Phát hiện các outliers trong SPSS: Cách nhận dạng và xử lý

Tìm hiểu về những điểm ngoại lệ trong SPSS.

Table of Contents

Phát hiện các giá trị ngoại lệ trong SPSS

Khi làm việc với dữ liệu, việc phát hiện và xử lý các giá trị ngoại lệ là rất quan trọng. Các giá trị ngoại lệ có thể là những điểm dữ liệu bất thường hoặc sai sót trong quá trình thu thập hoặc nhập liệu. Trong SPSS, bạn có thể sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phát hiện các giá trị ngoại lệ.

Một trong những cách phổ biến để phát hiện các giá trị ngoại lệ trong SPSS là sử dụng biểu đồ hộp (boxplot). Biểu đồ hộp cho phép bạn xem xét phân bố của một biến và tìm ra các giá trị ngoại lệ. Trong biểu đồ hộp, các giá trị nằm ngoài khoảng 1,5 lần độ dài của hạt nhân (IQR) được coi là các giá trị ngoại lệ.

Cách sử dụng biểu đồ hộp để xác định các giá trị ngoại lệ:

 1. Mở tập tin dữ liệu của bạn trong SPSS.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics” và sau đó chọn “Explore”.
 3. Trong hộp thoại Explore, di chuyển biến bạn muốn xem xét vào ô “Dependent List”.
 4. Chọn nút “Plots” và sau đó chọn “Boxplot”.
 5. Nhấn OK để tạo biểu đồ hộp.

Lưu ý:

 • Các giá trị nằm ngoài khoảng 1,5 lần IQR được coi là các giá trị ngoại lệ.
 • Bạn có thể sử dụng biểu đồ hộp để xem xét phân bố của một biến duy nhất hoặc so sánh phân bố của các biến khác nhau.

Phân tích biểu đồ hộp để xác định các giá trị ngoại lệ

Giới thiệu về phân tích biểu đồ hộp

Phân tích biểu đồ hộp là một công cụ quan trọng trong việc xác định và hiển thị các giá trị ngoại lệ trong dữ liệu. Biểu đồ hộp cho phép chúng ta nhìn thấy sự phân bố của dữ liệu và xác định các giá trị ngoại lệ dựa trên ngưỡng quyết định. Biểu đồ này bao gồm một hình chữ nhật được chia thành 5 phần, trong đó có 1 “hộp” tại giữa, 2 “viền” bên trên và dưới hộp, và 2 “đường rây” kéo dài từ viền tới các điểm dữ liệu không được coi là ngoại lệ.

Cách sử dụng biểu đồ hộp để xác định các giá trị ngoại lệ

Để sử dụng biểu đồ hộp để xác định các giá trị ngoại lệ, ta cần quan sát các yếu tố sau:
1. Đường rây: Nếu có điểm dữ liệu nằm ngoài khoảng của đường rây, chúng có thể được coi là giá trị ngoại lệ.
2. Viền: Nếu có điểm dữ liệu nằm ngoài khoảng của viền, chúng cũng có thể được xem là giá trị ngoại lệ.
3. Khoảng giữa hộp: Nếu có điểm dữ liệu nằm ngoài khoảng này, chúng cũng có thể được coi là giá trị ngoại lệ.

Để xác định các giá trị ngoại lệ, ta cần xem xét kỹ càng biểu đồ hộp và quyết định ngưỡng quyết định phù hợp để phân loại các điểm dữ liệu.

Tính toán phạm vi tứ phân trong SPSS

Giới thiệu về phạm vi tứ phân

Phạm vi tứ phân là một khái niệm trong thống kê mô tả để mô tả sự biến thiên của dữ liệu. Phạm vi tứ phân được tính bằng cách lấy hiệu của giá trị cao nhất và thấp nhất trong một tập hợp dữ liệu.

Cách tính toán phạm vi tứ phân trong SPSS

Để tính toán phạm vi tứ phân trong SPSS, ta có thể sử dụng các tính năng và công cụ của phần mềm. Các bước sau đây hướng dẫn cách tính toán phạm vi tứ phân trong SPSS:
1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS.
2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics”.
3. Trong hộp thoại Descriptive Statistics, chọn biến dữ liệu mà bạn muốn tính toán phạm vi tứ phân.
4. Nhấp vào nút “Options” để mở hộp thoại Options.
5. Trong hộp thoại Options, chọn “Percentiles” và nhập giá trị 25 và 75 để tính toán phạm vi tứ phân.
6. Nhấp vào nút “Continue” để áp dụng các thiết lập và sau đó nhấn “OK” để tính toán.

Sau khi hoàn thành các bước trên, SPSS sẽ tính toán và hiển thị kết quả phạm vi tứ phân cho biến dữ liệu đã chọn.

Xác định các giá trị ngoại lệ bằng cách sử dụng tứ phân và phạm vi tứ phân

Giới thiệu về xác định giá trị ngoại lệ

Xác định giá trị ngoại lệ là quá trình xác định các điểm dữ liệu không tuân theo quy tắc chung của tập dữ liệu. Các giá trị ngoại lệ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích và cần được xử lý một cách thích hợp.

Cách sử dụng tứ phân và phạm vi tứ phân để xác định các giá trị ngoại lệ

Để xác định các giá trị ngoại lệ bằng cách sử dụng tứ phân và phạm vi tứ phân, ta có thể áp dụng nguyên tắc sau:
1. Tính toán phạm vi tứ phân bằng cách sử dụng các bước đã được mô tả trong mục trước.
2. Xác định ngưỡng quyết định cho giá trị ngoại lệ bằng cách tính toán khoảng giữa hai tứ phân (75% – 25%) và nhân với một hệ số (thường là 1.5 hoặc 3).
3. Xem xét các điểm dữ liệu nằm ngoài khoảng này như là các giá trị ngoại lệ.

Việc xác định các giá trị ngoại lệ bằng cách sử dụng tứ phân và phạm vi tứ phân có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự biến thiên của dữ liệu và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

Xử lý các giá trị ngoại lệ trong phân tích dữ liệu bằng SPSS

Giới thiệu về giá trị ngoại lệ

Trong quá trình phân tích dữ liệu, giá trị ngoại lệ là những điểm dữ liệu có giá trị rất khác biệt so với các điểm dữ liệu khác trong tập dữ liệu. Các giá trị ngoại lệ này có thể gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích và đưa ra những thông tin sai lệch. Vì vậy, việc xử lý các giá trị ngoại lệ là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả phân tích.

Cách xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng để phân tích dữ liệu. SPSS cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn để xử lý các giá trị ngoại lệ trong quá trình phân tích.

1. Xóa các giá trị ngoại lệ

Một cách phổ biến để xử lý các giá trị ngoại lệ là xóa chúng khỏi tập dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách loại bỏ các hàng hoặc cột chứa giá trị ngoại lệ, hoặc thay thế chúng bằng các giá trị khác như giá trị trung bình của tập dữ liệu.

2. Sửa đổi các giá trị ngoại lệ

Thay vì xóa các giá trị ngoại lệ, người dùng cũng có thể sửa đổi chúng để phù hợp với phân tích. Ví dụ, có thể sử dụng phương pháp imputation để thay thế các giá trị ngoại lệ bằng các giá trị gần nhất trong tập dữ liệu.

3. Phân loại các giá trị ngoại lệ

Một cách khác để xử lý các giá trị ngoại lệ là phân loại chúng vào một nhóm riêng biệt. Điều này cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát các giá trị ngoại lệ mà không ảnh hưởng đến kết quả phân tích chính.

Tổng kết lại, việc xử lý các giá trị ngoại lệ trong phân tích dữ liệu bằng SPSS là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả phân tích. Người dùng có thể sử dụng các tùy chọn như xóa, sửa đổi hoặc phân loại các giá trị ngoại lệ để điều chỉnh tập dữ liệu cho phù hợp với mục tiêu của phân tích.

Sử dụng giá trị trung bình

Một trong những tùy chọn để xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS là sử dụng giá trị trung bình. Khi có một giá trị ngoại lệ, chúng ta có thể thay thế nó bằng giá trị trung bình của biến đó trong toàn bộ mẫu dữ liệu. Điều này giúp làm mờ ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ và đồng thời không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả phân tích.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta đang nghiên cứu về thu nhập hàng tháng của người dân trong một thành phố. Trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng ta gặp một số người có thu nhập rất cao hoặc rất thấp so với phần còn lại. Để xử lý các giá trị ngoại lệ này, chúng ta có thể tính toán giá trị trung bình của thu nhập hàng tháng và sử dụng giá trị này để thay thế cho các giá trị ngoại lệ. Điều này sẽ làm cho phân tích của chúng ta không bị sai lệch do sự ảnh hưởng quá lớn của các giá trị ngoại lệ.

Sử dụng phương sai

Một tùy chọn khác để xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS là sử dụng phương sai. Phương sai là một đại lượng thống kê cho biết mức độ biến thiên của dữ liệu. Khi có một giá trị ngoại lệ, chúng ta có thể tính toán lại phương sai sau khi loại bỏ giá trị ngoại lệ này. Điều này giúp làm giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ và đồng thời không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả phân tích.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta đang nghiên cứu về chỉ số IQ của học sinh trong một trường học. Trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng ta gặp một số học sinh có chỉ số IQ rất cao hoặc rất thấp so với phần còn lại. Để xử lý các giá trị ngoại lệ này, chúng ta có thể tính toán lại phương sai của chỉ số IQ sau khi loại bỏ các giá trị ngoại lệ. Điều này sẽ làm cho phân tích của chúng ta không bị sai lệch do sự ảnh hưởng quá lớn của các giá trị ngoại lệ.

Tìm hiểu về giá trị ngoại lệ

Trước khi chúng ta xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS, hãy tìm hiểu về khái niệm này. Giá trị ngoại lệ là những điểm dữ liệu mà có giá trị rất khác biệt so với các điểm dữ liệu khác trong tập dữ liệu. Các giá trị ngoại lệ có thể xuất hiện do sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu hoặc do tồn tại các quan sát đặc biệt.

Cách nhận biết giá trị ngoại lệ

Có một số phương pháp để nhận biết và xác định các giá trị ngoại lệ trong SPSS:

 • Sử dụng biểu đồ hộp (boxplot): Biểu đồ hộp cho phép chúng ta xem xét phân bố của dữ liệu và nhận ra sự tồn tại của các giá trị ngoại lệ.
 • Tính toán khoảng cách từ giá trị trung bình: Chúng ta có thể tính toán khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu đến giá trị trung bình của tập dữ liệu. Những điểm có khoảng cách lớn hơn một ngưỡng nhất định có thể được xem là giá trị ngoại lệ.
 • Sử dụng các chỉ số thống kê: Các chỉ số thống kê như phương sai và độ lệch chuẩn cũng có thể cho biết sự phân tán của dữ liệu. Nếu giá trị của các chỉ số này rất cao, có thể cho thấy sự tồn tại của các giá trị ngoại lệ.

Các tùy chọn để xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS

Khi đã xác định được các giá trị ngoại lệ trong tập dữ liệu, chúng ta có một số tùy chọn để xử lý chúng trong SPSS:

1. Xóa các giá trị ngoại lệ

Một cách đơn giản để xử lý giá trị ngoại lệ là loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Chúng ta có thể xóa các hàng hoặc cột chứa giá trị ngoại lệ hoặc gán cho chúng một giá trị khác nhau (ví dụ: gán bằng giá trị trung bình).

2. Thay thế các giá trị ngoại lệ

Thay vì xóa các giá trị ngoại lệ, chúng ta cũng có thể thay thế chúng bằng các giá trị khác. Ví dụ, chúng ta có thể thay thế giá trị ngoại lệ bằng giá trị trung bình của tập dữ liệu hoặc bằng một giá trị gần đúng.

3. Sử dụng phân tích không quan sát

Phân tích không quan sát là một phương pháp xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS. Phương pháp này dựa trên việc loại bỏ hoặc điều chỉnh các quan sát đặc biệt trong tập dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của kết quả.

Tùy chọn loại bỏ giá trị ngoại lệ

Một trong những cách phổ biến để xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS là loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. SPSS cung cấp các công cụ cho phép bạn xác định và loại bỏ các giá trị ngoại lệ dựa trên các tiêu chí nhất định. Bạn có thể sử dụng câu lệnh FILTER hoặc SELECT IF để chỉ định điều kiện và loại bỏ các quan sát có giá trị ngoại lệ. Điều này giúp tạo ra một tập dữ liệu mới chỉ chứa các quan sát hợp lệ.

Ví dụ:

 • Giả sử bạn muốn loại bỏ các quan sát có giá trị BMI (Chỉ số khối cơ thể) vượt quá 30, được coi là béo phì, từ tập dữ liệu của mình. Bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT IF để chỉ định điều kiện “BMI <= 30” và loại bỏ các quan sát không thoả mãn điều kiện này.
 • Câu lệnh sau đây minh họa việc loại bỏ các quan sát có giá trị BMI vượt quá 30:
SELECT IF (BMI <= 30).

Tùy chọn thay thế giá trị ngoại lệ

Thay vì loại bỏ giá trị ngoại lệ, một tùy chọn khác là thay thế chúng bằng các giá trị khác. SPSS cung cấp các công cụ cho phép bạn xác định và thay thế các giá trị ngoại lệ bằng các giá trị mới hoặc giá trị trung bình của biến. Bạn có thể sử dụng câu lệnh COMPUTE để tính toán và gán lại giá trị mới cho các quan sát có giá trị ngoại lệ.

Ví dụ:

 • Giả sử bạn muốn thay thế các quan sát có tuổi (age) âm trong tập dữ liệu của mình bằng giá trị trung bình của biến tuổi. Bạn có thể sử dụng câu lệnh COMPUTE để tính toán giá trị trung bình và gán lại cho các quan sát không hợp lệ.
 • Câu lệnh sau đây minh họa việc tính toán và gán lại giá trị mới:
COMPUTE age = MEAN(age).

Xác định giá trị ngoại lệ

Trước khi xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS, ta cần xác định chính xác những giá trị nào được coi là ngoại lệ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê như biểu đồ hộp (boxplot) hoặc kiểm tra z-score. Biểu đồ hộp cho phép ta nhìn thấy sự phân bố của dữ liệu và xác định các điểm dữ liệu nằm xa khỏi khoảng giữa hai quartile. Kiểm tra z-score tính toán khoảng cách từ một điểm dữ liệu đến trung bình của tập dữ liệu theo đơn vị độ lệch chuẩn.

Xóa bỏ giá trị ngoại lệ

Sau khi đã xác định được các giá trị ngoại lệ, ta có thể tiến hành loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Có một số phương pháp để xử lý việc này, ví dụ như:

1. Xóa bỏ hoàn toàn

 • Nếu số lượng giá trị ngoại lệ không quá nhiều và không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả phân tích, ta có thể xóa bỏ hoàn toàn các điểm dữ liệu chứa giá trị ngoại lệ.

2. Thay thế bằng giá trị khác

 • Thay vì xóa bỏ, ta có thể thay thế các giá trị ngoại lệ bằng một giá trị khác như trung bình của tập dữ liệu, giá trị gần nhất, hoặc giá trị được dự đoán từ mô hình.

3. Nhóm lại vào khoảng

 • Nếu các giá trị ngoại lệ thuộc vào cùng một nhóm hay phân loại, ta có thể nhóm chúng lại thành một khoảng riêng và xử lý chúng theo cách riêng biệt.

Tiền xử lý dữ liệu

Một trong những tùy chọn để xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS là tiền xử lý dữ liệu. Khi gặp phải giá trị ngoại lệ, bạn có thể quyết định xóa bỏ hoặc thay thế giá trị đó bằng một giá trị khác. Để thực hiện việc này, bạn cần phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của giá trị ngoại lệ đối với kết quả cuối cùng của nghiên cứu.

Xóa bỏ giá trị ngoại lệ

Nếu bạn quyết định xóa bỏ các giá trị ngoại lệ, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Xóa hàng” trong SPSS. Điều này cho phép bạn loại bỏ các hàng dữ liệu chứa giá trị ngoại lệ khỏi tập dữ liệu của mình. Tuy nhiên, việc xóa bỏ các giá trị ngoại lệ có thể làm mất đi một phần thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến kết quả của phân tích.

Thay thế giá trị ngoại lệ

Thay vì xóa bỏ giá trị ngoại lệ, bạn cũng có thể quyết định thay thế giá trị đó bằng một giá trị khác. Ví dụ, bạn có thể chọn thay thế giá trị ngoại lệ bằng giá trị trung bình của biến tương ứng hoặc sử dụng phương pháp khác như hồi quy để dự đoán giá trị mới cho các giá trị ngoại lệ.

 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giá trị ngoại lệ
 • Sử dụng tùy chọn “Xóa hàng” để loại bỏ các hàng dữ liệu chứa giá trị ngoại lệ
 • Thay thế giá trị ngoại lệ bằng một giá trị khác như giá trị trung bình hoặc sử dụng phương pháp hồi quy

Xác định giá trị ngoại lệ

Trước khi xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta cần xác định những giá trị nào được coi là ngoại lệ. Có một số phương pháp để xác định giá trị ngoại lệ, bao gồm:

 • Phân tích biểu đồ: Kiểm tra biểu đồ phân phối của dữ liệu để tìm ra các điểm dữ liệu có xu hướng rời xa so với phân phối chung.
 • Phân tích thống kê: Sử dụng các chỉ số thống kê như mean (trung bình), median (trung vị) và standard deviation (độ lệch chuẩn) để xác định các giá trị có khoảng cách lớn so với các giá trị khác.

Xử lý giá trị ngoại lệ

Sau khi đã xác định được các giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp để xử lý chúng. Dưới đây là một số tùy chọn thông qua SPSS:

1. Loại bỏ giá trị ngoại lệ

Một phương pháp đơn giản để xử lý giá trị ngoại lệ là loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Chúng ta có thể xóa các hàng hoặc cột chứa giá trị ngoại lệ, tùy thuộc vào mục tiêu của nghiên cứu.

2. Thay thế giá trị ngoại lệ

Thay vì loại bỏ giá trị ngoại lệ, chúng ta có thể thay thế chúng bằng các giá trị khác. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng mean (trung bình) hoặc median (trung vị) của tập dữ liệu để thay thế cho các giá trị ngoại lệ.

3. Sử dụng phân tích nhóm

Một cách khác để xử lý giá trị ngoại lệ là sử dụng phân tích nhóm. Chúng ta có thể tạo ra các nhóm riêng biệt cho các điểm dữ liệu gần nhau và áp dụng phân tích riêng cho từng nhóm này. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ trong từng nhóm.

Tìm hiểu về giá trị ngoại lệ

Trước khi chúng ta có thể xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm và tầm quan trọng của giá trị ngoại lệ. Một giá trị ngoại lệ là một quan sát hoặc mẫu dữ liệu có giá trị rất khác biệt so với các quan sát hoặc mẫu dữ liệu khác trong tập dữ liệu. Giá trị ngoại lệ có thể xuất hiện do sai sót trong thu thập dữ liệu, đo lường không chính xác hoặc do sự biến đổi tự nhiên của dữ liệu.

Các loại giá trị ngoại lệ

Có hai loại chính của giá trị ngoại lệ: univariate outliers (ngoại lệ đơn biến) và multivariate outliers (ngoại lệ đa biến). Ngoại lệ đơn biến là những quan sát có giá trị khác biệt so với phân phối của một biến duy nhất. Trong khi đó, ngoại lệ đa biến là những quan sát có giá trị khác biệt so với phân phối của một tập hợp các biến.

Xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS

SPSS cung cấp một số tùy chọn để xử lý các giá trị ngoại lệ trong tập dữ liệu. Dưới đây là một số phương pháp thông dụng:

1. Xóa giá trị ngoại lệ

Một phương pháp đơn giản để xử lý giá trị ngoại lệ là loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Tuy nhiên, việc xóa giá trị ngoại lệ có thể ảnh hưởng đến kích thước và tính toàn vẹn của tập dữ liệu.

2. Thay thế giá trị ngoại lệ

Thay thế giá trị ngoại lệ bằng các giá trị khác nhau có thể được sử dụng để xử lý các quan sát không hợp lệ. Ví dụ, chúng ta có thể thay thế giá trị ngoại lệ bằng mean (giá trị trung bình) hoặc median (giá trị trung vị) của biến.

3. Phân tích riêng biệt cho các nhóm

Nếu có sự khác biệt rõ ràng trong phân phối của các nhóm trong tập dữ liệu, chúng ta có thể xem xét việc phân tích riêng biệt cho từng nhóm. Điều này giúp chúng ta đánh giá tác động của giá trị ngoại lệ trên kết quả của mỗi nhóm.

Tìm hiểu về giá trị ngoại lệ

Trước khi xử lý các giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm và cách nhận biết giá trị ngoại lệ. Giá trị ngoại lệ là các điểm dữ liệu có giá trị quá khác biệt so với phân phối chung của dữ liệu. Các giá trị này có thể là do sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu hoặc do tồn tại các quan sát đặc biệt.

Cách nhận biết giá trị ngoại lệ

Để nhận biết giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp sau:

 • Sử dụng biểu đồ hộp (boxplot) để xem xét sự phân bố của dữ liệu và tìm ra các điểm dữ liệu bất thường.
 • Tính toán và kiểm tra z-score của từng điểm dữ liệu. Các điểm có z-score vượt quá ngưỡng được đặt ra có thể được coi là giá trị ngoại lệ.
 • Sử dụng công cụ kiểm tra Grubbs’ test để xác định xem có tồn tại giá trị ngoại lệ trong dữ liệu hay không.

Xử lý các giá trị ngoại lệ

Sau khi xác định được các giá trị ngoại lệ trong SPSS, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp để xử lý chúng:

1. Loại bỏ giá trị ngoại lệ

Một cách đơn giản để xử lý giá trị ngoại lệ là loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Tuy nhiên, việc loại bỏ này cần được thực hiện cẩn thận và chỉ áp dụng khi chúng ta có đủ căn cứ cho việc loại bỏ như sai sót rõ ràng hoặc quan sát không hợp lý.

2. Thay thế giá trị ngoại lệ

Thay vì loại bỏ, chúng ta có thể thay thế các giá trị ngoại lệ bằng các giá trị khác như mean (trung bình), median (trung vị) hoặc mode (phổ biến nhất). Phương pháp này có thể được áp dụng khi chúng ta cho rằng các giá trị ngoại lệ không ảnh hưởng quá mức đến kết quả phân tích.

3. Sử dụng phân loại khác

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể tạo ra một nhóm mới để phân loại các giá trị ngoại lệ. Nhóm này có thể được gán nhãn đặc biệt để chỉ ra rằng đó là các giá trị đặc biệt và không thuộc vào phân bố chung của dữ liệu.

Xử lý giá trị ngoại lệ bằng cách loại bỏ

Loại bỏ toàn bộ quan sát chứa giá trị ngoại lệ

Một phương pháp đơn giản để xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS là loại bỏ toàn bộ quan sát chứa giá trị ngoại lệ. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc xác định các quan sát có giá trị ngoại lệ và loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu.

Để xác định các quan sát có giá trị ngoại lệ, bạn có thể sử dụng các biến số thống kê như mean (trung bình) và standard deviation (độ lệch chuẩn) để xác định khoảng giá trị hợp lý cho mỗi biến số. Sau đó, bạn có thể so sánh các quan sát với khoảng này và loại bỏ những quan sát vượt ra khỏi khoảng này.

Ví dụ:

 • Giả sử bạn đang nghiên cứu về chiều cao của người dân trong một thành phố. Bạn đã thu thập dữ liệu từ 1000 người và muốn xác định những quan sát có chiều cao ngoại lệ. Bạn tính được trung bình chiều cao là 170cm và độ lệch chuẩn là 10cm. Bạn quyết định xem xét những quan sát có chiều cao nằm ngoài khoảng từ 150cm đến 190cm, vì chúng có thể được coi là giá trị ngoại lệ.
 • Sau khi xác định các quan sát có giá trị ngoại lệ, bạn có thể loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu để tiếp tục phân tích. Điều này giúp đảm bảo rằng các kết quả của bạn không bị ảnh hưởng bởi các giá trị không phù hợp.

Xử lý giá trị ngoại lệ bằng cách thay thế

Thay thế giá trị ngoại lệ bằng giá trị gần nhất

Một phương pháp khác để xử lý giá trị ngoại lệ trong SPSS là thay thế chúng bằng giá trị gần nhất. Điều này có thể được áp dụng cho các biến số liên tục hoặc rời rạc.

Khi sử dụng phương pháp này, bạn có thể xác định giá trị gần nhất cho mỗi quan sát bị ngoại lệ và thay thế nó bằng giá trị đó. Điều này giúp duy trì kích thước của tập dữ liệu ban đầu trong quá trình xử lý.

Ví dụ:

 • Giả sử bạn đang nghiên cứu về số lượng sản phẩm được bán ra hàng ngày trong một cửa hàng. Bạn đã thu thập dữ liệu từ 30 ngày và muốn xác định những ngày có số lượng sản phẩm bán ra ngoại lệ. Bạn tính được trung bình số lượng sản phẩm là 100 và độ lệch chuẩn là 10. Bạn quyết định xem xét những ngày có số lượng sản phẩm nằm ngoài khoảng từ 80 đến 120, vì chúng có thể được coi là giá trị ngoại lệ.
 • Sau khi xác định các ngày có giá trị ngoại lệ, bạn có thể thay thế chúng bằng giá trị gần nhất (trong trường hợp này là 80 hoặc 120) để duy trì kích thước của tập dữ liệu ban đầu.

Nhìn chung, việc xác định các giá trị ngoại lệ trong SPSS là một quy trình quan trọng để phân tích dữ liệu hiệu quả. Bằng cách sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích thống kê, chúng ta có thể xác định và loại bỏ những giá trị ngoại lệ này, giúp cải thiện chất lượng và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.