Hướng dẫn chi tiết nhập liệu SPSS – Cách nhập dữ liệu SPSS đơn giản [2022]

Hướng dẫn nhập liệu SPSS: Các bước đơn giản để nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ này để thu thập và xử lý dữ liệu hiệu quả, từ việc tạo biến đến nhập liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nắm vững kỹ năng nhập liệu SPSS để làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và thống kê. Hãy tiếp tục đọc để khám phá các bước chi tiết!

Cách nhập dữ liệu SPSS

1. Nhập dữ liệu bằng tay trên SPSS

Một cách phổ biến để nhập dữ liệu vào SPSS là nhập từng giá trị bằng tay trực tiếp vào các ô trong bảng dữ liệu. Để làm điều này, bạn chỉ cần mở một bảng dữ liệu mới trong SPSS và điền các giá trị cho từng biến vào từng ô tương ứng. Bạn có thể sử dụng các công cụ của SPSS để di chuyển qua lại giữa các ô và biến nhanh chóng.

Điều quan trọng khi nhập dữ liệu bằng tay là đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng giá trị cho mỗi ô và không có sai sót nào xảy ra.

2. Nhập dữ liệu từ file Excel hoặc CSV

Một cách khác để nhập dữ liệu vào SPSS là thông qua việc đọc tập tin Excel hoặc CSV đã được chuẩn bị trước. Bạn có thể sử dụng tính năng “Import Data” trong SPSS để chọn file Excel hoặc CSV và import toàn bộ hoặc chỉ một phần dữ liệu vào SPSS.

Khi nhập dữ liệu từ file Excel hoặc CSV, bạn cần đảm bảo rằng cấu trúc của tập tin này phù hợp với cấu trúc của bảng dữ liệu trong SPSS. Nếu có sai sót trong cấu trúc hoặc định dạng của dữ liệu, việc nhập sẽ không thành công.

3. Sao chép và dán dữ liệu từ nguồn khác

Một cách khác để nhập dữ liệu vào SPSS là sao chép và dán từ nguồn khác như Word, trang web hoặc các tài liệu khác. Bạn có thể sao chép các giá trị từ nguồn khác và sau đó dán vào bảng dữ liệu trong SPSS.

Khi sao chép và dán, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các giá trị được paste vào đúng ô tương ứng trong bảng dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.

Hướng dẫn nhập dữ liệu vào SPSS

Giới thiệu về SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội và khoa học. Để thực hiện các phân tích thống kê, việc nhập dữ liệu vào SPSS là bước đầu tiên và quan trọng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách nhập dữ liệu vào SPSS.

3 cách nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS

Có ba cách chính để nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS: mở tập tin dữ liệu đã lưu trên SPSS, nhập số liệu bằng tay trên SPSS và đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS. Mỗi cách có ưu điểm riêng và bạn có thể chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu của mình.

Mở tập tin dữ liệu đã lưu trên SPSS

Nếu bạn đã lưu trước đó một tập tin dữ liệu trong định dạng.sav (định dạng tập tin của SPSS), bạn có thể mở lại tập tin này trong SPSS để tiếp tục làm việc. Điều này rất hữu ích khi bạn đã thực hiện một phân tích trước đó và muốn xem lại hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

Nhập số liệu bằng tay trên SPSS

Cách nhập số liệu bằng tay trên SPSS là phổ biến nhất và đơn giản nhất. Bạn có thể tạo mới một bảng dữ liệu trong SPSS và nhập từng giá trị vào các ô tương ứng. Điều này thích hợp khi bạn có một số lượng dữ liệu nhỏ hoặc muốn kiểm soát chính xác từng giá trị được nhập.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Nếu bạn đã có sẵn một tập tin dữ liệu trong định dạng khác, ví dụ như.csv (comma-separated values) hoặc.xlsx (Microsoft Excel), bạn có thể đọc tập tin này vào SPSS. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức so với việc nhập từng giá trị một.

3 cách nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS

Sử dụng chức năng “Mở tập tin” trong SPSS

Khi bạn đã lưu trữ tập tin dữ liệu trên SPSS, bạn có thể sử dụng chức năng “Mở tập tin” để nhập lại dữ liệu vào phần mềm. Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm SPSS và chọn “File” từ thanh menu. Sau đó, hãy chọn “Open” và tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu. Bạn có thể xem danh sách các tập tin đã lưu trong SPSS và chọn tập tin mong muốn để nhập dữ liệu.

Ưu điểm:

 • Dễ dàng và nhanh chóng để nhập lại các tập tin đã lưu trên SPSS.
 • Giúp bạn tiết kiệm thời gian so với việc nhập lại từng giá trị một.

Nhược điểm:

 • Chỉ áp dụng cho việc nhập lại các tập tin đã lưu trong SPSS, không áp dụng cho việc nhập mới dữ liệu.

Nhập số liệu bằng tay trên SPSS

Bạn cũng có thể nhập số liệu trực tiếp vào phần mềm SPSS bằng cách sử dụng chức năng “Enter Data”. Đầu tiên, hãy mở phần mềm SPSS và chọn “File” từ thanh menu. Tiếp theo, chọn “New” và sau đó chọn “Data”. Bạn có thể tạo các biến và nhập giá trị cho từng biến trong bảng dữ liệu.

Ưu điểm:

 • Cho phép bạn nhập mới dữ liệu trực tiếp vào SPSS.
 • Có thể tạo các biến và nhập giá trị cho từng biến trong cùng một bảng dữ liệu.

Nhược điểm:

 • Yêu cầu bạn phải nhập lại từng giá trị một, không thể áp dụng cho việc nhập lại các tập tin đã lưu trong SPSS.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

Bạn cũng có thể đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác như Excel hoặc CSV vào phần mềm SPSS. Đầu tiên, hãy mở phần mềm SPSS và chọn “File” từ thanh menu. Tiếp theo, chọn “Import Data” và sau đó chọn nguồn dữ liệu mong muốn (ví dụ: Excel). Bạn có thể tìm đến vị trí lưu trữ của tập tin dữ liệu và chọn tập tin để đọc vào SPSS.

Ưu điểm:

 • Cho phép bạn nhập dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS một cách dễ dàng.
 • Có thể áp dụng cho việc nhập lại các tập tin đã lưu trong SPSS hoặc nhập mới dữ liệu từ nguồn khác.

Nhược điểm:

 • Yêu cầu bạn phải có tập tin dữ liệu từ nguồn khác để đọc vào SPSS.

Mở tập tin dữ liệu đã lưu trên SPSS

1. Mở tập tin dữ liệu từ menu

Bước đầu tiên để mở tập tin dữ liệu đã lưu trên SPSS là sử dụng menu của phần mềm. Bạn có thể nhấp vào menu “File” và chọn “Open” hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O trên bàn phím. Sau đó, bạn chỉ cần điều hướng đến vị trí lưu trữ của tập tin và chọn nó để mở.

2. Mở tập tin dữ liệu từ thanh công cụ

Ngoài việc sử dụng menu, bạn cũng có thể mở tập tin dữ liệu từ thanh công cụ của SPSS. Trên thanh công cụ, bạn sẽ thấy biểu tượng “Open” (biểu tượng hình cái chìa khóa) hoặc có thể nhấp vào biểu tượng “Open Recent” (biểu tượng hình sách). Khi nhấp vào biểu tượng này, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện và bạn chỉ cần điều hướng đến vị trí lưu trữ của tập tin và chọn nó để mở.

Nhập số liệu bằng tay trên SPSS

1. Tạo biến mới

Để nhập số liệu bằng tay trên SPSS, bạn cần tạo biến mới trước tiên. Bạn có thể nhấp chuột phải vào danh sách biến trong cửa sổ “Variable View” và chọn “New Variable” hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + N trên bàn phím. Sau đó, bạn chỉ cần đặt tên cho biến và chọn kiểu dữ liệu (ví dụ: số nguyên, số thực).

2. Nhập giá trị cho biến

Sau khi đã tạo biến mới, bạn có thể nhập giá trị cho từng quan sát. Điều này có thể được thực hiện trong cửa sổ “Data View”. Bạn chỉ cần di chuyển đến ô tương ứng với quan sát và biến mà bạn muốn nhập giá trị, sau đó gõ giá trị vào ô đó.

Đọc tập tin dữ liệu từ nguồn khác vào SPSS

1. Đọc tập tin Excel vào SPSS

Nếu bạn muốn đọc tập tin dữ liệu từ Excel vào SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở SPSS và chọn menu “File”.
 • Chọn “Open” và sau đó chọn “Data”.
 • Trong cửa sổ “Open Data”, chọn loại tập tin là “Excel” và điều hướng đến vị trí lưu trữ của tập tin Excel.
 • Chọn tập tin Excel mà bạn muốn đọc và nhấp vào nút “Open”.
 • Sau khi đã chọn tập tin, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập nhập dữ liệu từ Excel. Bạn có thể chỉ định các biến, kiểu dữ liệu và các thiết lập khác trước khi nhấp vào nút “OK” để hoàn thành quá trình đọc tập tin.

2. Đọc tập tin CSV vào SPSS

Nếu bạn muốn đọc tập tin dữ liệu từ file CSV (Comma-Separated Values) vào SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Mở SPSS và chọn menu “File”.
 • Chọn “Open” và sau đó chọn “Data”.
 • Trong cửa sổ “Open Data”, chọn loại tập tin là “Text (CSV)” và điều hướng đến vị trí lưu trữ của file CSV.
 • Chọn file CSV mà bạn muốn đọc và nhấp vào nút “Open”.
 • Sau khi đã chọn file, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để cho phép bạn chỉnh sửa các thiết lập nhập dữ liệu từ file CSV. Bạn có thể chỉ định các biến, kiểu dữ liệu và các thiết lập khác trước khi nhấp vào nút “OK” để hoàn thành quá trình đọc tập tin.

Như vậy, qua hướng dẫn nhập liệu SPSS trên, bạn đã nắm được các bước cơ bản để nhập liệu và chuẩn bị dữ liệu cho phân tích. Đảm bảo việc nhập liệu chính xác và cẩn thận sẽ giúp bạn đạt được kết quả chính xác trong quá trình phân tích dữ liệu.