Phân tích tính chuẩn bằng SPSS: Cách kiểm tra tính chuẩn trong SPSS

Kiểm tra tính bình thường trên SPSS là một phương pháp quan trọng trong việc đánh giá tính chuẩn mực của dữ liệu. Bằng việc sử dụng các thống kê và biểu đồ, kiểm tra này giúp xác định xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không. Việc hiểu được tính bình thường của dữ liệu là cơ sở quan trọng để áp dụng các phương pháp thống kê khác nhau.

1. Kiểm tra tính chuẩn bằng SPSS Statistics

Kiểm tra tính chuẩn là một bước quan trọng trong phân tích thống kê, vì nó cho phép chúng ta xác định xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không. SPSS Statistics cung cấp các công cụ để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu, bao gồm kiểm định Shapiro-Wilk và đồ thị Q-Q Chuẩn.

Kiểm định Shapiro-Wilk là một trong những kiểm định thống kê phổ biến được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Đây là một kiểm định phi tham số, nghĩa là nó không yêu cầu giả định về phân phối của dữ liệu. Kết quả của kiểm định Shapiro-Wilk là giá trị p, và nếu giá trị p lớn hơn một ngưỡng xác định (thường là 0.05), ta có thể kết luận rằng dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

Đồ thị Q-Q Chuẩn (Quantile-Quantile plot) là một công cụ hình ảnh khác được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu trong SPSS Statistics. Đồ thị này so sánh các giá trị quan sát của dữ liệu với các giá trị được kỳ vọng từ một phân phối chuẩn. Nếu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn, các điểm trên đồ thị Q-Q Chuẩn sẽ nằm gần đường chéo.

Ưu điểm:

 • Đơn giản và nhanh chóng để thực hiện
 • Cung cấp kết quả cụ thể (giá trị p) để xác định tính chuẩn của dữ liệu
 • Có thể áp dụng cho mọi loại dữ liệu và không yêu cầu giả định về phân phối

Nhược điểm:

 • Không thể xác định chính xác tính chuẩn của dữ liệu, chỉ có thể kết luận tương đối
 • Tùy thuộc vào ngưỡng xác định (thường là 0.05), việc kiểm tra tính chuẩn có thể không chính xác trong một số trường hợp
 • Chỉ kiểm tra tính chuẩn của một biến duy nhất, không kiểm tra tương quan hoặc sự phụ thuộc giữa các biến

2. Đánh giá tính chuẩn thông qua đồ thị và số liệu

Đồ thị:

Một cách phổ biến để đánh giá tính chuẩn của một biến là sử dụng đồ thị. Đồ thị có thể là histogram, biểu đồ tần số hoặc biểu đồ Q-Q. Histogram và biểu đồ tần số cho ta cái nhìn tổng quan về phân phối của biến, trong khi biểu đồ Q-Q so sánh phân phối của biến với phân phối chuẩn. Nếu các điểm trên biểu đồ Q-Q nằm gần một đường thẳng chéo từ trái trên xuống phải, có nghĩa là dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

Số liệu:

Ngoài việc sử dụng đồ thị, ta cũng có thể sử dụng các số liệu để kiểm tra tính chuẩn của một biến. Các kiểm định thông qua số liệu bao gồm kiểm tra Shapiro-Wilk và kiểm tra Kolmogorov-Smirnov. Kiểm tra Shapiro-Wilk được coi là một trong những kiểm định tin cậy nhất để kiểm tra tính chuẩn, trong khi kiểm tra Kolmogorov-Smirnov được sử dụng khi kích thước mẫu lớn hơn 2000.

Ưu điểm:

– Sử dụng đồ thị và số liệu cùng nhau giúp ta có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về tính chuẩn của biến.
– Đánh giá tính chuẩn thông qua đồ thị và số liệu là một phương pháp đơn giản và nhanh chóng.

Nhược điểm:

– Một số biến có thể không tuân theo phân phối chuẩn nhưng vẫn được coi là tuân theo trong một số trường hợp. Do đó, việc đánh giá tính chuẩn chỉ qua đồ thị và số liệu có thể không hoàn toàn chính xác.
– Việc sử dụng các kiểm định để kiểm tra tính chuẩn cũng có nhược điểm, bởi vì kết quả của các kiểm định này có thể bị ảnh hưởng bởi kích thước mẫu.

3. Ưu điểm và nhược điểm của các kiểm định thống kê và phân tích hình ảnh

Ưu điểm:

 • Cung cấp một phương pháp khách quan để xác định sự khác biệt hoặc tương quan giữa các biến trong dữ liệu.
 • Có thể áp dụng cho nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả số liệu định lượng và định tính.
 • Cho phép người nghiên cứu rút ra những kết luận chính xác từ một mẫu dữ liệu nhỏ hơn so với việc nghiên cứu toàn bộ quần thể.
 • Có thể sử dụng để kiểm tra giả thiết và đưa ra những kết luận có tính xác thực về mối quan hệ giữa các biến.

Nhược điểm:

 • Có thể bị ảnh hưởng bởi sai số trong việc thu thập dữ liệu hoặc tiến trình phân tích.
 • Không thể chứng minh mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các biến, chỉ có thể chỉ ra sự tương quan.
 • Yêu cầu sự hiểu biết về các phương pháp thống kê và khả năng đọc hiểu kết quả phân tích.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại vi không liên quan đến mối quan hệ giữa các biến.

4. Sử dụng lệnh Explore… trong SPSS Statistics để kiểm tra tính chuẩn

Lệnh Explore… trong SPSS Statistics là một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Khi sử dụng lệnh này, người dùng có thể xem thông tin chi tiết về phân phối của biến, bao gồm độ lệch chuẩn, trung vị và các giá trị cực đại/cực tiểu. Ngoài ra, lệnh Explore… cũng cho phép người dùng tạo ra những biểu đồ hình ảnh như histogram và đồ thị Q-Q để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu.

5. Quy trình kiểm tra tính chuẩn với không có hoặc chỉ có một biến nhóm

Kiểm tra tính chuẩn là một bước quan trọng trong quy trình phân tích thống kê. Khi chỉ có một biến nhóm, người dùng có thể sử dụng các phương pháp như kiểm định Shapiro-Wilk hoặc kiểm định Kolmogorov-Smirnov để kiểm tra tính chuẩn của biến số. Quy trình này bao gồm việc thiết lập giả thuyết không có tính chuẩn và sử dụng một trong hai kiểm định để xác định xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không.

6. Giải thích Kiểm định Shapiro-Wilk và Đồ thị Q-Q Chuẩn trong SPSS Statistics

Kiểm định Shapiro-Wilk là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Phương pháp này dựa trên giả thuyết rằng mẫu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Khi áp dụng kiểm định Shapiro-Wilk, giá trị p được tính toán và so sánh với ngưỡng ý nghĩa đã chọn (thường là 0,05). Nếu giá trị p nhỏ hơn ngưỡng ý nghĩa, ta có căn cứ để bác bỏ giả thuyết không có tính chuẩn.

Đồ thị Q-Q Chuẩn (Quantile-Quantile Plot) là một công cụ hữu ích để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu. Đồ thị này so sánh phân phối của dữ liệu với phân phối chuẩn thông qua việc vẽ các điểm dữ liệu trên đường thẳng chéo. Nếu các điểm dữ liệu nằm gần đường thẳng chéo, có thể kết luận rằng dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Ngược lại, nếu các điểm dữ liệu không tuân theo đường thẳng chéo, ta có căn cứ để nghi ngờ tính chuẩn của dữ liệu.

Kết luận, kiểm định tính chuẩn trong SPSS là một công cụ quan trọng để xác định sự phân phối bình thường của dữ liệu. Việc sử dụng kiểm định này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất và mô hình hóa dữ liệu, từ đó tạo ra kết quả phân tích chính xác và đáng tin cậy.