Hướng dẫn chi tiết nhập dữ liệu vào SPSS để phân tích – Bài viết mới nhất 2022

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào SPSS là một khóa học cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để nhập dữ liệu hiệu quả và chính xác vào phần mềm SPSS. Từ việc tạo biểu mẫu dữ liệu đến nhập số liệu, khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu.
1.

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu SPSS

Để nhập dữ liệu vào SPSS, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

Nhập số liệu bằng tay:

Bạn có thể nhập số liệu trực tiếp vào SPSS bằng cách mở một bảng tính mới và điền dữ liệu từng ô. Điều này thích hợp cho việc nhập dữ liệu nhỏ hoặc khi bạn chỉ muốn kiểm tra nhanh kết quả.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác:

Bạn có thể đọc tập tin dữ liệu đã được lưu trên máy tính của bạn hoặc từ các nguồn khác như Excel, CSV, SAS, Stata, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc nhập số liệu bằng tay.

2.

Các cách nhập dữ liệu vào SPSS

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào SPSS, bao gồm:

 • Nhập số liệu trực tiếp từ bàn phím: Bạn có thể mở một bảng tính mới trong SPSS và nhập số liệu từ bàn phím. Điều này thích hợp cho việc nhập dữ liệu nhỏ hoặc khi bạn chỉ cần kiểm tra kết quả nhanh chóng.
 • Đọc tập tin dữ liệu từ các nguồn khác: Bạn có thể đọc tập tin dữ liệu đã được lưu trên máy tính của mình hoặc từ các nguồn khác như Excel, CSV, SAS, Stata và nhiều hơn nữa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc nhập số liệu bằng tay.
 • Sao chép và dán số liệu: Bạn có thể sao chép số liệu từ một nguồn khác như Excel và dán vào SPSS. Điều này rất hữu ích khi bạn đã có sẵn số liệu trong một tài liệu khác.
 • Sử dụng công cụ kéo và thả: SPSS cung cấp công cụ kéo và thả để nhập dữ liệu. Bạn có thể kéo các cột số liệu từ một tập tin khác vào SPSS hoặc kéo các biến từ một bảng tính Excel vào SPSS.

3.

Mở tập tin dữ liệu đã lưu trong SPSS

Khi bạn muốn làm việc với một tập tin dữ liệu đã lưu trước đó trong SPSS, bạn có thể mở tập tin đó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn.
 2. Trong menu chính của SPSS, chọn “File” và sau đó chọn “Open”.
 3. Tìm và chọn tập tin dữ liệu muốn mở. Tập tin này có thể có định dạng.sav (tệp dữ liệu SPSS) hoặc các định dạng khác như Excel, CSV, SAS, Stata.
 4. Nhấp vào nút “Open” để mở tập tin dữ liệu.

4.

Nhập số liệu bằng tay vào SPSS

Để nhập số liệu bằng tay vào SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn.
 2. Tạo một bảng tính mới bằng cách nhấp vào biểu tượng “New Worksheet” hoặc chọn “File” > “New” > “Data”.
 3. Trong bảng tính mới, điền số liệu vào từng ô tương ứng với biến và quan sát của bạn.
 4. Đặt tên cho các biến và quan sát của bạn bằng cách nhấp đúp vào tiêu đề của từng cột và hàng.
 5. Lưu tập tin dữ liệu bằng cách chọn “File” > “Save” hoặc nhấp vào biểu tượng lưu trên thanh công cụ.

5.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Để đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn.
 2. Trong menu chính của SPSS, chọn “File” và sau đó chọn “Open”.
 3. Tìm và chọn tập tin dữ liệu muốn mở. Tập tin này có thể có định dạng.sav (tệp dữ liệu SPSS) hoặc các định dạng khác như Excel, CSV, SAS, Stata.
 4. Nhấp vào nút “Open” để mở tập tin dữ liệu.

6.

Các bước nhập dữ liệu vào SPSS

Dưới đây là các bước để nhập số liệu vào SPSS:

 1. Mở phần mềm SPSS trên máy tính của bạn.
 2. Trong menu chính của SPSS, chọn “File” và sau đó chọn “New” để tạo một bảng tính mới.
 3. Đặt tên cho các biến và quan sát của bạn bằng cách nhấp đúp vào tiêu đề của từng cột và hàng.
 4. Điền số liệu vào từng ô tương ứng với biến và quan sát của bạn.
 5. Lưu tập tin dữ liệu bằng cách chọn “File” > “Save” hoặc nhấp vào biểu tượng lưu trên thanh công cụ.

Nhập dữ liệu vào SPSS là quá trình quan trọng trong phân tích số liệu. Bằng cách tuân thủ các bước hướng dẫn đơn giản và chính xác, người dùng có thể tiến hành nhập liệu một cách hiệu quả. Việc này sẽ giúp tăng độ chính xác và tin cậy của kết quả phân tích, từ đó mang lại lợi ích cho nghiên cứu hoặc công việc của bạn.