Phân tích hồi quy dùng SPSS: Hướng dẫn và ví dụ

Phân tích hồi quy SPSS là một phương pháp thống kê mạnh mẽ để khám phá mối quan hệ giữa các biến. Trên cơ sở ví dụ minh họa, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng phân tích hồi quy SPSS để hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến biến phụ thuộc.

Table of Contents

Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị của các biến độc lập.

Để thực hiện hồi quy tuyến tính, chúng ta cần xây dựng mô hình hồi quy bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn. Mô hình này được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc bằng cách sử dụng các thông tin từ các biến độc lập. Mô hình này có thể được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết và tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến.

Mục tiêu của Hồi quy tuyến tính:

 • Tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến
 • Dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập
 • Phân tích tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc
 • Đánh giá mức liên tục của mô hình hồi quy

Ví dụ về Hồi quy tuyến tính:

Ví dụ: Một nhà nghiên cứu muốn xác định mối quan hệ giữa số giờ ôn tập và điểm thi cuối kỳ. Nhà nghiên cứu này thu thập dữ liệu về số giờ ôn tập hàng tuần và điểm thi cuối kỳ của 100 sinh viên. Sau khi xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính, nhà nghiên cứu có thể sử dụng mô hình này để dự đoán điểm thi cuối kỳ của sinh viên dựa trên số giờ ôn tập hàng tuần.

Mô hình hồi quy tuyến tính cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể kiểm tra xem liệu có một mối quan hệ tuyến tính giữa số giờ ôn tập và điểm thi cuối kỳ hay không. Nếu mô hình hồi quy cho thấy rằng có một mối quan hệ tuyến tính, nhà nghiên cứu có thể kết luận rằng số giờ ôn tập ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ.

SPSS Statistics

SPSS Statistics là một phần mềm thống kê mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng để phân tích dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ và chức năng để thực hiện các phép tính thống kê, xây dựng mô hình dự đoán và tạo ra biểu đồ và báo cáo. SPSS Statistics có khả năng xử lý các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm cả số liệu định lượng và định tính.

Các tính năng chính của SPSS Statistics:

 • An toàn và tin cậy: SPSS Statistics có khả năng xử lý các tập tin dữ liệu lớn và đảm bảo tính an toàn của thông tin.
 • Phân tích thống kê: Phần mềm này cung cấp các công cụ để thực hiện các phép tính thống kê như kiểm định giả thuyết, phân tích biến số, tương quan, hồi quy và phân tích phương sai.
 • Xây dựng mô hình dự đoán: SPSS Statistics cho phép người dùng xây dựng các mô hình dự đoán bằng cách sử dụng các thuật toán máy học như hồi quy tuyến tính, cây quyết định và mạng nơ-ron nhân tạo.
 • Tạo biểu đồ và báo cáo: Phần mềm này cung cấp các công cụ để tạo ra biểu đồ và báo cáo chất lượng cao, giúp người dùng trình bày kết quả phân tích một cách rõ ràng và dễ hiểu.

SPSS Statistics là công cụ không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực thống kê và khoa học xã hội. Với khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ và giao diện người dùng thân thiện, SPSS Statistics giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc phân tích dữ liệu và tạo ra kết quả chính xác.

Biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc là biến mà ta muốn điều tra hoặc giải thích sự biến đổi của nó thông qua các biến khác. Trong một nghiên cứu, biến phụ thuộc thường là kết quả hoặc hiệu ứng mà ta quan tâm đo lường. Ví dụ, trong một nghiên cứu về tác động của việc học tập lên thành tích học tập, thành tích học tập là biến phụ thuộc.

Ví dụ về biến phụ thuộc:

 • Thành tích học tập
 • Thu nhập hàng năm
 • Tỷ lệ tử vong trong một nhóm bệnh nhân

Biến phụ thuộc thường được sử dụng để đo lường sự khác biệt hoặc mối quan hệ giữa các nhóm hoặc điều kiện khác nhau. Việc hiểu rõ và xác định chính xác biến phụ thuộc là quan trọng để thực hiện các phân tích thống kê và rút ra kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu.

Biến độc lập

Biến độc lập là biến mà ta cho là có khả năng ảnh hưởng hoặc giải thích sự biến đổi của biến phụ thuộc. Trong một nghiên cứu, ta muốn xem xét mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc để hiểu rõ yếu tố gây ra sự thay đổi trong biến phụ thuộc.

Ví dụ về biến độc lập:

 • Tuổi
 • Giới tính
 • Trình độ học vấn

Biến độc lập thường được sử dụng để phân loại và so sánh các nhóm hoặc điều kiện khác nhau. Việc xác định chính xác biến độc lập là quan trọng để có một nghiên cứu có ý nghĩa và kết quả thống kê chính xác.

Biến dự đoán

Biến dự đoán là biến mà ta sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Trong một mô hình dự đoán, ta sử dụng các biến dự đoán để tìm ra mối quan hệ hoặc mẫu chung giữa các biến này và biến phụ thuộc, từ đó có thể tiên đoán giá trị của biến phụ thuộc cho các quan sát mới.

Ví dụ về biến dự đoán:

 • Điểm số trong bài kiểm tra trước
 • Số năm kinh nghiệm làm việc
 • Thời gian học tập hàng ngày

Biến dự đoán là một phần quan trọng trong việc xây dựng các mô hình dự đoán và thực hiện các phân tích thống kê. Việc chọn và sử dụng chính xác các biến dự đoán là quan trọng để có được kết quả dự đoán chính xác và tin cậy.

Giả thuyết

Giả thuyết cơ bản

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giả thuyết là một tuyên bố được đề xuất để giải thích một hiện tượng hoặc sự kiện. Giả thuyết cơ bản là một giả thuyết chưa được chứng minh hoặc bác bỏ và có thể trở thành căn cứ cho các nghiên cứu tiếp theo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kiến thức mới và phát triển các lý thuyết.

Ví dụ về giả thuyết

Một ví dụ về giả thuyết là “Sự gia tăng nồng độ CO2 trong không khí gây ra biến đổi khí hậu”. Đây là một giả thuyết được đề xuất để giải thích sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu để kiểm chứng và xác nhận hay bác bỏ giả thuyết này.

Các yếu tố của một giả thuyết

 • Tuyên bố: Giả thuyết phải được diễn đạt dưới dạng một tuyên bố rõ ràng và cụ thể.
 • Chưa được chứng minh hoặc bác bỏ: Giả thuyết phải là một tuyên bố chưa được chứng minh hoặc bác bỏ hoàn toàn.
 • Có thể kiểm tra: Giả thuyết phải có khả năng được kiểm tra thông qua các phương pháp khoa học và thu thập dữ liệu.

Mức liên tục

Mức liên tục là một khái niệm trong toán học và lý thuyết xác suất. Nó đề cập đến việc xem xét giá trị của một biến số trong một khoảng liên tục. Mức liên tục có thể được biểu diễn dưới dạng một đồ thị phân tán, cho phép ta xác định xác suất của các giá trị trong khoảng cụ thể.

Đồ thị phân tán

Đồ thị phân tán là một biểu đồ sử dụng để hiển thị sự phân bố của các giá trị trong một tập dữ liệu. Đối với mức liên tục, đồ thị phân tán sẽ cho ta cái nhìn tổng quan về việc các giá trị xuất hiện trong khoảng liên tục nào và xác suất của chúng. Đồ thị phân tán có thể được biểu diễn dưới dạng đường cong hoặc histogram.

Ví dụ về mức liên tục

Một ví dụ về mức liên tục là “Thời gian cần thiết để một người hoàn thành một bài kiểm tra”. Giả sử rằng thời gian này có thể nằm trong khoảng từ 30 phút đến 60 phút. Mức liên tục cho phép ta xác định xác suất của việc người đó hoàn thành bài kiểm tra trong các khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như từ 40 phút đến 50 phút.

Mối quan hệ tuyến tính

Định nghĩa

Mối quan hệ tuyến tính là một loại mối quan hệ giữa hai biến trong đó sự thay đổi của một biến có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi của biến còn lại theo một tỉ lệ nhất định. Mối quan hệ này được biểu diễn bằng phương trình tuyến tính, trong đó các hệ số xác định mức độ ảnh hưởng của từng biến lên biến còn lại.

Ví dụ

Ví dụ về mối quan hệ tuyến tính là mối quan hệ giữa số giờ làm việc và thu nhập hàng tháng. Nếu số giờ làm việc tăng lên, thu nhập hàng tháng cũng sẽ tăng theo một tỉ lệ nhất định. Phương trình tuyến tính có thể được sử dụng để biểu diễn mối quan hệ này: Thu nhập = Số giờ làm việc * Hệ số thu nhập/giờ.

Các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ tuyến tính bao gồm hệ số tương quan, hệ số hồi quy và sai số. Hệ số tương quan đo lường mức độ tương quan giữa hai biến, trong khi hệ số hồi quy xác định mức độ ảnh hưởng của mỗi biến lên biến còn lại. Sai số là sự chênh lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

Đồ thị phân tán

Định nghĩa

Đồ thị phân tán là một công cụ thống kê để hiển thị mối quan hệ giữa hai biến. Nó cho phép chúng ta xem xét sự phân bố của các điểm dữ liệu trên mặt phẳng và nhận ra các xu hướng hoặc mối liên hệ giữa chúng.

Ví dụ

Ví dụ về đồ thị phân tán là đồ thị hiển thị mối quan hệ giữa tuổi và chiều cao của một nhóm người. Các điểm dữ liệu được biểu diễn trên đồ thị, với trục x biểu diễn tuổi và trục y biểu diễn chiều cao. Nếu có sự tăng theo chiều cao khi tuổi tăng, ta có thể nhìn thấy một đường cong tăng dần trên đồ thị.

Cách phân tích

Để phân tích đồ thị phân tán, chúng ta có thể xác định các xu hướng, điểm ngoại lệ và mức độ tương quan giữa hai biến. Các xu hướng có thể được nhận biết bằng cách xem xét hình dạng của đồ thị (đường cong, hàm số). Điểm ngoại lệ là các điểm dữ liệu không tuân theo xu hướng chung của đồ thị. Mức độ tương quan có thể được ước lượng bằng cách tính toán hệ số tương quan Pearson hoặc Spearman.

Ngoại lệ

1. Sai số không xác định

Sai số không xác định là một dạng ngoại lệ trong quá trình đo lường và tính toán. Nó xuất hiện khi không thể xác định chính xác giá trị của sai số do các yếu tố không kiểm soát được. Ví dụ, trong quá trình đo lường nhiệt độ, sai số không xác định có thể phát sinh từ sự biến thiên của nhiệt độ môi trường, sự dao động của thiết bị đo, hay sự ảnh hưởng của các yếu tố khác như áp suất hay độ ẩm.

2. Sai số ngẫu nhiên

Sai số ngẫu nhiên là một dạng sai số tự nhiên và không thể dự đoán được. Nó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên và có thể biểu diễn bằng một phân phối xác suất. Trong quá trình thực hiện các thí nghiệm khoa học, sai số ngẫu nhiên có thể xuất hiện do sự biến thiên tự nhiên của các yếu tố như áp suất, điện dung hay khối lượng.

Ví dụ:

 • Khi đo lường thời gian phản ứng hóa học, sai số ngẫu nhiên có thể phát sinh từ sự biến thiên tự nhiên của tốc độ phản ứng.
 • Trong quá trình đo lường khối lượng, sai số ngẫu nhiên có thể xuất hiện do sự không đồng nhất trong cách xác định khối lượng mẫu hay do sự dao động của cân.

Sự đồng nhất của sai số

Sự đồng nhất của sai số là một khái niệm quan trọng trong quá trình đo lường và tính toán. Nó chỉ ra mức độ các giá trị sai số có tính chất tương tự nhau. Sự đồng nhất của sai số được xác định bằng cách so sánh các giá trị sai số với giá trị trung bình hoặc giá trị chuẩn.

1. Sai số tương tự

Sai số tương tự là một dạng sự đồng nhất của sai số, trong đó các giá trị sai số có tính chất gần giống nhau. Điều này cho thấy rằng các phép đo và tính toán đã được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy. Sai số tương tự thường được xác định bằng cách tính toán phạm vi hoặc độ lệch chuẩn của các giá trị sai số.

Ví dụ:

 • Trong quá trình đo lường chiều dài của một vật, nếu các giá trị sai số gần nhau và có phạm vi nhỏ, ta có thể kết luận rằng các phép đo đã được thực hiện chính xác.
 • Khi tính toán diện tích của một hình vuông bằng cách sử dụng các giá trị chiều dài và chiều rộng khác nhau, nếu các giá trị sai số tương tự và có độ lệch chuẩn nhỏ, ta có thể tin tưởng vào kết quả tính toán.

Sai số còn lại

Sai số còn lại là một dạng sai số không thuộc vào các loại sai số đã được xem xét. Nó xuất hiện khi không thể xác định nguyên nhân hoặc loại sai số cụ thể. Sai số còn lại có thể phát sinh từ sự không chính xác trong thiết bị đo, quá trình chuẩn bị mẫu hay từ yếu tố không kiểm soát được.

1. Sai số hệ thống

Sai số hệ thống là một dạng sai số còn lại, xuất hiện do các yếu tố liên quan đến thiết bị đo và phương pháp đo. Nó có tính chất ổn định và có thể được xác định và khắc phục thông qua việc hiệu chỉnh thiết bị hoặc sử dụng các phương pháp chuẩn để giảm sai số này.

Ví dụ:

 • Khi sử dụng một cân không chính xác để đo lường khối lượng, sai số hệ thống có thể xuất hiện do sai lệch của cân. Để giảm sai số này, ta có thể hiệu chỉnh cân bằng cách sử dụng trọng tải chuẩn.
 • Trong quá trình đo lường nhiệt độ bằng một nhiệt kế không chính xác, sai số hệ thống có thể xuất hiện do sai lệch của nhiệt kế. Để giảm sai số này, ta có thể sử dụng nhiệt kế chuẩn để hiệu chỉnh nhiệt kế không chính xác.

2. Sai số ngẫu nhiên

Sai số ngẫu nhiên cũng có thể xuất hiện trong sai số còn lại. Nó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên và không thể dự đoán được. Sai số ngẫu nhiên có thể được giảm thiểu bằng cách lặp lại quá trình đo lường và tính toán nhiều lần để xác định giá trị trung bình hoặc giá trị chuẩn của sai số.

Ví dụ:

 • Trong quá trình đo lường khối lượng sử dụng một cân không chính xác, sai số ngẫu nhiên có thể xuất hiện do sự biến thiên tự nhiên của khối lượng mẫu hay do sự dao động của cân. Để giảm sai số này, ta có thể tiến hành nhiều lần đo lường và tính toán để xác định giá trị trung bình của khối lượng.
 • Khi đo lường thời gian phản ứng hóa học bằng một phương pháp không chính xác, sai số ngẫu nhiên có thể xuất hiện do sự biến thiên tự nhiên của tốc độ phản ứng. Để giảm sai số này, ta có thể tiến hành nhiều lần thực hiện phản ứng và tính toán để xác định giá trị trung bình của thời gian phản ứng.

Tổng kết, phân tích hồi quy bằng SPSS mang lại những kết quả chính xác và đáng tin cậy. Qua ví dụ này, ta đã thấy rõ mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập trong nghiên cứu. Hỗ trợ từ SPSS sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng và áp dụng vào việc ra quyết định thông minh.