Phân tích hệ số phi trong SPSS: Cách thực hiện và giải mã kết quả

Hệ số phi trong SPSS: Hiểu và áp dụng một cách đơn giản. Hệ số phi là một công cụ quan trọng trong phân tích dữ liệu bảng tần số. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ về hệ số phi và cách sử dụng nó để phân tích mối quan hệ giữa hai biến phân loại trong SPSS.

Tương quan giữa hai biến phân loại nhị phân

Tương quan giữa hai biến phân loại nhị phân là một khái niệm thống kê được sử dụng để xác định mức độ tương quan giữa hai biến có chỉ hai giá trị, ví dụ: có hoặc không, đúng hoặc sai. Chỉ số phi là một trong những chỉ số thường được sử dụng để đo lường tương quan này.

Cách tính chỉ số phi

Để tính toán chỉ số phi, ta cần xây dựng bảng tần số chứa thông tin về sự xuất hiện của các cặp giá trị của hai biến phân loại. Bảng này có 4 ô, mỗi ô cho biết số lượng trường hợp có sự kết hợp của hai giá trị tương ứng.

Ví dụ:

 • Biến A: Có hoặc không (Có = 1, Không = 0)
 • Biến B: Đúng hoặc sai (Đúng = 1, Sai = 0)
A=1 A=0
B=1 a b
B=0 c d

Chỉ số phi được tính bằng công thức:

phi = (ad – bc) / sqrt((a+b)(c+d)(a+c)(b+d))

Trong đó, a, b, c và d là các giá trị trong bảng tần số. Giá trị của chỉ số phi nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Một giá trị gần 1 cho thấy một mối quan hệ mạnh giữa hai biến phân loại, trong khi một giá trị gần 0 cho thấy không có mối quan hệ.

Các bước thực hiện chỉ số phi trong SPSS

Để tính toán chỉ số phi trong SPSS, bạn có thể sử dụng chức năng Crosstabs. Dưới đây là các bước để thực hiện:

 1. Mở file dữ liệu của bạn trong SPSS.
 2. Chọn Analyze từ thanh menu chính và chọn Descriptive Statistics -> Crosstabs.
 3. Kéo biến A vào ô Row(s) và kéo biến B vào ô Column(s).
 4. Nhấn nút Statistics và chọn Phi and Contingency Coefficient.
 5. Nhấn nút Cells và chọn Observed và Expected.
 6. Nhấn OK để thực hiện tính toán.

Sau khi hoàn thành các bước trên, SPSS sẽ tạo ra một bảng kết quả chứa chỉ số phi và các thông tin khác về tương quan giữa hai biến phân loại nhị phân của bạn.

Các bước để diễn giải kết quả đầu ra của SPSS cho chỉ số phi

Khi bạn đã tính toán chỉ số phi trong SPSS, bạn cần diễn giải kết quả để hiểu ý nghĩa của tương quan giữa hai biến phân loại nhị phân. Dưới đây là một số hướng dẫn để diễn giải kết quả:

 • Nếu chỉ số phi gần 1, điều này cho thấy có một mối quan hệ mạnh giữa hai biến. Ví dụ: Nếu ta xét tương quan giữa việc hút thuốc lá (Có hoặc không) và việc mắc bệnh ung thư (Có hoặc không), nếu chỉ số phi gần 1, điều này cho thấy rằng việc hút thuốc lá có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư.
 • Nếu chỉ số phi gần 0, điều này cho thấy không có mối quan hệ giữa hai biến. Ví dụ: Nếu ta xét tương quan giữa việc sử dụng đồ điện tử (Có hoặc không) và việc mắc bệnh tim (Có hoặc không), nếu chỉ số phi gần 0, điều này cho thấy rằng việc sử dụng đồ điện tử không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim.
 • Nếu chỉ số phi âm, điều này cho thấy có một mối quan hệ nghịch đảo giữa hai biến. Ví dụ: Nếu ta xét tương quan giữa việc tập thể dục (Có hoặc không) và việc béo phì (Có hoặc không), nếu chỉ số phi âm, điều này cho thấy rằng việc tập thể dục có liên quan đến nguy cơ ít bị béo phì.

Cần thuê một nhà thống kê?

Nếu bạn cần sự trợ giúp của một nhà thống kê chuyên nghiệp để hiểu rõ hơn về các khái niệm và phân tích thống kê, bạn có thể thuê một nhà thống kê để tư vấn cho dự án nghiên cứu của bạn. Nhà thống kê sẽ giúp bạn xác định phương pháp phân tích thích hợp, diễn giải kết quả và trả lời các câu hỏi liên quan đến dữ liệu của bạn.

Dịch vụ tư vấn thống kê cho dự án nghiên cứu của bạn với tiến sĩ Eric Heidel, PStat với giá 100 USD/giờ.

Nếu bạn muốn thuê một nhà thống kê chuyên nghiệp để tư vấn cho dự án nghiên cứu của bạn, tiến sĩ Eric Heidel, PStat là một lựa chọn tốt. Với giá 100 USD/giờ, ông có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn trong việc thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả.

Phân tích thống kê trên mọi loại dự án, bao gồm luận án và dự án khóa học.

Tiến sĩ Eric Heidel có khả năng phân tích thống kê trên mọi loại dự án, bao gồm luận án và dự án khóa học. Với kiến thức sâu rộng về phân tích dữ liệu và kinh nghiệm trong việc làm việc trên nhiều dự án khác nhau, ông có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn và đưa ra các kết luận có giá trị từ phân tích thống kê.

Phi coefficient là một phương pháp đo sự tương quan giữa hai biến rời rạc. Trong SPSS, việc tính toán hệ số phi được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả từ việc áp dụng phi coefficient có thể giúp ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến và đưa ra những kết luận tổng quát về sự tương tác của chúng. Việc sử dụng phi coefficient trong SPSS là một công cụ hữu ích để phân tích dữ liệu và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.