ra, môi trường thi cũng có thể gây ra cảm giác căng thẳng, ví dụ như sự chú ý của giáo viên và các sinh viên khác, tiếng ồn xung quanh hoặc không gian hạn chế.

Cách giảm căng thẳng trong kiểm tra

Để giảm căng thẳng trong quá trình kiểm tra, sinh viên có thể áp dụng một số biện pháp sau:
– Chuẩn bị tâm lý tốt: Tạo cho mình một tâm lý thoải mái và tự tin bằng cách ôn tập đầy đủ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi.
– Thực hành làm bài: Làm các bài tập và đề thi mô phỏng để làm quen với cấu trúc và thời gian của kỳ thi.
– Thực hiện các kỹ thuật thư giãn: Sử dụng các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, yoga, hoặc tai nghe nhạc yêu thích để giảm căng thẳng và lo lắng trước khi bắt đầu kỳ thi.

Mức độ giáo dục

Định nghĩa mức độ giáo dục

Mức độ giáo dục là một khái niệm được sử dụng để chỉ mức độ học vấn và tri thức của một cá nhân hoặc một nhóm người. Nó có thể được đo bằng cách xem xét số năm học tập, cấp bậc học vấn hoặc trình độ chuyên môn của cá nhân.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ giáo dục

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ giáo dục của một cá nhân hoặc một cộng đồng. Một trong số này là điều kiện kinh tế, vì chi phí cho việc tiếp tục học tập có thể là một rào cản đối với nhiều người. Ngoài ra, yếu tố xã hội và văn hóa cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ giáo dục, ví dụ như sự quan trọng của việc đi làm sớm trong gia đình hoặc giới hạn về quyền truy cập vào giáo dục cho các nhóm thiểu số.

Sinh viên đại học

Đặc điểm của sinh viên đại học

Sinh viên đại học là những người đã hoàn thành khối lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp tục học tập ở mức cao hơn sau khi tốt nghiệp từ trường trung học. Họ thường theo học các chương trình đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kỹ thuật, khoa học xã hội, y khoa và nghệ thuật.

Thách thức của sinh viên đại học

Sinh viên đại học phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình học tập. Một trong số này là áp lực từ việc hoàn thành các bài tập, dự án và kỳ thi. Họ cũng phải tự quản lý thời gian và tạo ra kế hoạch học tập hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên đại học cũng phải đối mặt với sự thay đổi trong môi trường học tập và xã hội, bao gồm việc gặp gỡ và làm việc với các sinh viên khác có nền văn hóa và quan điểm khác nhau.

Sinh viên sau đại học

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau đại học

Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học, sinh viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau. Họ có thể tiếp tục theo đuổi việc làm trong lĩnh vực chuyên ngành của mình hoặc tiếp tục học để nhận được bằng cấp cao hơn.

Thách thức của sinh viên sau đại học

Sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đại học cũng phải đối mặt với một số thách thức trong việc tìm kiếm công việc và xây dựng sự nghiệp. Một trong số này là cạnh tranh cao trong thị trường lao động, khi hàng ngàn sinh viên mới ra trường cùng tìm kiếm việc làm. Họ cũng phải đối mặt với áp lực từ việc chứng minh khả năng và tiếp tục học tập để nắm bắt các xu hướng mới trong ngành của mình.

Giả thiết

Giả thiết là gì?

Trong nghiên cứu khoa học, giả thiết là một tuyên bố dự đoán về mối quan hệ giữa các biến. Nó được sử dụng để xác định và kiểm tra những khẳng định có thể được chấp nhận hoặc bác bỏ dựa trên dữ liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu.

Các loại giả thiết

Có hai loại giả thiết chính: giả thiết không có ý nghĩa (null hypothesis) và giả thiết thay thế (alternative hypothesis). Giả thiết không có ý nghĩa cho rằng không có mối quan hệ hay hiệu ứng giữa các biến trong quần thể. Trong khi đó, giả thiết thay thế cho rằng có mối quan hệ hay hiệu ứng tồn tại.

Ví dụ:

 • Giả thiết không có ý nghĩa: Không có sự khác biệt về mức độ cholesterol trước và sau can thiệp điều trị.
 • Giả thiết thay thế: Có sự khác biệt về mức độ cholesterol trước và sau can thiệp điều trị.

Các nhóm độc lập phân loại

Trong nghiên cứu, các nhóm độc lập phân loại là các biến mà chúng ta quan tâm để xem liệu chúng có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc hay không. Các nhóm độc lập thường được xác định trước và được sử dụng để so sánh với nhau trong quá trình phân tích dữ liệu.

Ví dụ:

Trong nghiên cứu về mức độ cholesterol và can thiệp điều trị, các nhóm độc lập có thể bao gồm: nam/nữ, tuổi (nhóm 18-30, 31-45, 46-60), và tình trạng hút thuốc (hút thuốc/nhậu).

Kiểm tra giả thiết trong SPSS Statistics

Phân tích giả thiết

Trong SPSS Statistics, kiểm tra giả thiết là một phương pháp thống kê để xác định xem liệu dữ liệu của chúng ta có hỗ trợ hay không hỗ trợ cho một giả thiết cụ thể. Điều này rất hữu ích trong quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu, vì nó cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chính xác và tin cậy về mối quan hệ giữa các biến.

Các bước để kiểm tra giả thiết trong SPSS Statistics

1. Xác định giả thiết: Đầu tiên, chúng ta cần xác định rõ ràng và chi tiết về những gì chúng ta muốn kiểm tra.
2. Chuẩn bị dữ liệu: Tiếp theo, chúng ta cần thu thập và chuẩn bị dữ liệu cho việc phân tích.
3. Chọn phương pháp kiểm tra: Dựa trên loại dữ liệu và mục tiêu của chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp kiểm tra thích hợp như Kiểm định t hoặc Kiểm định ANOVA.
4. Thực hiện kiểm tra: Chúng ta sẽ thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm tra giả thiết bằng cách sử dụng SPSS Statistics.
5. Đưa ra kết luận: Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra kết luận về mức độ hỗ trợ hoặc không hỗ trợ cho giả thiết ban đầu.

Cách tiến hành kiểm tra t độc lập trong SPSS Statistics

Giới thiệu về kiểm tra t độc lập

Kiểm tra t độc lập là một phương pháp thống kê để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa hai nhóm không liên quan với nhau hay không. Trong SPSS Statistics, chúng ta có thể sử dụng kiểm tra t độc lập để so sánh các giá trị trung bình của hai nhóm và xác định xem liệu sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không.

Các bước để tiến hành kiểm tra t độc lập trong SPSS Statistics

1. Chuẩn bị dữ liệu: Đầu tiên, chúng ta cần thu thập và chuẩn bị dữ liệu cho việc phân tích.
2. Xác định nhóm: Tiếp theo, chúng ta cần xác định nhóm mà chúng ta muốn so sánh.
3. Chọn phương pháp kiểm tra: Dựa trên loại dữ liệu và mục tiêu của chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp kiểm tra thích hợp như Kiểm định t độc lập hai mẫu hoặc Kiểm định t độc lập nhiều mẫu.
4. Thực hiện kiểm tra: Chúng ta sẽ thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm tra t độc lập bằng cách sử dụng SPSS Statistics.
5. Đưa ra kết luận: Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra kết luận về sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm được so sánh.

Note: Please note that the above paragraphs are for illustrative purposes only and may not accurately reflect the content of the subheadings provided.

Ví dụ về nghiên cứu về mức độ cholesterol và can thiệp điều trị

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa mức độ cholesterol trong máu và hiệu quả của các biện pháp can thiệp điều trị. Cholesterol là một chất béo tồn tại trong máu, và mức độ cao có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nghiên cứu này mong muốn tìm ra liệu việc can thiệp điều trị có thể giảm mức độ cholesterol và cải thiện sức khỏe tổng quát.

Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, 200 người được chọn ngẫu nhiên từ dân số để tham gia. Mỗi người đã được kiểm tra mức độ cholesterol ban đầu và sau khi áp dụng biện pháp can thiệp điều trị trong vòng 6 tháng. Biện pháp can thiệp bao gồm việc tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và sử dụng thuốc giảm cholesterol theo chỉ định của bác sĩ.

Kết quả

Sau 6 tháng, nghiên cứu cho thấy mức độ cholesterol trung bình giảm từ 220 mg/dL xuống còn 180 mg/dL. Độ lệch chuẩn của mức độ cholesterol cũng giảm từ 30 mg/dL xuống còn 20 mg/dL. Điều này cho thấy biện pháp can thiệp điều trị đã có tác động tích cực trong việc giảm mức độ cholesterol.

Thống kê mô tả

Định nghĩa

Thống kê mô tả là quá trình sắp xếp và tổ chức dữ liệu để hiểu và miêu tả các thuộc tính của biến số được nghiên cứu. Thông qua thống kê mô tả, chúng ta có thể biết được giá trị trung bình, phạm vi, độ lệch chuẩn và phân bố của dữ liệu.

Cách thực hiện

Trong nghiên cứu này, dữ liệu về mức độ cholesterol của 200 người đã được thu thập và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Sau đó, các chỉ số thống kê như giá trị trung bình, phạm vi và độ lệch chuẩn đã được tính toán để miêu tả dữ liệu.

Kết quả

Dựa trên dữ liệu thu thập được, giá trị trung bình của mức độ cholesterol là 200 mg/dL, phạm vi từ 150 mg/dL đến 250 mg/dL và độ lệch chuẩn là 30 mg/dL. Điều này cho thấy sự biến động trong mức độ cholesterol của nhóm người tham gia nghiên cứu.

Trung bình và độ lệch chuẩn

Định nghĩa

Trung bình là giá trị số học của tất cả các quan sát trong một tập hợp dữ liệu. Nó cho biết giá trị trung tâm của dữ liệu. Độ lệch chuẩn là một chỉ số thống kê để đo sự phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

Cách tính toán

Trong nghiên cứu này, giá trị trung bình của mức độ cholesterol đã được tính toán bằng cách lấy tổng các giá trị rồi chia cho số lượng quan sát. Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách tính căn bậc hai của phương sai.

Kết quả

Giá trị trung bình của mức độ cholesterol trong nghiên cứu này là 200 mg/dL và độ lệch chuẩn là 30 mg/dL. Điều này cho thấy mức độ cholesterol có sự biến động quanh giá trị trung bình, và độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của dữ liệu.

Số lượng người tham gia

Để đánh giá hiệu quả của một chương trình hoặc sự kiện, số lượng người tham gia là một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Số lượng người tham gia có thể cho chúng ta cái nhìn tổng quan về mức độ quan tâm và hấp dẫn của chương trình đối với công chúng. Nếu số lượng người tham gia cao, điều này có thể cho thấy rằng chương trình đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng. Ngược lại, nếu số lượng người tham gia thấp, có thể cần xem xét các biện pháp để tăng cường sự quan tâm và thu hút công chúng.

Ví dụ:

Một cuộc triển lãm nghệ thuật đã thu hút hơn 1000 khách hàng trong vòng 3 ngày diễn ra. Điều này cho thấy rằng triển lãm đã thành công trong việc gây được sự quan tâm và thu hút khách hàng. Số lượng khách hàng đông đảo cũng có thể tạo ra một không gian năng động và sôi động cho triển lãm.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến số lượng người tham gia:

 1. Quảng cáo và tiếp thị hiệu quả: Một chiến dịch quảng cáo và tiếp thị chính xác và hấp dẫn có thể thu hút nhiều người quan tâm và tham gia.
 2. Địa điểm và tiện ích: Địa điểm thuận tiện và các tiện ích phụ trợ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hay không gian để nghỉ ngơi cũng có thể tạo thuận lợi cho việc tham gia của khách hàng.
 3. Nội dung sự kiện: Sự hấp dẫn của nội dung sự kiện cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu sự kiện mang tính giáo dục, thông tin mới lạ hoặc giải trí, khách hàng sẽ có xu hướng muốn tham gia.

Hình ảnh kết quả với biểu đồ cột và thanh lỗi

Hình ảnh kết quả được biểu diễn bằng biểu đồ cột và thanh lỗi có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về dữ liệu số liệu mà chúng ta đang xem xét. Biểu đồ cột thường được sử dụng để so sánh các giá trị khác nhau trong một tập dữ liệu, trong khi biểu đồ thanh lỗi thường được sử dụng để hiển thị phạm vi và sai số của các giá trị.

Ví dụ:

Một nghiên cứu về doanh số bán hàng của một công ty có thể sử dụng biểu đồ cột để so sánh doanh số bán hàng hàng tháng trong năm. Biểu đồ cột cho phép chúng ta nhìn thấy rõ ràng các tháng có doanh số cao và thấp nhất, từ đó có thể phân tích và tìm ra nguyên nhân gây ra sự khác biệt này.

Một số lợi ích của việc sử dụng hình ảnh kết quả với biểu đồ cột và thanh lỗi:

 • Trực quan hóa dữ liệu: Hình ảnh giúp chúng ta hiểu dễ dàng hơn về thông tin được truyền tải từ các con số.
 • So sánh và phân tích: Biểu đồ cột và thanh lỗi cho phép chúng ta so sánh các giá trị khác nhau và phân tích sự khác biệt giữa chúng.
 • Hiển thị phạm vi và sai số: Biểu đồ thanh lỗi cho phép chúng ta nhìn thấy phạm vi và sai số của các giá trị, giúp đánh giá mức độ tin cậy của dữ liệu.

Bảng Kiểm tra Mẫu Độc Lập

Bảng kiểm tra mẫu độc lập là một công cụ thống kê được sử dụng để xác định sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm dữ liệu. Bảng kiểm tra này cho phép chúng ta kiểm tra xem liệu sự khác biệt trong các mẫu có doanh số bán hàng, tuổi tác, hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có ý nghĩa thống kê hay không.

Ví dụ:

Một công ty muốn xem xét xem liệu có sự khác biệt về doanh số bán hàng giữa hai nhóm nhân viên: nhóm A và nhóm B. Bảng kiểm tra mẫu độc lập có thể được sử dụng để so sánh doanh số bán hàng trung bình của hai nhóm này và xác định xem liệu sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không.

Một số bước thực hiện bảng kiểm tra mẫu độc lập:

 1. Xác định giả thuyết: Đặt ra giả thuyết về sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu.
 2. Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ hai nhóm để phân tích.
 3. Phân tích dữ liệu: Sử dụng công cụ thống kê để tính toán và so sánh các giá trị trong hai nhóm.
 4. Rút ra kết luận: Dựa trên kết quả của bảng kiểm tra, rút ra kết luận về sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm dữ liệu.

Ý nghĩa thống kê

Ý nghĩa thống kê là một khái niệm quan trọng trong việc hiểu và diễn giải các kết quả từ phân tích số liệu. Ý nghĩa thống kê cho chúng ta biết xem liệu sự khác biệt hoặc tương quan trong dữ liệu có ý nghĩa ngẫu nhiên hay không. Nếu ý nghĩa thống kê được xác định, chúng ta có thể tin tưởng vào kết quả và áp dụng chúng vào việc ra quyết định hoặc đưa ra khuyến nghị.

Ví dụ:

Một nghiên cứu về tác động của một phương pháp giảm căng thẳng đã được tiến hành. Kết quả cho thấy rằng nhóm sử dụng phương pháp này có mức độ giảm căng thẳng cao hơn so với nhóm không sử dụng. Tuy nhiên, để xác định ý nghĩa thống kê của kết quả này, chúng ta cần kiểm tra xem liệu sự khác biệt này có ý nghĩa ngẫu nhiên hay không.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê:

 • Kích thước mẫu: Kích thước mẫu lớn hơn có thể làm tăng ý nghĩa thống kê.
 • Độ tin cậy: Độ tin cậy của dữ liệu được xác định bởi mức độ sai số và phạm vi trong các giá trị.
 • Giá trị p: Giá trị p là một chỉ số cho biết xác suất của sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu. Giá trị p thấp hơn mức ý nghĩa được đặt trước (thường là 0.05) cho thấy rằng sự khác biệt không phải ngẫu nhiên.

Tóm lại, việc đọc kết quả kiểm định t-test độc lập trên SPSS không quá khó khăn. Qua các bước phân tích và hiểu rõ kết quả, người dùng có thể suy ra sự khác biệt ý nghĩa giữa hai nhóm mẫu. Điều này giúp cung cấp thông tin hữu ích cho nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan.