Khắc phục lỗi: không mở được file excel trong SPSS – Thủ thuật đơn giản

Không thể mở file Excel trong SPSS? Hãy đọc hướng dẫn ngắn gọn này để giải quyết vấn đề của bạn.
1.

Lỗi không mở được file excel từ SPSS

Khi sử dụng phần mềm SPSS để mở file excel, bạn có thể gặp phải lỗi không thể mở được file. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm phiên bản SPSS không tương thích với phiên bản Excel hoặc do file excel bị hỏng.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thử các phương pháp sau:

 1. Kiểm tra phiên bản SPSS và Excel: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản SPSS tương thích với phiên bản Excel của bạn. Nếu không, hãy cập nhật hoặc cài đặt lại phiên bản phù hợp.
 2. Khôi phục lại file excel: Nếu file excel của bạn đã bị hỏng, hãy thử khôi phục lại từ các phiên bản trước đó hoặc sử dụng công cụ sửa chữa trong Excel để khắc phục các lỗi.
 3. Mở file excel trong ứng dụng khác: Nếu SPSS không thể mở file excel, hãy thử mở nó trong ứng dụng Excel trực tiếp và sau đó nhập dữ liệu vào SPSS bằng cách sao chép và dán.

2.

SPSS Error accessing the Excel file

When using SPSS software to open an Excel file, you may encounter an error accessing the file. This can happen for various reasons, including incompatible versions of SPSS and Excel or a corrupted Excel file.

To fix this error, you can try the following methods:

 1. Check SPSS and Excel versions: Make sure you are using a version of SPSS that is compatible with your version of Excel. If not, update or reinstall the appropriate version.
 2. Restore the Excel file: If your Excel file has been corrupted, try restoring it from previous versions or use the repair tool in Excel to fix any errors.
 3. Open the Excel file in another application: If SPSS cannot open the Excel file, try opening it directly in the Excel application and then import the data into SPSS by copying and pasting.

3.

Cách khắc phục lỗi không mở được file excel từ SPSS

Khi sử dụng phần mềm SPSS để mở một tệp tin excel, bạn có thể gặp phải lỗi không thể mở được tệp tin. Điều này có thể xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau như phiên bản của SPSS không tương thích với phiên bản của excel hoặc do tệp tin excel bị hỏng.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thử các phương pháp sau:

 1. Kiểm tra phiên bản của SPSS và Excel: Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản của SPSS tương thích với phiên bản của Excel. Nếu không, hãy cập nhật hoặc cài đặt lại phiên bản phù hợp.
 2. Khôi phục tệp tin excel: Nếu tệp tin excel của bạn đã bị hỏng, hãy thử khôi phục lại từ các phiên bản trước đó hoặc sử dụng công cụ sửa chữa trong Excel để khắc phục các lỗi.
 3. Mở tệp tin excel trong ứng dụng khác: Nếu SPSS không thể mở được tệp tin excel, hãy thử mở nó trực tiếp trong ứng dụng Excel và sau đó nhập dữ liệu vào SPSS bằng cách sao chép và dán.

4.

Đóng chương trình Excel đang mở file dữ liệu

Một nguyên nhân khiến SPSS không thể mở được file excel là do chương trình Excel vẫn đang giữ file dữ liệu. Khi một file excel được mở trong Excel, nó có thể bị khóa và không thể truy cập từ các chương trình khác như SPSS.

Để khắc phục lỗi này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đóng tất cả các chương trình Excel đang mở file dữ liệu trước khi sử dụng SPSS để mở file excel. Nếu vẫn gặp lỗi, hãy kiểm tra xem có bất kỳ quy trình Excel nào đang chạy trong Task Manager và kết thúc chúng để giải phóng file.

5.

Lưu file excel thành dạng Excel 97-2003 Workbook để sử dụng trên SPSS 16

Phiên bản SPSS 16 không hỗ trợ định dạng tệp tin Excel mới như.xlsx hoặc.xlsb. Do đó, nếu bạn muốn mở một tệp tin excel trong SPSS 16, bạn cần lưu nó thành định dạng Excel 97-2003 Workbook (.xls).

Để lưu tệp tin excel thành định dạng.xls, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở tệp tin excel trong phiên bản Excel của bạn.
 2. Chọn “Lưu dưới dạng” hoặc “Save As” từ menu File.
 3. Chọn “Excel 97-2003 Workbook (.xls)” trong danh sách các định dạng lưu.
 4. Đặt tên và vị trí lưu tệp tin mới và nhấn “Lưu”.

6.

Truy cập file excel bị lỗi khi có ứng dụng khác đang giữ

Một nguyên nhân khác khiến SPSS không thể mở được file excel là khi có một ứng dụng khác đang giữ file. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã mở file excel trong một chương trình khác và chưa đóng nó trước khi sử dụng SPSS.

Để khắc phục lỗi này, hãy kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào đang giữ file excel và đóng chúng trước khi sử dụng SPSS để mở file. Bạn cũng có thể kiểm tra trong Task Manager để tìm các quy trình liên quan và kết thúc chúng để giải phóng file.

Khi không thể mở file Excel trong SPSS, người dùng cần kiểm tra định dạng file và phiên bản phần mềm. Có thể sử dụng các công cụ chuyển đổi để chuyển đổi file vào định dạng tương thích hoặc nâng cấp phiên bản SPSS để giải quyết vấn đề này.