Thống kê tần số và biểu đồ là kỹ thuật mô tả trong SPSS

Mô tả biến trong SPSS là một phần quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và nghiên cứu. Bằng cách khám phá tính chất và đặc điểm của các biến, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về dữ liệu và xác định các phương pháp phân tích thích hợp. Điều này giúp cho quyết định và kết luận từ nghiên cứu trở nên chính xác và tin cậy hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mô tả biến trong SPSS và những kỹ thuật thống kê liên quan để áp dụng vào công việc nghiên cứu của mình.

1. Thống kê tần số trên SPSS

Thống kê tần số là một phương pháp thống kê cơ bản được sử dụng để đếm và phân loại dữ liệu theo từng giá trị riêng biệt. Khi áp dụng thống kê tần số trên SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ta có thể tính toán và hiển thị các thông tin quan trọng về tần suất xuất hiện của từng giá trị trong một biến hoặc một nhóm biến.

Để thực hiện thống kê tần số trên SPSS, ta cần nhập dữ liệu vào chương trình và chọn biến muốn phân tích. Sau đó, SPSS sẽ tự động tính toán số lượng và tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong biến đó. Kết quả được hiển thị dưới dạng bảng, cho phép người sử dụng xem tổng quan về sự phân bố của các giá trị.

Cách thực hiện:

 1. Mở SPSS và tạo một phiên làm việc mới.
 2. Nhập dữ liệu vào hoặc mở file chứa dữ liệu đã có.
 3. Chọn tab “Analyze” trong thanh công cụ, sau đó chọn “Descriptive Statistics” và “Frequencies”.
 4. Di chuyển các biến muốn phân tích vào khung “Variable(s)”.
 5. Nhấn nút “OK” để thực hiện thống kê tần số.

Lợi ích:

 • Thống kê tần số trên SPSS giúp ta hiểu rõ hơn về sự phân bố của dữ liệu.
 • Từ thông tin về tần suất xuất hiện của từng giá trị, ta có thể xác định được giá trị phổ biến nhất, giá trị ít xuất hiện nhất và mức độ đồng đều trong sự phân bố của dữ liệu.
 • Thống kê tần số cũng cho phép ta so sánh sự phân bố dữ liệu theo các nhóm khác nhau, từ đó rút ra được những thông tin quan trọng về sự khác biệt giữa các nhóm này.

2. Biểu đồ thống kê mô tả trên SPSS

Biểu đồ cột

Biểu đồ cột là một công cụ quan trọng trong việc trình bày dữ liệu thống kê mô tả trên SPSS. Nó giúp hiển thị các thông tin số liệu dưới dạng hình ảnh, giúp người đọc dễ dàng nhìn ra sự phân bố và xu hướng của dữ liệu. Biểu đồ cột thường được sử dụng để so sánh giá trị của các biến khác nhau hoặc theo thời gian. Trên biểu đồ, chiều cao của các cột biểu diễn giá trị của biến, trong khi chiều rộng của các cột có thể biểu diễn các nhóm hoặc danh mục khác nhau.

Ví dụ:

 • Một nghiên cứu về thu nhập của người dân trong một thành phố có thể sử dụng biểu đồ cột để so sánh thu nhập trung bình của nam và nữ.
 • Một nghiên cứu về doanh số bán hàng theo từng quý trong một công ty có thể sử dụng biểu đồ cột để so sánh doanh số bán hàng giữa các quý.

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ hình tròn là một loại biểu đồ thống kê mô tả khác được sử dụng trên SPSS. Nó thường được sử dụng để hiển thị tỷ lệ phần trăm của các nhóm hoặc danh mục khác nhau trong tổng số. Biểu đồ này giúp người đọc dễ dàng nhìn ra sự phân bố và cấu trúc của dữ liệu.

Ví dụ:

 • Một nghiên cứu về sở thích ẩm thực có thể sử dụng biểu đồ hình tròn để hiển thị tỷ lệ phần trăm của các loại món ăn khác nhau (ví dụ: món chay, món cá, món gia cầm).
 • Một nghiên cứu về tình trạng hôn nhân trong một quốc gia có thể sử dụng biểu đồ hình tròn để hiển thị tỷ lệ phần trăm của các tình trạng hôn nhân khác nhau (ví dụ: đã kết hôn, ly hôn, chưa kết hôn).

3. Mục đích sử dụng thống kê tần số trong nghiên cứu

Thống kê tần số là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Mục đích chính của việc sử dụng thống kê tần số là mô tả và tổng hợp dữ liệu, giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về tính chất và phân bố của biến quan tâm. Các mục đích chính khi sử dụng thống kê tần số trong nghiên cứu bao gồm:

1. Hiểu rõ tính chất của biến

Thống kê tần số cho phép người nghiên cứu xem xét các thông tin căn bản về biến như giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và các giá trị cực đại, cực tiểu. Điều này giúp hiểu rõ hơn về tính chất của biến và có cái nhìn tổng quan về dữ liệu.

2. Phát hiện các giá trị ngoại lệ (outliers)

Thống kê tần số có thể giúp người nghiên cứu xác định các giá trị ngoại lệ trong dữ liệu. Các giá trị ngoại lệ có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích và cần được xử lý một cách đặc biệt. Thống kê tần số giúp người nghiên cứu nhận ra sự tồn tại của các giá trị ngoại lệ và đưa ra quyết định về việc loại bỏ hay điều chỉnh chúng.

3. Phân tích mối quan hệ giữa các biến

Thống kê tần số có thể được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến trong nghiên cứu. Bằng cách so sánh tần suất hoặc tỷ lệ của các giá trị của hai biến, người nghiên cứu có thể xác định mức độ liên quan và tương quan giữa chúng.

4. Phân tích thông tin cá nhân bằng thống kê tần số trên SPSS

Phân tích thông tin cá nhân là một ứng dụng phổ biến của thống kê tần số trên SPSS. Khi có một bộ dữ liệu về thông tin cá nhân (ví dụ: tuổi, giới tính, trình độ học vấn), người nghiên cứu có thể sử dụng thống kê tần số để hiểu rõ hơn về nhóm người được nghiên cứu. Các phân tích thông tin cá nhân bằng thống kê tần số có thể bao gồm:

1. Phân tích tuổi

Thống kê tần số có thể giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về phân bố tuổi của nhóm người được nghiên cứu. Bằng cách tính toán các chỉ số như tuổi trung bình, độ lệch chuẩn và biểu diễn chúng dưới dạng biểu đồ, người nghiên cứu có thể xác định độ trẻ hoặc già của nhóm người được nghiên cứu.

2. Phân tích giới tính

Thống kê tần số có thể giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về sự phân bố giới tính trong nhóm người được nghiên cứu. Bằng cách tính toán tỷ lệ nam/nữ hoặc biểu diễn chúng dưới dạng biểu đồ, người nghiên cứu có thể xác định tỷ lệ nam/nữ và mức độ chênh lệch giữa hai giới.

3. Phân tích trình độ học vấn

Thống kê tần số có thể giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về phân bố trình độ học vấn trong nhóm người được nghiên cứu. Bằng cách tính toán tỷ lệ của các mức học vấn khác nhau hoặc biểu diễn chúng dưới dạng biểu đồ, người nghiên cứu có thể xác định mức độ cao hay thấp của trình độ học vấn trong nhóm người được nghiên cứu.

5. Xử lý dữ liệu và đọc kết quả từ thống kê tần số trên SPSS

Khi sử dụng thống kê tần số trên SPSS, việc xử lý dữ liệu và đọc kết quả là hai bước quan trọng để hiểu và sử dụng thông tin từ phân tích. Dưới đây là các bước cơ bản để xử lý dữ liệu và đọc kết quả từ thống kê tần số trên SPSS:

1. Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi tiến hành phân tích, bạn cần chuẩn bị dữ liệu cho SPSS. Đảm bảo rằng các biến đã được nhập vào SPSS và được gán cho kiểu dữ liệu chính xác (ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi). Nếu cần thiết, bạn có thể tạo các biến mới hoặc chỉnh sửa các biến hiện có để phù hợp với mục đích phân tích.

2. Thực hiện phân tích tần số trên SPSS

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, bạn có thể thực hiện phân tích tần số trên SPSS. Điều này bao gồm việc chọn biến cần phân tích và lựa chọn các thống kê tần số cụ thể (ví dụ: tần suất, tỷ lệ, giá trị trung bình). Bạn cũng có thể áp dụng các tiêu chí lọc (ví dụ: theo nhóm tuổi) hoặc so sánh giữa các nhóm khác nhau.

3. Đọc và hiểu kết quả

Sau khi SPSS hoàn thành phân tích tần số, bạn có thể đọc và hiểu kết quả từ bảng và biểu đồ được tạo ra. Chú ý đến các thông tin căn bản như giá trị trung bình, tần suất cao nhất/thấp nhất và sự phân bố của dữ liệu. Nếu cần thiết, bạn có thể xuất kết quả sang các định dạng khác nhau (ví dụ: Excel, PDF) để sử dụng trong báo cáo hoặc phân tích tiếp theo.

6. Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng thống kê tần số trong nghiên cứu

Sử dụng thống kê tần số trong nghiên cứu có những ưu điểm và hạn chế riêng. Dưới đây là một số ưu điểm và hạn chế quan trọng khi sử dụng phương pháp này:

Ưu điểm:

 • Đơn giản và dễ hiểu: Thống kê tần số là một phương pháp đơn giản và dễ hiểu, không yêu cầu kiến thức toán học cao.
 • Mô tả tổng quan: Phân tích tần số giúp người nghiên cứu có cái nhìn tổng quan về tính chất và phân bố của biến quan tâm.
 • Xác định giá trị ngoại lệ: Thống kê tần số có thể giúp xác định các giá trị ngoại lệ trong dữ liệu.

Hạn chế:

 • Không thể xác định mối quan hệ nguyên nhân – kết quả: Thống kê tần số chỉ mô tả và tổng hợp dữ liệu, không thể xác định mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các biến.
 • Không phù hợp cho dữ liệu liên tục: Thống kê tần số không phù hợp cho dữ liệu liên tục, nơi các giá trị có thể rơi vào khoảng liên tiếp.
 • Không cung cấp thông tin chi tiết: Phân tích tần số không cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa các biến hoặc sự khác biệt giữa các nhóm.

Tóm tắt, SPSS là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để phân tích dữ liệu. Biến trong SPSS có thể được mô tả bằng các thống kê cơ bản như trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. Việc hiểu và biết cách mô tả biến trong SPSS sẽ giúp chúng ta nắm bắt rõ hơn về dữ liệu và đưa ra những phân tích chính xác hơn.