Phân tích thống kê SPSS: Cách sử dụng và phân tích dữ liệu (90 ký tự)

Giới thiệu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) – một công cụ phân tích thống kê mạnh mẽ và phổ biến. SPSS giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng xử lý dữ liệu, thực hiện các phân tích thống kê và tạo ra báo cáo chính xác. Với giao diện trực quan và tính năng đa dạng, SPSS là công cụ không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực khai thác thông tin từ số liệu.

Table of Contents

1. Lời nhắc nhở ấm áp: Số điện thoại chưa đăng ký sẽ tự động đăng ký khi đăng nhập

Trong quá trình sử dụng ứng dụng, có thể xảy ra trường hợp người dùng nhập số điện thoại chưa được đăng ký trước đó. Để giải quyết vấn đề này một cách thuận tiện và nhanh chóng, Maisoft đã thiết lập tính năng tự động đăng ký số điện thoại chưa được đăng ký khi người dùng thực hiện quá trình đăng nhập.

Khi người dùng nhập số điện thoại vào ô đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra xem số điện thoại này đã được liên kết với tài khoản nào hay chưa. Nếu số điện thoại chưa được liên kết, hệ thống sẽ tự động tạo một tài khoản mới và gửi thông báo cho người dùng để hoàn thiện các bước cần thiết để hoàn thành việc đăng ký. Việc này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và không cần phải làm lại các bước của quy trình đăng ký.

2. Thỏa thuận người dùng của Maisoft

Thỏa thuận người dùng là một tài liệu quan trọng mà Maisoft cung cấp cho người dùng trước khi sử dụng ứng dụng. Thỏa thuận này chứa đựng các điều khoản và điều kiện mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Maisoft.

Trong thỏa thuận người dùng, Maisoft thông báo rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người dùng, quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin cá nhân và các cam kết từ phía Maisoft về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Ngoài ra, thỏa thuận cũng có thể đề cập đến việc giới hạn trách nhiệm của Maisoft trong các trường hợp không mong muốn xảy ra.

Người dùng được yêu cầu đọc và hiểu rõ nội dung của thỏa thuận người dùng và chỉ khi đã đồng ý hoàn toàn mới có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Maisoft. Thông qua việc yêu cầu người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận, Maisoft mong muốn tạo ra một môi trường sử dụng sản phẩm và dịch vụ an toàn, công bằng và đáng tin cậy cho người dùng.

3. SPSS (Statistical Product and Service Solutions)

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) là một phần mềm xử lý dữ liệu và phân tích thống kê được phát triển bởi IBM. Phần mềm này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

SPSS cho phép người dùng thực hiện các phân tích thống kê mô tả như tính trung bình, độ lệch chuẩn, tần số và biểu đồ. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ các kiểm định thống kê như kiểm định t-student, kiểm định ANOVA (phân tích phương sai), kiểm định tương quan và hồi quy.

Một trong những ưu điểm của SPSS là giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng có thể nhập liệu trực tiếp vào chương trình hoặc nhập từ các file Excel hoặc CSV. Sau khi hoàn thành phân tích, SPSS cung cấp các báo cáo và biểu đồ để giúp người dùng hiểu rõ hơn về kết quả phân tích thống kê.

1. Lời nhắc nhở ấm áp: Số điện thoại chưa đăng ký sẽ tự động đăng ký khi đăng nhập

1.1 Tính năng tự động đăng ký số điện thoại

Khi người dùng truy cập vào hệ thống của Maisoft và đăng nhập bằng một số điện thoại chưa được đăng ký, hệ thống sẽ tự động yêu cầu người dùng cung cấp thông tin để hoàn tất quá trình đăng ký. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo tài khoản mới.

1.2 Lợi ích của tính năng tự động đăng ký số điện thoại

Tính năng tự động đăng ký số điện thoại mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Đầu tiên, việc tự động yêu cầu thông tin khi người dùng truy cập bằng số điện thoại chưa được đăng ký giúp bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Thứ hai, tính năng này giúp Maisoft xác minh danh tính của người dùng và tạo ra một cơ sở dữ liệu chính xác về số điện thoại đã đăng ký. Cuối cùng, việc tự động đăng ký số điện thoại giúp Maisoft cung cấp dịch vụ tốt hơn và tùy chỉnh theo nhu cầu của từng người dùng.

2. Thỏa thuận người dùng của Maisoft

Thỏa thuận người dùng của Maisoft là một tài liệu quan trọng mà người dùng phải đồng ý trước khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Maisoft. Tài liệu này chứa các điều khoản và điều kiện mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Maisoft.

2.1 Nội dung của thỏa thuận người dùng

Thỏa thuận người dùng bao gồm các thông tin quan trọng như quyền và trách nhiệm của người dùng, quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin cá nhân, chính sách thanh toán và chính sách hoàn tiền. Ngoài ra, tài liệu này cũng liệt kê các hạn chế và cam kết từ phía Maisoft để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ.

2.1.1 Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Người dùng có quyền truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Maisoft theo quy định.
 • Người dùng phải tuân thủ các quy định bảo mật thông tin cá nhân và không được chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép.
 • Người dùng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Maisoft.

3. SPSS (Statistical Product and Service Solutions)

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) là một phần mềm xử lý dữ liệu và phân tích thống kê được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kinh doanh, giáo dục và y tế. Phần mềm này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thu thập, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu.

3.1 Các tính năng chính của SPSS

Các tính năng chính của SPSS bao gồm:

 • Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu: SPSS cho phép người dùng tạo và quản lý các bảng dữ liệu theo nhiều định dạng khác nhau.
 • Xử lý và tiền xử lý dữ liệu: SPSS cung cấp các công cụ để làm sạch, biến đổi và mã hóa dữ liệu trước khi thực hiện phân tích.
 • Phân tích thống kê mô tả: SPSS cho phép người dùng tính toán các chỉ số thống kê mô tả như trung bình, phương sai, tỷ lệ, và tạo biểu đồ để hiển thị thông tin.

4. Phần mềm xử lý dữ liệu và phân tích thống kê

Phần mềm xử lý dữ liệu

Phần mềm xử lý dữ liệu là công cụ không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Các phần mềm như SPSS, Excel, R hay Python đều được sử dụng rộng rãi để nhập, biến đổi và làm sạch dữ liệu. Chúng cho phép người dùng thực hiện các thao tác như loại bỏ giá trị thiếu, chuẩn hóa dữ liệu và tạo biến mới từ các biến hiện có. Sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác của quá trình này.

Phân tích thống kê

Phân tích thống kê là quá trình sử dụng các phương pháp số học và logic để khám phá, diễn giải và suy luận từ các tập dữ liệu. Các phương pháp này bao gồm các kiểm định giả thuyết, phân tích biến số, mô hình hồi quy và nhiều hơn nữa. Phân tích thống kê giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến và tìm ra những kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định và xây dựng kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu.

Các phương pháp phân tích thống kê:

– Kiểm định giả thuyết: Dùng để kiểm tra sự khác biệt hoặc mối liên hệ giữa các nhóm hoặc biến.
– Phân tích biến số: Tập trung vào việc mô tả và diễn giải các thuộc tính của biến, bao gồm trung bình, phương sai và phân phối.
– Mô hình hồi quy: Sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.
– Phân tích tương quan: Đo lường mức độ liên kết giữa hai hay nhiều biến.
– Phân tích phương sai: Xem xét sự khác biệt giữa các nhóm dựa trên sự biến thiên của các biến.

5. Phân tích thống kê mô tả

Phân tích thống kê mô tả

Phân tích thống kê mô tả là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ để mô tả và tổng hợp dữ liệu. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm của dữ liệu, bao gồm trung bình, phương sai, phân vị và độ lệch chuẩn. Phân tích thống kê mô tả được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, kinh tế học, xã hội học và nghiên cứu khoa học.

Các phương pháp phân tích thống kê mô tả:

– Trung bình: Đại diện cho giá trị trung tâm của dữ liệu.
– Phương sai: Đo lường sự biến thiên của dữ liệu từ giá trị trung bình.
– Phân vị: Xác định giá trị ở vị trí cụ thể trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự.
– Độ lệch chuẩn: Đo lường mức độ biến thiên của dữ liệu so với giá trị trung bình.

Dùng các phương pháp này, chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và hiểu rõ hơn về các đặc điểm quan trọng của nó.

6. Kiểm định t-student

Định nghĩa:

Kiểm định t-student là một phương pháp thống kê được sử dụng để so sánh hai mẫu độc lập và xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa chúng hay không. Phương pháp này dựa trên việc tính toán giá trị t-score, một chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường sự khác biệt giữa các mẫu.

Cách thực hiện:

Để thực hiện kiểm định t-student, ta cần có hai mẫu dữ liệu độc lập và tiến hành các bước sau:

 1. Tính toán giá trị trung bình của từng mẫu.
 2. Tính toán sai số chuẩn (standard error) của từng mẫu.
 3. Tính toán giá trị t-score bằng cách chia hiệu của hai giá trị trung bình cho tổng sai số chuẩn của hai mẫu.
 4. So sánh giá trị t-score với ngưỡng quyết định (critical value) để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa hai mẫu hay không.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn kiểm tra xem có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa nam và nữ trong một lớp học. Ta thu thập dữ liệu về điểm số của 30 nam sinh và 30 nữ sinh trong lớp. Sau đó, ta áp dụng kiểm định t-student để so sánh hai mẫu này. Kết quả cho thấy giá trị t-score là 2.05, vượt qua ngưỡng quyết định là 1.96 (ở mức ý nghĩa 0.05). Do đó, ta kết luận rằng có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa nam và nữ trong lớp học.

7. Phân tích phương sai

Định nghĩa:

Phân tích phương sai là một phương pháp thống kê được sử dụng để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm trong một biến liên tục hay không. Phương pháp này dựa trên việc tính toán các thành phần của phương sai và kiểm tra xem các nhóm có phân phối dữ liệu khác nhau hay không.

Cách thực hiện:

Để thực hiện phân tích phương sai, ta cần có một biến liên tục và một hoặc nhiều biến nhóm. Các bước thực hiện bao gồm:

 1. Tính toán giá trị trung bình của từng nhóm.
 2. Tính toán sai số chuẩn (standard error) của từng nhóm.
 3. Tính toán giá trị F-score bằng cách chia tổng sai số chuẩn giữa các nhóm cho tổng sai số chuẩn trong nhóm.
 4. So sánh giá trị F-score với ngưỡng quyết định (critical value) để xác định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm hay không.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn kiểm tra xem có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa ba lớp học A, B và C. Ta thu thập dữ liệu về điểm số của 30 học sinh trong mỗi lớp. Sau đó, ta áp dụng phân tích phương sai để so sánh ba lớp này. Kết quả cho thấy giá trị F-score là 3.45, vượt qua ngưỡng quyết định là 2.81 (ở mức ý nghĩa 0.05). Do đó, ta kết luận rằng có sự khác biệt ý nghĩa về điểm số trung bình giữa ba lớp học A, B và C.

8. Phân tích tương quan

Phân tích tương quan bivariate

Trong phân tích tương quan, chúng ta xem xét mối quan hệ giữa hai biến số. Phân tích tương quan bivariate giúp chúng ta hiểu được độ mạnh và hướng của mối liên hệ giữa hai biến số. Điều này có thể giúp chúng ta dự đoán hoặc giải thích sự biến đổi của một biến số dựa trên biến số khác. Có nhiều phương pháp để đo lường mối tương quan, bao gồm hệ số tương quan Pearson và hệ số tương quan Spearman.

Ví dụ:

Một nghiên cứu muốn xem xét mối liên hệ giữa tuổi và thu nhập hàng năm của những người trong một thành phố. Bằng cách sử dụng phân tích tương quan bivariate, nghiên cứu này có thể xác định liệu có một mối liên hệ tuyến tính (tăng/giảm theo cùng một tỷ lệ) giữa hai biến số này hay không.

Phân tích tương quan multivariate

Phân tích tương quan multivariate là việc xem xét các mối quan hệ giữa ba hoặc nhiều biến số. Phân tích tương quan multivariate có thể giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ phức tạp và tương tác giữa các biến số. Điều này có thể giúp chúng ta xây dựng mô hình dự đoán phức tạp hơn và cung cấp thông tin chi tiết về sự ảnh hưởng của các biến số lên nhau.

Ví dụ:

Một nghiên cứu muốn xem xét mối liên hệ giữa tuổi, thu nhập hàng năm và trình độ học vấn của những người trong một thành phố. Bằng cách sử dụng phân tích tương quan multivariate, nghiên cứu này có thể xác định liệu có một mô hình phức tạp (như sự tương tác giữa tuổi và trình độ học vấn) trong việc ảnh hưởng đến thu nhập hàng năm hay không.

9. Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng khi biến phụ thuộc và biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính, tức là biến phụ thuộc thay đổi theo cùng một tỷ lệ với biến độc lập.

Ví dụ:

Một nghiên cứu muốn xem xét mối liên hệ giữa số giờ làm việc hàng tuần và thu nhập hàng năm của những người trong một thành phố. Bằng cách sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu này có thể xác định liệu có một mô hình tuyến tính (tăng/giảm theo cùng một tỷ lệ) giữa hai biến số này hay không.

Phân tích hồi quy logistic

Phân tích hồi quy logistic được sử dụng khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân hoặc định danh. Phương pháp này giúp chúng ta hiểu được ảnh hưởng của các biến độc lập lên khả năng xảy ra của sự kiện hoặc hiện tượng được đo bằng biến phụ thuộc.

Ví dụ:

Một nghiên cứu muốn xem xét mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá và khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Bằng cách sử dụng phân tích hồi quy logistic, nghiên cứu này có thể xác định liệu việc hút thuốc lá có ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh ung thư phổi hay không.

10. Xử lý và tiền xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu là quá trình làm sạch, biến đổi và chuẩn hóa dữ liệu để chuẩn bị cho các phân tích sau này. Quá trình này bao gồm loại bỏ các giá trị thiếu, điều chỉnh định dạng của dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và tạo ra các biến mới từ các biến hiện có.

Ví dụ:

Một tập dữ liệu chứa thông tin về tuổi, giới tính và thu nhập hàng năm của những người trong một thành phố. Trước khi tiến hành phân tích, chúng ta cần xử lý dữ liệu bằng cách loại bỏ các hàng chứa giá trị thiếu và chuẩn hóa thu nhập hàng năm theo tỷ lệ hoặc phân loại.

Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu là quá trình chuẩn bị dữ liệu cho các phương pháp và mô hình phân tích. Quá trình này bao gồm chọn lọc biến, giảm số chiều của dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý nhiễu hoặc giá trị ngoại lai.

Ví dụ:

Một tập dữ liệu chứa thông tin về tuổi, giới tính, thu nhập hàng năm và trình độ học vấn của những người trong một thành phố. Trước khi tiến hành phân tích, chúng ta cần tiền xử lý dữ liệu bằng cách loại bỏ biến không quan trọng, chuẩn hóa thu nhập hàng năm và xử lý các giá trị ngoại lai trong tập dữ liệu.

11. Thiết lập thông số và phương pháp tính toán

11.1. Thiết lập thông số

Khi tiến hành phân tích dữ liệu, việc thiết lập các thông số là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả. Các thông số này bao gồm các giá trị mặc định, ngưỡng chấp nhận được, và các tham số khác liên quan đến phương pháp tính toán.

11.2. Phương pháp tính toán

Có nhiều phương pháp tính toán khác nhau có thể được sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu. Một số phương pháp thông dụng bao gồm:

– Tính trung bình: Phương pháp này tính giá trị trung bình của một tập hợp dữ liệu.
– Tính tỷ lệ: Phương pháp này tính tỷ lệ giữa hai hoặc nhiều biến trong tập dữ liệu.
– Tính tần suất: Phương pháp này tính tần suất xuất hiện của một biến trong tập dữ liệu.

Việc chọn và áp dụng các phương pháp tính toán thích hợp là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả phân tích.

12. Giải thích và giải thích kết quả phân tích thống kê

12.1. Giải thích kết quả phân tích

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích dữ liệu, việc giải thích kết quả là rất quan trọng để hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các số liệu thu được. Khi giải thích kết quả, cần xem xét các thông số và biểu đồ đã được tạo ra từ phân tích để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu.

12.2. Giải thích kết quả phân tích thống kê

Khi sử dụng các phương pháp thống kê trong việc phân tích dữ liệu, việc giải thích các kết quả từ các kiểm định, ước lượng và mô hình là rất cần thiết. Điều này giúp hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các biến, sự ảnh hưởng của yếu tố nào đó lên biến mục tiêu, hoặc sự khác biệt giữa các nhóm trong tập dữ liệu.

Việc giải thích kết quả phân tích thống kê đòi hỏi sự hiểu biết về các phương pháp thống kê và khả năng diễn giải số liệu một cách logic và chính xác.

13. Tầm quan trọng của hình ảnh trong phân tích dữ liệu

Hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân tích dữ liệu vì chúng giúp trực quan hóa thông tin và giúp người dùng hiểu được mối liên hệ giữa các biến. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng hình ảnh trong phân tích dữ liệu:

– Trực quan hóa: Hình ảnh giúp biểu diễn dữ liệu một cách trực quan, cho phép người dùng nhìn thấy mẫu tổ chức và xu hướng tồn tại trong tập dữ liệu.
– So sánh: Hình ảnh cho phép so sánh các biến hoặc nhóm khác nhau, giúp người dùng nhận ra sự khác biệt và tương đồng.
– Phát hiện xu hướng: Hình ảnh có thể tiết lộ xu hướng hoặc mô hình tồn tại trong dữ liệu, giúp người dùng hiểu được sự phụ thuộc và tương quan giữa các biến.

Sử dụng hình ảnh trong phân tích dữ liệu không chỉ làm cho thông tin trở nên rõ ràng hơn mà còn giúp người dùng đưa ra những quyết định và khám phá mới từ dữ liệu.

14. Đồ thị QQ (Quantile-Quantile plot)

Đồ thị QQ (Quantile-Quantile plot) là một công cụ quan trọng trong việc kiểm tra tính chuẩn của một biến trong phân tích dữ liệu. Đồ thị này so sánh các giá trị quan sát với các giá trị kỳ vọng theo phân phối chuẩn. Nếu các điểm trên đồ thị nằm gần đường chéo, tức là biến có phân phối gần với phân phối chuẩn.

14.1. Cách tạo biểu đồ QQ trong SPSS

Để tạo biểu đồ QQ trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:
1. Mở tập tin dữ liệu trong SPSS.
2. Chọn “Analyze” từ thanh menu và chọn “Descriptive Statistics”.
3. Chọn “Explore” và kéo biến muốn kiểm tra vào ô “Dependent List”.
4. Nhấp vào nút “Plots” và chọn “Normality plots with tests”.
5. Chọn “QQ plot” và nhấp vào nút “Continue”.
6. Nhấp vào nút “OK” để tạo biểu đồ QQ.

14.2. Kiểm tra tính chuẩn của biến

Sau khi tạo biểu đồ QQ, bạn có thể kiểm tra tính chuẩn của biến bằng cách xem xét sự phân bố các điểm trên đồ thị. Nếu các điểm nằm gần đường chéo, tức là biến có phân phối gần với phân phối chuẩn. Nếu các điểm không tuân theo một mô hình tuyến tính, tức là biến không tuân theo phân phối chuẩn.

Kiểm tra tính chuẩn của biến là quan trọng trong việc áp dụng các phương pháp thống kê dựa trên giả thiết về tính chuẩn của dữ liệu.

1. Biểu đồ QQ là gì?

Biểu đồ QQ (Quantile-Quantile plot) là một công cụ thống kê được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của một phân phối dữ liệu. Nó so sánh các giá trị quan sát trong một tập dữ liệu với các giá trị mong đợi nếu phân phối của tập dữ liệu đó tuân theo một phân phối chuẩn. Biểu đồ QQ thường được sử dụng để xác định xem liệu các điểm dữ liệu có nằm trên một đường thẳng chéo ảnh hưởng từ gốc tọa độ không, hay có xu hướng lệch khỏi phân phối chuẩn.

2. Cách tạo biểu đồ QQ trong SPSS

Để tạo biểu đồ QQ trong SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở SPSS và mở tập tin dữ liệu mà bạn muốn kiểm tra tính chuẩn.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và chọn “Descriptive Statistics”, sau đó chọn “Explore”.
 3. Trong hộp thoại “Explore”, di chuyển biến muốn kiểm tra vào ô “Dependent List”.
 4. Chọn “Plots” và sau đó chọn “Normality plots with tests”.
 5. Chọn các tùy chọn phù hợp, ví dụ như “QQ plot” để tạo biểu đồ QQ.
 6. Nhấn “OK” để tạo biểu đồ QQ trong SPSS.

Sau khi thực hiện các bước trên, SPSS sẽ tạo ra biểu đồ QQ cho biến được chọn và cung cấp kết quả kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu.

1. Tạo biểu đồ QQ trong SPSS

Để tạo biểu đồ QQ trong SPSS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở SPSS và mở dữ liệu mà bạn muốn kiểm tra tính chuẩn của nó.
 2. Chọn “Analyze” từ thanh menu chính và sau đó chọn “Descriptive Statistics” và “Explore”.
 3. Trong hộp thoại Explore, chọn biến mà bạn muốn kiểm tra tính chuẩn từ danh sách các biến có sẵn.
 4. Bấm vào nút “Plots” để mở hộp thoại Plot.
 5. Trong hộp thoại Plot, chọn “Normality plots with tests” và sau đó chọn “QQ plot”.
 6. Bấm OK để tạo biểu đồ QQ cho biến đã chọn.

Ví dụ:

Hãy giả sử rằng bạn muốn tạo biểu đồ QQ để kiểm tra tính chuẩn của biến “Age” trong dữ liệu của mình. Bạn có thể làm theo các bước trên để tạo biểu đồ QQ cho biến này trong SPSS.

2. Kiểm tra tính chuẩn của biểu đồ QQ

Sau khi đã tạo được biểu đồ QQ trong SPSS, bạn có thể kiểm tra tính chuẩn của nó bằng cách xem xét hình dạng đường cong trên biểu đồ. Các điểm trên biểu đồ sẽ được so sánh với một đường thẳng chuẩn để xác định mức độ phân phối chuẩn của dữ liệu.

Nếu các điểm trên biểu đồ gần với đường thẳng chuẩn và hình dạng đường cong gần với một đường thẳng chéo từ góc trái trên xuống góc phải dưới, thì có khả năng cao rằng dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Ngược lại, nếu các điểm không nằm gần với đường thẳng hoặc hình dạng đường cong không tương tự như một đường chéo, thì có khả năng cao rằng dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

15.1. Cách tạo biểu đồ QQ trong SPSS

15.1.1. Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi tạo biểu đồ QQ trong SPSS, bạn cần chuẩn bị dữ liệu mẫu để kiểm tra tính chuẩn của nó. Dữ liệu này có thể là một biến hoặc một nhóm các biến.

15.1.2. Bước 2: Mở công cụ Graphs trong SPSS

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, bạn cần mở công cụ Graphs trong SPSS để tạo biểu đồ QQ. Để làm điều này, bạn có thể nhấp vào menu “Graphs” trên thanh công cụ chính của SPSS.

15.1.3. Bước 3: Chọn loại biểu đồ QQ

Sau khi mở công cụ Graphs, bạn sẽ thấy danh sách các loại biểu đồ có sẵn trong SPSS. Tìm và chọn loại biểu đồ QQ để tiếp tục quá trình tạo.

15.1.3.1 Lưu ý:

 • Bạn nên chọn loại biểu đồ QQ phù hợp với kiểu dữ liệu của bạn (ví dụ: QQ plot cho dữ liệu liên tục, QQ line plot cho dữ liệu rời rạc).
 • Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông số của biểu đồ QQ, như kích thước, màu sắc và kiểu đường.

15.2. Kiểm tra tính chuẩn của biểu đồ QQ

Sau khi đã tạo biểu đồ QQ trong SPSS, bạn cần kiểm tra tính chuẩn của nó để xác định xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không.

15.2.1. Phân tích hình dạng đường cong

Một cách để kiểm tra tính chuẩn của biểu đồ QQ là phân tích hình dạng đường cong trên biểu đồ. Nếu điểm trên biểu đồ được phân bố gần với một đường thẳng chéo từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải, thì có khả năng cao rằng dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

15.2.1.1 Lưu ý:

 • Nếu điểm trên biểu đồ không tuân theo một hình dạng đường cong, điều này có thể chỉ ra sự lệch hoặc không đồng nhất trong phân phối dữ liệu.
 • Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ thống kê khác như kiểm định Shapiro-Wilk để xác nhận tính chuẩn của dữ liệu.

15.2.2. Đánh giá giá trị p

Một cách khác để kiểm tra tính chuẩn của biểu đồ QQ là đánh giá giá trị p từ các kiểm định tương ứng. Nếu giá trị p lớn hơn một ngưỡng xác định (ví dụ: 0.05), bạn có thể chấp nhận rằng dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.

15.2.2.1 Lưu ý:

 • Nếu giá trị p nhỏ hơn ngưỡng, điều này chỉ ra rằng dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.
 • Bạn nên sử dụng các kiểm định thống kê phù hợp với loại dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Tổng kết: SPSS là công cụ quan trọng trong việc phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Với khả năng mạnh mẽ và dễ sử dụng, SPSS giúp người dùng tạo ra những phân tích chính xác và đáng tin cậy. Sử dụng SPSS giúp tăng hiệu suất trong nghiên cứu và đưa ra các quyết định thông minh dựa trên số liệu.