Kiểm định Wilcoxon trong SPSS: Hướng dẫn và cách thực hiện

Kiểm định Wilcoxon trong SPSS là một phương pháp thống kê không tham số dùng để so sánh hai mẫu dữ liệu liên quan. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách sử dụng kiểm định Wilcoxon trong phần mềm SPSS, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện và hiểu kết quả của phân tích này.

1. Giải thích kiểm định wilcoxon trong SPSS

Kiểm định Wilcoxon là một phương pháp thống kê phi tham số được sử dụng để so sánh hai mẫu độc lập không tuân theo phân phối chuẩn. Phương pháp này được sử dụng khi dữ liệu không tuân theo giả thiết về phân phối chuẩn hoặc khi chỉ có thông tin về thứ tự của các quan sát.

Trong SPSS, kiểm định Wilcoxon có thể được thực hiện bằng cách sử dụng menu Analyze -> Nonparametric Tests -> Legacy Dialogs -> 2 Related Samples.

Các giả thiết của kiểm định Wilcoxon:

 • Dữ liệu thuộc loại số hạng (ordinal) hoặc tương đương.
 • Mẫu nghiên cứu là ngẫu nhiên và độc lập.
 • Các quan sát trong mỗi nhóm không có mối quan hệ tuyến tính với nhau.
 • Phân phối xác suất của các quan sát trong mỗi nhóm là như nhau.

Ý nghĩa của kết quả kiểm định Wilcoxon:

Nếu giá trị p (p-value) nhỏ hơn mức ý nghĩa α (thường là 0.05), ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa hai mẫu. Ngược lại, nếu p-value lớn hơn α, ta không thể bác bỏ giả thiết không có sự khác biệt đáng kể giữa hai mẫu.

2. Hướng dẫn tiến hành kiểm định wilcoxon trong SPSS

Quy trình tiến hành kiểm định Wilcoxon trong SPSS

Để thực hiện kiểm định Wilcoxon trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Nhập dữ liệu của hai nhóm cần so sánh vào các cột tương ứng.
 3. Chọn menu “Analyze” và chọn “Nonparametric Tests”, sau đó chọn “Related Samples”.
 4. Trong hộp thoại “Related Samples Test”, chọn biến của hai nhóm cần so sánh và di chuyển chúng vào ô “Test Pairs”.
 5. Bấm nút “OK” để thực hiện kiểm định Wilcoxon.

Lưu ý khi tiến hành kiểm định Wilcoxon trong SPSS

Khi thực hiện kiểm định Wilcoxon trong SPSS, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Dữ liệu phải tuân theo yêu cầu về tính không chuẩn của phân phối.
 • Các quan sát trong từng cặp phải là độc lập với nhau.
 • Phương pháp này chỉ áp dụng cho các biến định tính hoặc biến đo lường có thứ tự.

3. Sự khác biệt giữa kiểm định wilcoxon và kiểm định Sign test

Sự khác biệt về mục tiêu của hai phương pháp

Mục tiêu của kiểm định Wilcoxon là xác định sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu liên quan, trong khi kiểm định Sign test tập trung vào việc xác định sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu không liên quan.

Sự khác biệt về yêu cầu về dữ liệu

Kiểm định Wilcoxon yêu cầu dữ liệu tuân theo yêu cầu về tính không chuẩn của phân phối, trong khi kiểm định Sign test không có yêu cầu này.

Lưu ý khi chọn phương pháp kiểm định

Khi lựa chọn phương pháp kiểm định, bạn cần xem xét tính chất của dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu để chọn phù hợp giữa hai phương pháp này.

4. Đặc điểm cơ bản của kiểm định Wilcoxon

Phương pháp thống kê phi tham số

Kiểm định Wilcoxon là một phương pháp thống kê phi tham số, tức là không yêu cầu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

Áp dụng cho dữ liệu liên quan

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp khi bạn muốn so sánh hai nhóm dữ liệu liên quan, ví dụ như trước và sau một liệu trình điều trị.

Lợi ích của kiểm định Wilcoxon

– Không yêu cầu giả định về tính chuẩn của dữ liệu.
– Phù hợp cho các biến đo lường có thứ tự hoặc biến định tính.
– Cung cấp thông tin về sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu.

5. Mục đích sử dụng kiểm định wilcoxon

Kiểm định Wilcoxon được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu liên quan. Mục tiêu chính của kiểm định này là kiểm tra xem có sự thay đổi ý nghĩa nào giữa hai lần đo hay không. Thông qua việc so sánh các giá trị của các cặp quan sát, kiểm định Wilcoxon cho phép đưa ra kết luận về sự thay đổi trong nhóm dữ liệu. Phương pháp này thường được áp dụng trong nghiên cứu y học và tâm lý học để đánh giá hiệu quả của một liệu trình điều trị hoặc để so sánh hiệu quả của hai phương pháp điều trị khác nhau.

6. Quy trình tiến hành kiểm định wilcoxon trong SPSS

Quy trình tiến hành kiểm định Wilcoxon trong SPSS

Để thực hiện kiểm định Wilcoxon trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới.
 2. Nhập dữ liệu của hai nhóm cần so sánh vào các cột tương ứng.
 3. Chọn menu “Analyze” và chọn “Nonparametric Tests”, sau đó chọn “Related Samples”.
 4. Trong hộp thoại “Related Samples Test”, chọn biến của hai nhóm cần so sánh và di chuyển chúng vào ô “Test Pairs”.
 5. Bấm nút “OK” để thực hiện kiểm định Wilcoxon.

Lưu ý khi tiến hành kiểm định Wilcoxon trong SPSS

Khi thực hiện kiểm định Wilcoxon trong SPSS, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Dữ liệu phải tuân theo yêu cầu về tính không chuẩn của phân phối.
 • Các quan sát trong từng cặp phải là độc lập với nhau.
 • Phương pháp này chỉ áp dụng cho các biến định tính hoặc biến đo lường có thứ tự.

Tổng kết, phân tích kiểm định Wilcoxon trong SPSS là một công cụ quan trọng để so sánh các mẫu không độc lập. Phương pháp này giúp chúng ta xác định sự khác biệt ý nghĩa giữa hai nhóm dữ liệu và rất hữu ích trong nghiên cứu khoa học và thống kê.