Phân tích đầu ra hồi quy tuyến tính bằng SPSS: Cách diễn giải kết quả

Giải thích kết quả đầu ra của phân tích hồi quy tuyến tính trên SPSS.
1.

Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Phương pháp này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tương quan và dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của biến độc lập.

Khi thực hiện phân tích hồi quy, chúng ta sẽ xây dựng mô hình hồi quy bằng cách tìm ra đường cong tốt nhất để khớp với dữ liệu. Quá trình này bao gồm việc ước lượng các thông số của mô hình, như hệ số góc và sai số chuẩn. Sau khi xây dựng mô hình, chúng ta có thể sử dụng nó để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc cho các giá trị mới của biến độc lập.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa số giờ ôn thi và điểm thi cuối kỳ của học sinh. Chúng ta thu thập dữ liệu về số giờ ôn thi và điểm thi của một nhóm học sinh. Sau đó, chúng ta sử dụng phân tích hồi quy để xác định xem có một mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến này hay không.

Bước 1:

Thu thập dữ liệu về số giờ ôn thi và điểm thi cuối kỳ của các học sinh.

Bước 2:

Xây dựng mô hình hồi quy bằng cách tìm đường cong tốt nhất để khớp với dữ liệu.

Bước 3:

Ước lượng các thông số của mô hình, như hệ số góc và sai số chuẩn.

2.

Học sinh trung học

Học sinh trung học là nhóm người tuổi từ 13 đến 18 (hoặc từ lớp 6 đến lớp 12) theo chương trình giáo dục phổ thông. Đây là giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức cho sự phát triển của cá nhân và chuẩn bị cho tương lai của họ.

Trong giai đoạn này, học sinh trung học thường được giáo dục theo các môn học cốt lõi như toán, tiếng Anh, văn học, khoa học và xã hội. Họ cũng có thể chọn các môn tự chọn để phát triển sở thích cá nhân và khám phá các lĩnh vực mới.

Vai trò của giáo viên:

 • Giảng dạy kiến thức và kỹ năng cho học sinh trong các môn học cốt lõi.
 • Hướng dẫn và tư vấn cho học sinh trong việc xây dựng kế hoạch học tập và sự nghiệp.
 • Theo dõi tiến bộ của học sinh và cung cấp phản hồi để giúp định hình sự phát triển của họ.

3.

Điểm thi

Điểm thi là một chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc kiểm tra kiến thức hoặc kỹ năng của một người. Điểm thi thường được ghi nhận theo một thang điểm đã được quy định trước, ví dụ như từ 0 đến 10 hoặc từ F đến A+.

Điểm thi có thể được sử dụng để đánh giá năng lực và thành tích của một cá nhân trong một lĩnh vực cụ thể. Nó có thể được sử dụng để xếp hạng học sinh, tuyển sinh vào các trường đại học hoặc để đánh giá hiệu quả của một chương trình giáo dục.

Các loại điểm thi:

 • Điểm số tuyệt đối: Điểm số được tính dựa trên số câu trả lời đúng hoặc sai trong bài kiểm tra.
 • Điểm phần trăm: Điểm số được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng trong bài kiểm tra.
 • Điểm chuẩn: Điểm số được so sánh với một tiêu chuẩn đã được quy định trước, ví dụ như điểm chuẩn để đậu môn học.

4.

Biến nhị phân

Biến nhị phân là một loại biến chỉ có hai giá trị có thể xảy ra – 0 và 1. Biến này thường được sử dụng để biểu diễn một trạng thái hoặc một sự kiện có xảy ra hay không.

Ví dụ, trong nghiên cứu về kết quả đỗ đạt của học sinh, chúng ta có thể sử dụng biến nhị phân để biểu diễn trạng thái “đỗ” và “rớt”. Nếu học sinh đỗ, giá trị của biến nhị phân là 1. Ngược lại, nếu học sinh rớt, giá trị của biến nhị phân là 0.

Ứng dụng của biến nhị phân:

 • Phân loại: Biến nhị phân được sử dụng để phân loại các mẫu vào hai nhóm khác nhau.
 • Dự đoán: Biến nhị phân được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện hoặc trạng thái.
 • Phân tích: Biến nhị phân được sử dụng trong các mô hình thống kê để xác định tương quan giữa các biến khác.

5.

Biến độc lập

Biến độc lập là một biến trong một nghiên cứu hoặc mô hình thống kê mà có thể ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Biến này được xem là nguyên nhân hoặc biến giải thích cho sự thay đổi của biến phụ thuộc.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về hiệu quả của một loại thuốc, liều lượng của thuốc có thể được coi là biến độc lập. Chúng ta muốn xem liệu việc điều chỉnh liều lượng của thuốc có ảnh hưởng đến kết quả điểm số hay không.

Ví dụ:

 • Trong nghiên cứu về tác động của chất kích thích lên khả năng tập trung của học sinh, chất kích thích được coi là biến độc lập.
 • Trong mô hình dự báo giá nhà, diện tích căn nhà có thể được coi là biến độc lập.
 • Trong nghiên cứu về sức khỏe và tuổi tác, tuổi tác được coi là biến độc lập.

6.

Biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc là một biến trong một nghiên cứu hoặc mô hình thống kê mà được ảnh hưởng bởi biến độc lập. Biến này được xem là kết quả hoặc biến cần dự đoán.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về hiệu quả của một loại thuốc, điểm số của bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc có thể được coi là biến phụ thuộc. Chúng ta muốn xem liệu việc sử dụng thuốc có ảnh hưởng đến điểm số hay không.

Ví dụ:

 • Trong nghiên cứu về tác động của chất kích thích lên khả năng tập trung của học sinh, khả năng tập trung là biến phụ thuộc.
 • Trong mô hình dự báo giá nhà, giá nhà là biến phụ thuộc.
 • Trong nghiên cứu về sức khỏe và tuổi tác, chỉ số sức khỏe được coi là biến phụ thuộc.

Tóm lại, việc hiểu và phân tích kết quả đầu ra của hồi quy tuyến tính trên SPSS là rất quan trọng để xác định mối quan hệ giữa các biến. Chúng ta có thể sử dụng các thông số như hệ số hồi quy, giá trị P và R-squared để đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Điều này sẽ giúp chúng ta rút ra những kết luận và dự đoán trong nghiên cứu của mình.